На головну

Порядок вивчення дисципліни «Маркетинг».

  1. I. Мета і завдання дисципліни
  2. II. Порядок утворення комісії
  3. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
  4. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  5. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  6. III. Порядок заповнення подорожнього листа
  7. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.

Загальна тривалість вивчення студентами навчальної дисципліни «Маркетинг» 144 години.

З них для очної форми навчання (4 м) рекомендовано аудиторну роботу - 90 годин, самостійної роботи студентів - 54 години. В процесі аудиторної роботи передбачено лекцій - 36 годин, практичних занять - 54 години.

Для заочної форми навчання (5 років) рекомендовано аудиторну роботу - 16 годин, самостійної роботи студентів - 128 години. В процесі аудиторної роботи передбачено лекцій -6 годин, практичних занять - 10 години.

Для заочної форми навчання (3г.6мес., 2г.6м.) Передбачено аудиторну роботу - 12 годин, самостійної роботи студентів - 132 години (3г.6мес.) І 96 годин (2г.6 міс.). В процесі аудиторної роботи передбачено лекцій -4 годин, практичних занять - 8 години.

З дисципліни «Маркетинг» передбачено виконання студентами курсових робіт (профіль 10070002, 10070003 - всі форми навчання) і контрольних робіт (профіль 10070001, 10070005- заочна форма навчання).

Зміст аудиторних занять за всіма формами навчання представлено в п.2.1 Робочої програми навчальної дисципліни.

Процес навчання з дисципліни «Маркетинг» включає:

- Лекційну форму освоєння навчального матеріалу (доповнену слайд-презентаціями з використанням PowerPoint);

- Практичні заняття з використанням активних методів навчання (ділові та рольові ігри, розбір конкретних ситуацій, застосування електронних мультимедійних підручників і навчальних посібників, case studies, і ін.);

- Самостійні творчі (на вирішення проблеми) роботи;

- Тестування за модулями дисципліни.

- Виконання курсових або контрольних робіт.

Для успішного освоєння дисципліни в таблиці 1 представлений перелік навчально-методичних видань, рекомендованих студентам для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Таблиця 1

Навчально-методичні видання

 Основна література
 1.  Басовский, Леонід Ефімовіч.Маркетінг [Текст]: навч. посібник / Л. Є. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 134 с.
 2.  Кім, Сергій Алексеевіч.Маркетінг [Текст]: навч. допомога. - 2-е вид. - М.: Дашков і К, 2010. - 240 с.
 3.  Сіняява, Інга Міхайловна.Маркетінг у підприємницькій діяльності [Текст]: навч. / Під ред. проф. Л. П. Дашкова. - 2-е вид. - М.: Дашков і К, 2010. - 268 с.
 4.  О'Шонессі, Джон.Конкурентний маркетинг: стратегічний підхід [Текст] / Дж. О'Шонессі; Пер. з англ. під ред. Д. О. Ямпільської. - СПб. : Пітер, 2001. - 864 с.
 5.  Ландреві, Жак.Теорія і практика маркетингу Т. 1 [Текст]: в 2 т.: Пер. з фр. / Ж. Ландреві, Ж. Леві, Д. Ліндон; [Науч. ред. К. А. Якубовська]. - М.: МЦФЕР, 2006. - 664 с.
 6.  Ібрагімов, Ленар Алексеевіч.Маркетінг [Текст]: навч. посібник / Л. А. Ібрагімов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 367 с.
 7.  Маркова, Віра Дмітріевна.Маркетінг менеджмент [Текст]: навч. посібник / В. Д. Маркова. - 2-е изд., Стер. - М.: Омега-Л, 2009. - 204 с. - (Бібліотека вищої школи). - 450 екз.
 8.  Годін, Олександр Міхайловіч.Маркетінг [Текст]: Навчальний метод. посібник / А. М. Годін. - М.: Дашков і К, 2000. - 212 с.
 9.  Панкрухин, Олександр Павловіч.Маркетінг [Текст]: навч. / А. П. Панкрухин. - 5-е изд., Стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 656 с.
 10.  Броннікова, Т. С.Маркетінг: теорія, методика, практика [Текст]: навч. посібник / Т. С. Броннікова. - М.: КНОРУС, 2007. - 208 с.
 11.  Маркетинг [Текст]: навч. для вузів / ред. А. В. похитати. - М.: Колос, 2007. - 368 с.
 12.  Маркетинг [Текст]: навч. для вузів / Зростання. держ. торгово-екон. ун-т; ред. Т. Н. Парамонова. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.: КНОРУС, 2007. - 360 с.
 13.  Котлер, Філіп.Основи маркетингу [Текст] / Ф. Котлер; Пер. з англ. В. Б. Боброва. - М.: Бізнес-книга: ІМА-Крос. Плюс, 1995. - 702 с.
 14.  Котлер, Філіп.Основи маркетингу [Текст]: Крат. курс: Пер. з англ. / Ф. Котлер. - М.: Вільямс, 2004. - 656 с.
 15.  Котлер, Філіп.Маркетінг по Котлеру. Як створити, завоювати і утримати ринок [Текст] / Ф. Котлер; пров. з англ. В. А. Гольдича, І. А. Оганесової. - 4-е изд. - М.: Альпина Бізнес Букс, 2007. - 294 с.
 16.  Дурович, Олександр Петровіч.Основи маркетингу [Текст]: навч. посібник / А. П. Дурович. - М.: Нове знання, 2004. - 512 с.
 17.  Нагапетьянц, Нестер Акоповіч.Прікладной маркетинг [Текст]: Учеб. посібник для вузів / Н. А. Нагапетьянц. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 272 с.
 18.  Ламбен, Жан-Жак.Стратегіческій маркетинг. Європейська перспектива [Текст]: Пер. з фр. / Ж.-Ж. Ламбен. - СПб. : Наука, 1996. - XV + 589 с.
 19.  Маркетинг [Текст]: навч. посібник / під ред. проф. А. П. Міщенко. - 2-е изд., Стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 288 с.
 20.  Основи маркетингу [Текст]: Учеб. посібник: Пер. з англ. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. - 2-е вид. - М.; СПб. ; Київ: Вільямс, 2000. - 944 с.
 21.  Багиев, Георгій Леонідовіч.Маркетінг [Текст]: навч. для вузів / Г. Л. Багієв, В. М. Тарасевич, Х. Анн; під заг. ред. Г. Л. Багієва. - 3-е изд., Перераб. і доп. - СПб. : Пітер, 2007. - 736 с.
 22.  Федько, Валерій Павловіч.Основи маркетингу: 100 екзаменаційних відповідей [Текст]: Експрес-довід. для студ. вузів / В. П. Федько, Н. Г. Федько. - Ростов н / Д: МарТ, 2000. - 448 с.
 23.  Федько, Валерій Павловіч.Основи маркетингу [Текст]: Учеб. посібник / В. П. Федько, Н. Г. Федько; За заг. ред. В. П. Федько, І. І. Саввіді. - 2-е вид., Доп. і перераб. - Ростов н / Д: Фенікс, 2002. - 480 с.
 24.  Крилова, Галина Дмітріевна.Маркетінг. Теорія і практика [Текст]: навч. для вузів / Г. Д. Крилова, М. І. Соколова; [Гл. ред. Н. Д. Еріашвілі]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 655 с.
 25.  Кузнєцова, Людмила Валерьевна.Основи маркетингу [Текст]: навч. посібник для студентів вузів, які навчаються за спец. 080111 "Маркетинг" / Л. В. Кузнєцова, Ю. Ю. Черкасова. - М.: Вуз. навч., 2010. - 139 с.
 26.  Маркетинг в галузях і сферах діяльності [Текст]: навч. для студентів вузів, які навчаються за спец. "Маркетинг" і ін. Екон. спец. / Під ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиної. - 7-е изд., Перераб. і доп. - М.: Дашков і К, 2010. - 448 с.
 27.  Костоглодов, Дмитро Дмітріевіч.Маркетінг і логістика фірми [Текст] / Д. Д. Костоглодов, І. І. Саввіді, В. Н. Стаханов. - М.: ПРІОР, 2000. - 128 с.
 28.  Океанова, Зінаїда Константіновна.Маркетінг [Текст]: навч. / З. К. Океанова. - М.: Проспект, 2007. - 424 с.
 додаткова література
 1.  Голубкова, Євгенія Нікітічна.Международний маркетинг [Текст]: навч.-метод. посібник / Є. М. Голубкова, М. Е. Сейфуллаева. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 256 с.
 2.  Іванов, Леонід Анатольевіч.Кніга директора по маркетингу [Текст]: Практ. рекомендації / Л. А. Іванов. - СПб. : Пітер, 2007. - 208 с.
 3.  Прикладний маркетинг [Текст]: навч. посібник / під ред. В. А. Міхаревой. - Мінськ: Вища. шк., 2007. - 431 с.
 4.  Чеботаєв, Алік Александровіч.Логістіка і маркетинг (Маркетінгологістіка) [Текст]: навч. посібник / А. А. Чеботаєв, Д. А. Чеботаєв. - М.: Економіка, 2005. - 247 с.
 5.  Дібб, С.Практіческое керівництво по маркетинговому плануванню [Текст] / С. Дібб, Л. Сімкін, Д. Бредлі. - СПб. : Пітер, 2001. - 256 с.
 6.  Голубков, Євген Петровіч.Маркетінговие дослідження: теорія, методологія і практика [Текст]: навч. / Є. П. Голубков. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.: Финпресс, 2008. - 496 с.
 7.  Липсиц, Ігор Владіміровіч.Маркетінг для топ-менеджерів [Текст] / І. В. Липсиц. - М.: Ексмо, 2007. - 448 с.
 8.  Зав'ялов, Петро Степановіч.Маркетінг в схемах, малюнках, таблицях [Текст]: навч. посібник / П. С. Зав'ялов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 496 с.
 9.  Березін, Ігор Станіславовіч.Маркетінговий аналіз. Ринок. Фірма. Товар. Просування [Текст] / І. С. Березін. - 3-е изд., Испр., Перераб. і доп. - М.: Вершина, 2008. - 480 с.
 10.  Кеворков, Володимир Владіміровіч.Практікум по маркетингу [Текст]: навч. посібник / В. В. Кеворков, Д. В. Кеворков. - 2-е изд., Стер. - М.: КНОРУС, 2007. - 416 с.
 11.  Маркетингові тенденції в сучасній регіональній економічній політиці [Текст]: зб. науч. праць. Вип. 3 / відп. ред. Д. Д. Костоглодов; Зріст. держ. екон. ун-т "РИНХ", Фак. комерції та маркетингу. - Ростов н / Д: Вид-во РГЕУ "РИНХ", 2007. - 120 с.
 12.  Маркетингові стратегії росту прибутковості і вартості бізнесу [Текст]: практика круп. ріс. компаній / під ред. А. А. Браверман. - М.: Економіка, 2006. - 319 с.
 13.  Еванс, Джоель.Маркетінг [Текст]: Пер. з англ. / Дж. Еванс, Б. Берман. - М.: Сирин, 2002. - 308 с.
 14.  Книшова, Олена Ніколаевна.Маркетінг [Текст]: Учеб. посібник / Є. М. Книшова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. - 282 с.
 15.  Павлова, Ніна Ніколаевна.Маркетінг в практиці сучасної фірми [Текст]: навч. для бізнес-шк. / Н. Н. Павлова. - М.: Норма, 2007. - 384 с.
 16.  Маркетинг в галузях і сферах діяльності [Текст]: навч. для вузів / В. А. Алексунин. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Дашков і К, 2005. - 716 с.
 17.  Разумовська, Анна Львовна.Маркетінг послуг. Настільна книга російського маркетолога-практика [Текст] / А. Л. Разумовська, В. М. Янченко. - М.; СПб. : Вершина, 2006. - 496 с.
 18.  Маркетинг по нотах: практичний курс на російських прикладах [Текст]: навч. / Під ред. Л. А. Данченок. - 2-е вид. - М.: Маркет ДС, 2006. - 758 с.
 19.  Ядін, Даніель.Маркетінговие комунікації: Сучасна креативна реклама [Текст] / Д. Ядін; [Пер. з англ. М. Веселкової]. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.
 20.  Песоцька, Е. В.Маркетінг послуг [Текст]: Учеб. посібник / Є. В. Песоцька. - СПб. : Пітер, 2000. - 160 с.
 21.  Украинцева, Анна Алексеевна.Маркетінг в питаннях і відповідях [Текст]: навч. посібник / А. А. Украинцева. - М.: Проспект, 2006. - 248 с.
 22.  Мазілкіна, Олена Івановна.Маркетінг в галузях і сферах діяльності [Текст]: навч. / Є. І. Мазілкіна. - М.: Дашков і К, 2008. - 300 с.
 23.  Акуліч, Іван Людвіговіч.Маркетінг [Текст]: навч. посібник / І. Л. Акулич, В. В. Тарілко. - Мінськ: Сучасні. шк., 2007. - 304 с.
 24.  Дей, Джордж.Стратегіческій маркетинг [Текст] / Д. Дей; Пер. з англ. Е. Єгорова. - М.: ЕКСМО-Прес, 2002. - 640 с.
 25.  Левінсон, Джей Конрад.Партізанскій маркетинг за 30 днів: покрокове керівництво [Текст] / Д. К. Левінсон, Е. Лаутенслагер; [Пер. з англ. В. Бистрова, І. Коваленко]. - М.: Видавництво. будинок Гребенникова, 2008. - 256 с.
 26.  Костоглодов, Дмитро Дмітріевіч.Маркетінг довгострокових партнерських відносин в банківській сфері [Текст]: моногр. / Д. Д. Костоглодов, О. В. Іванченко; Зріст. держ. екон. ун-т "РИНХ". - Ростов н / Д: Вид-во РГЕУ "РИНХ", 2009. - 149 с.
 27.  Моїсеєва, Ніна Константіновна.Управленіе маркетингом: теорія, практика, інформаційні технології [Текст]: навч. посібник / Н. К. Моїсеєва, М. В. Конишева; під ред. проф. Н. К. Масовий. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 416 с.
 28.  Манн, Ігор Борісовіч.Маркетінг на 100%: Ремікс: Як стати хорошим менеджером по маркетингу [Текст] / І. Б. Манн. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Манн, Іванов і Фербер, 2005. - 416 с.
 29.  Мхітарян, Сергій Владіміровіч.Отраслевой маркетинг [Текст]: навч. посібник / С. В. Мхітарян. - М.: ЕКСМО, 2006. - 368 с.

 

Для вивчення дисципліни крім читання основної та додаткової літератури студентам рекомендується відвідувати сайти в Інтернеті, представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Internet-ресурси

 Назва ресурсу  Адреса  анотація
 4p маркетинг  www.4p.ru  Теорія і практика маркетингу (брендінг, мерчендайзинг і ін.). Вільний доступ до результатів різних маркетінговихісследованій.
 I. Marketing  www.marketing.spb.ru  Публікації з питань маркетингу (брендінг, ценнообразованіе, поведінка споживачів, фінансовий, промисловий, міжнародний маркетинг і т.д.). Приклади маркетингових досліджень.
 Сomcon-2  www.comcon-2.com  Теорія кількісних і качественнихісследованій (визначення оптимальної ціни, обсягу ринку, ринкових можливостей і т.д.). Публікації.
 7 статей  www.marketolog.ru www.7st.ru  Мережевий журнал про маркетинг і рекламу.
 Зовнішня реклама  outdoor-ad.rus.net  Енциклопедія зовнішньої реклами.
 Каталог баз даних  www.kbd.ru  Цінові бази даних, які можнонайті в Інтернеті.
 Все про рекламу  www.rwr.ru  Online конференції: теорія і практика реклами, PR, медіапланування, маркетинг, поліграфія і т.д.
 Manager  www.manager.ru  Все про менеджмент, маркетинг, рекламу.

 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Короткий виклад програмного матеріалу | Тема 2 «Маркетингові дослідження і середовище маркетингу | Тема 3 Пріоритет споживача в маркетингу | Тема 5 Сегментування і позиціонування продукту на ринку | Тема 6 Товар і товарна політика | Тема 7 Ціни і цінова політика | Тема 8 Канали розподілу і руху товару | Тема 9 Маркетингові комунікації | Тема 11 Основні сфери застосування маркетингу | Тема 12 Маркетинг і суспільство |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати