На головну

Прикладне програмне забезпечення

  1. V. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  2. XIII. Навчально-методичне забезпечення.
  3. XIII.3 Інформаційне забезпечення дисципліни (Інтернет-ресурси)
  4. Апаратне забезпечення ПК.
  5. Б) забезпечення безпеки здоров'я громадян та захисту навколишнього середовища.
  6. Базове програмне забезпечення
  7. Базове програмне забезпечення

Прикладне ПО працює під управління базового ПО, зокрема операційних систем. Є потужним інструментом автоматизації вирішуваних користувачем задач, практично повністю звільняючи його від необхідності знати, як виконує комп'ютер ті чи інші функції і процедури з обробки інформації. До складу прикладного ПЗ входять пакети прикладних програм різного призначення і робочі програми користувача.

Пакет прикладних програм (ППП) - це комплекс програм, призначений для вирішення завдань певного класу.

Розрізняють такі типи прикладного ПО:

1. загального призначення (Універсальні):

- Текстові та графічні редактори і процесори;

- Програми обробки текстових документів;

- Електронні таблиці;

- СУБД;

- CASE - технології і ін.

2. Методо - орієнтоване ПО - В його основі реалізований будь - якої економіко - математичний метод розв'язання задачі. До них відносяться ППП:

- Математичного програмування;

- Мережевого планування і управління;

- Теорії масового обслуговування;

- Математичної статистики.

3. Проблемно - орієнтоване ПО - Це програмні продукти, призначені для вирішення будь - якої задачі в конкретній функціональної області.

4. Прикладне ПО забезпечення глобальних мереж:

- Кошти доступу і навігації (браузери);

- Поштові програми для електронної пошти.

5. Прикладне ПО для організації (адміністрування) обчислювального процесу

 Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

Тема 1.4 Арифметичні основи роботи ЕОМ | Тема 1.5 Логічні основи роботи ЕОМ | Тема 1.6 Організація даних в ЕОМ | Подання команд в ЕОМ | файлова система | Класифікація ЕОМ | Структурна схема ЕОМ | Монітори | Друкуючі пристрої | Сканери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати