На головну

подання інформації

  1. II Архів інформації
  2. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів.
  3. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 1 сторінка
  4. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 2 сторінка
  5. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 3 сторінка
  6. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 4 сторінка
  7. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 5 сторінка

Інформація може передаватися різним способом. Види інформації за способом передачі і сприйняття:

візуальна - Передається видимими способами і символами

аудіальна - Передається звуками

тактильна - Передається відчуттями

Органолептична - Передається запахами і смаком

машинна - Видається і сприймається засобами обчислювальної техніки

Можливі форми подання інформації:

· Знакова

· Текстова

· Звукова

· Географічна

· Музична

· Числова

· Символьна

· Макет (модель)

· Комбінована

В інформатиці дуже важливу роль відіграє знакова інформація. Вона може приймати і відображатися в наступних видах

Інформація складається з різних знаків, серед яких прийнято виділяти:

Символьну у вигляді тексту, чисел, спеціальних символів (наприклад, текст підручника)

Графічну (наприклад, географічна карта)

Табличну (наприклад, таблиця записи ходу фізичного експерименту)

Як передається інформація?

Інформація передається у вигляді повідомлень від деякого джерела інформації до її приймача за допомогою каналу зв'язку.

Джерело посилає передане повідомлення, яке кодується в передаваний сигнал. Цей сигнал посилається по каналу зв'язку. В результаті в приймачі з'являється сигнал, що приймається, який декодується і стає прийнятою повідомленням.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

Тема 1 Введення в дисципліну | поняття інформатики | поняття інформації | Визначення даних, знань, повідомлень і сигналів | заходи інформації | Визначення кількості інформації і ентропії | Формула Шеннона для ентропії | Одиниці зберігання даних. Поняття про файлову структуру. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати