На головну

Тема 1 Введення в дисципліну

  1. I. Вступ
  2. Біорізноманіття: введення в проблему
  3. Вступ
  4. Вступ
  5. ВСТУП
  6. ВСТУП
  7. ВСТУП

24. Акопова, Є. С. Світова економіка і міжнародні економічні відносини: підручник для вузів / Є.С. Акопова, О.Н. Воронкова, М.М. Гаврилко. Ростов н / Д, 2000. 416 с.

25. Буглай В.Б., Ливенцев М.М. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник / За ред. М.М. Лівенцева. 2-е изд. М .: Фінанси і статистика, 2006.

26. Дадалко, В. А. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / В.А. Дадалко. Мінськ: «Арміт-Маркетинг, Менеджмент», 2000. 488 с.

27. Дадалко, В. А. Міжнародне економічне співтовариство: сучасний стан та перспективи розвитку / В.А. Дадалко, А.В. Дадалко. Мінськ: «Арміта- Маркетинг-Менеджмент», 1999. 304 с.

28. Дайнеко, А. Е. Білорусь і світова економіка на порозі третього тисячоліття / О.Є. Дайнеко. Мінськ: БілНДІ ЕІ АПК, 1999. 179 с.

29. Дайнеко, А. Е. Розширення Європейського Союзу: економічні та правові аспекти / А.Є. Дайнеко, Г.В. Забавський, Ф.А. Дмітраковіч; під поч. ред. А.Е. Дайнеко. М .: Изд-во ділової та навчальної літератури, 2004. 336 с.

30. Друзик, Я. С. Світова економіка: країни, регіони, континенти: навч. посібник / Я.С. Друзик. Мінськ: ТОВ «ФУАинформ», 2002. 528 с.

31. Дюмулен, І. І. Світова організація торгівлі / І.І. Дюмулен. Мінськ: ЗАТ Изд-во «Економіка», 2003. 271 с.

32. Евдокомов А. І. Міжнародні економічні відносини: підручник / А.І. Євдокимов. М .: Проспект, 2003. 552 с.

33. Жуков, Е.Ф. Міжнародні економічні відносини: підручник для вузів / Е.Ф. Жуков, Т.І. Капаєва, Л.Т. Литвиненко [и др.]; під ред. проф. Е.Ф. Жукова. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.. 485 с.

34. Інкотермс 2000. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів. Офіційний переклад. Вступили в силу 1.01.2000. -М .: Альта, 2000. -69 с.

35. Конотопом, М. В. Історія економіки: підручник для вузів / М.В. Конотопом, С.І. Сметанін. М .: Академічний Проект, вид-во науково-освітньої літератури РЕА, 1999. 367 с.

36. Корнієнко О.В. Міжнародна економіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Корнієнко. - Ростов н / Д: Фенікс, 2008. - 377 с.

37. Кудрі, В. М. Світова економіка: підручник / В.М. Кудрі. М .: Изд-во «Бек», 1999. 464 с.

38. Линдерт, П. Економіка світогосподарських зв'язків / П. Линдерт; під заг. ред. і предисл. О.В. Іванової. М .: Прогрес, 1992. 974 с.

39. Липец, Ю. Г. Географія світового господарства: навч. посібник для студентів / Ю.Г. Липец, В.А. Пуляркін, С.Б. Шлігер. М .: Гуманит. Изд.центр «ВЛАДОС», 1999. 400 с.

40. Ломакін, В. К. Світова економіка: підручник для вузів / В.К.Ломакін. М .: Фінанси, ЮНИТИ, 1998. 727 с.

41. Міжнародні економічні відносини: підручник для вузів / В.Є. Рибалкін, Ю.А. Щербанін, Л.В. Балдін [и др.]; під ред. В.Є. Рибалкіна; изд. 5-е, перераб. і доп. М .: ЮНИТИ-ДАНА2004. 605 с.

42. Міжнародна економіка / За ред. В.К. Матюшевскій. Мн .: Акад. упр. при Президентові Респ. Білорусь, 2002.

43. Світова економіка: навч. посібник / відп. ред. Б.М. Маклярський. М .: Міжнародні відносини, 2004. 424 с.

44. Світова економіка: введення в зовнішньоекономічну діяльність: навч. посібник для вузів / М.Є. Єлова, Є.К. Муравйова, С.М. Панфьорова, Н.С. Ципіна, А.К. Шуркалін [и др.]; під ред. А.К. Шуркаліна, Н.С. Ципін. М .: Логос, 2000. 248 с.

45. Світова економіка. Діловий економічний словник / В.Г. Гавриленко, П.Г. Нікітенко [и др.]. Мінськ: МОГО «Право і економіка», 2003. 781 с.

46. ??Світова економіка: глобальні тенденції за 100 років / під ред. І.С. Королева. М .: Економіст, 2003. 604 с.

47. Світова економіка і міжнародний бізнес: підручник / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.В.Полякова і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щеніна. М .: КНОРУС, 2005. 656 с.

48. Мовсесян, А. Г. Міжнародні валютно-кредитні відносини: підручник / А.Г. Мовсесян, С.Б. Огнівцев. М .: ИНФРА-М, 2003. 312 с.

49. Новикова І.В.Глобалізація і ринок: пошуки стратегії економічного розвитку в XXI ст. Мн .: БГЕУ, 2001..

50. Погорлецкій, А. І. Економіка зарубіжних країн: підручник / І.А. Погорлецкій. СПб .: Изд-во В.А. Михайлова., 2000. 492 с.

51. Раджабова, З. К. Світова економіка: підручник / З.К. Раджабова. 2-е изд., Пераб. і доп. М.: ИНФРА-М, 2002. 320 с.

52. Семенов, К. А. Міжнародні економічні відносини: курс лекцій / К.А. Семенов. М .: Гардарики, 1999. 336 с.

53. Сергєєв, П. В. Світова економіка: Питання і відповіді / П.В. Сергєєв. М .: Новий юрист, 1998. 104 с.

54. Стригін, А. В. Світова економіка: підручник / А.В. Стригін. М .: Іспит, 2001. 512 с.

55. Кочетов, Є.Г. Геоекономіка. Освоєння світового економічного простору: підручник для вузів / Є.Г. Кочетов / видавництво «Норма», 2011. с. 514.

56. Ушачёв, І. Інноваційна діяльність в АПК: стан, проблеми, перспективи / І. Ушачёв [и др.] // АПК: Економіка, управління. - 2011. - №6. - С.94-95.

57. Баутін, В. Сучасна економіка і людський капітал в АПК / В. Баутін // АПК: економіка, управління. -2011. - №8. - С. 19-24.

58. Прохоренко, О. Підвищувати експортний потенціал аграрної продукції України / О. Прохоренко // АПК: економіка, управління. - 2011. - №8. - С. 83-87.

59. Євдокимова, Н. Міжнародний досвід регулювання аграрних ринків / Н. Євдокимова [и др.] // АПК: економіка, управління. - 2011. - №2. - С.58-61.

60. Дубинський, Н.А. Здійснюємо експортні операції правильно / Н.А. Дубинський // Планово-економічний відділ. - 2010. - №3. - С.107-114.

61. Дубинський, Н.А .. Деякі питання оподаткування в СЕЗ / Н.А. Дубинський // Планово-економічний відділ. - 2009. - №11. - С. 84-90.

62. Дубинський, Н.А. Митний союз: ведення статистики взаємної торгівлі / Н.А. Дубинський // Планово-економічний відділ. - 2011. - №5. - С. 98-108.

63. Шмарловская, Г.А. Інтеграційні процеси в Південній Африці: САДК / Г.А. Шмарлінскій [и др.] // Вісник: БДЕУ. - 2011. - №9. - С. 5-11.

64. Байгот, М. Світові тенденції зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією і продовольством / М. Байгот // Аграрна економіка. - 2011. - №9. - С. 14-18.

65. Статистичний щорічник Республіки Білорусь, 2011: статистичний збірник / Міністерство статистики та аналізу Республіки Білорусь. - Мінськ: Інформаційно-обчислювальний центр Національного статистичного комітету Республіки Білорусь, 2011. - 584 с.


[1] Прокопович П.П. Протокол засідання науково-консультативної Ради НБ РБ / / Вісник Асоціації білоруських банків. - 1999. - №28. - С. 6-9.

Тема 1 Введення в дисципліну

1.1 Поняття інформатики. 1

1.2 Поняття інформації. 4

1.3 Визначення даних, знань, повідомлень і сигналів. 4

1.4 Основні властивості інформації. 6

1.5 Заходи інформації. 6

1.6 Визначення кількості інформації і ентропії. 8

1.7 Основні показники якості інформації. 11

1.8 Представлення інформації. 12

1.9 Система числення. 13

1.10 Одиниці зберігання даних. Поняття про файлову структуру. 15

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

поняття інформації | Визначення даних, знань, повідомлень і сигналів | заходи інформації | Визначення кількості інформації і ентропії | Формула Шеннона для ентропії | Формула Хартлі. Зв'язок між I і Vд. | подання інформації | Правила перекладу чисел з однієї системи числення в іншу. | Одиниці зберігання даних. Поняття про файлову структуру. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати