На головну

Тема 1.6 Організація даних в ЕОМ

  1. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  2. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  3. OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
  4. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  5. Trading Techniques Inc. надає погодинні (60-хвилинні) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  6. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  7. VIII. Реорганізація і ліквідація

При проведенні математичних розрахунків числа всередині ЕОМ можуть бути представлені за допомогою природною и нормальної форм записи.

Прикладом записи в природному стані може служити число 435, 657. Для запису такого числа машинне слово (операнд) ділиться на два фіксованих поля (частини). Перше поле відводиться для запису цілої частини числа, друге - для запису дробової частини числа. Старший розряд призначається для вказівки знака числа. Номерами вказані розряди машинного слова.

В обчислювальній техніці прийнято відокремлювати цілу частину числа від дробової крапкою. Так як в цьому випадку положення точки між цілою і дробовою частиною чітко визначено, то таке подання чисел називається з фіксованою точкою.

 14

 Дробова частина
 положення точки
 Ціла частина
 знак числа

малюнок 1.5 Уявлення числа з фіксованою точкою

Машинне слово є структурною одиницею інформації ЕОМ. З його допомогою записують числа, символи, команди. У сучасних ЕОМ довжина машинних слів становить 32 ... 128 розрядів. На малюнку 1.5 показано машинне слово завдовжки 16 розрядів (2 байта). Фізично кожен розряд машинного слова являє собою окремий елемент пам'яті.

Недоліком форми з фіксованою точкою є малий діапазон представлення чисел. Як правило в цій формі записують тільки цілі числа. При записи цілих чисел відпадає необхідність відводити поле для запису дробової частини числа, малюнок 1.6.

       
 
 знак числа
   
 Ціле число
 


малюнок 1.6 Подання цілих чисел

Нормальна форма запису числа має такий вигляд:

де m - мантиса числа, p - порядок, d - Основа системи числення.

Порядок вказує місце розташування в числі точки, що відокремлює цілу частину числа від дробової частини. Залежно від порядку точка пересувається (плаває) по мантисі. Така форма представлення чисел називається формою з плаваючою точкою. На малюнку 1.7 показана форма числа з плаваючою точкою на прикладі 32-х розрядного машинного слова.

   ...          ...  

           
 
 знак числа
   
 порядок числа
 
 мантиса
 


малюнок 1.7 Уявлення числа з плаваючою точкою

В даному випадку машинне слово ділиться на два поля: в одному записується мантиса числа, у другому - вказується порядок числа. Діапазон представлення чисел з плаваючою точкою значно більше діапазону представлення чисел з фіксованою точкою, проте швидкодія ЕОМ при обробці чисел з плаваючою точкою набагато нижче, ніж при обробці чисел з фіксованою точкою.

 Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Розділ 1. Введення в інформаційні технології 27 сторінка | Розділ 1. Введення в інформаційні технології 28 сторінка | Розділ 1. Введення в інформаційні технології 29 сторінка | Розділ 1. Введення в інформаційні технології 30 сторінка | Розділ 1. Введення в інформаційні технології 31 сторінка | Тема 1.2 Технології збору та зберігання інформації | Технології передачі та подання інформації | Тема 1.3 Поняття про інформаційні технології | Класифікація інформаційних технологій | Тема 1.4 Арифметичні основи роботи ЕОМ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати