Головна

Тема 5. Міжнародна міграція трудових ресурсів

  1. Акціонерне фінансування являє собою форму отримання додаткових фінансових ресурсів шляхом емісії цінних паперів.
  2. Амортизація основних фондів підприємств: поняття, призначення і методи розрахунку. Місце амортизації в системі формування інвестиційних ресурсів.
  3. Аналіз впливу використання матеріальних ресурсів на обсяг продукції.
  4. Аналіз прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих трудових витрат
  5. Баланс трудових ресурсів
  6. Баланс трудових ресурсів
  7. Взаємозв'язок концепції розвитку організації та стану кадрових ресурсів

Міжнародна міграція трудових ресурсів: поняття, причини, види, сучасні тенденції розвитку, масштаби, напрямки та економічні наслідки. Сучасні центри тяжіння трудових ресурсів. Теорії міграції трудових ресурсів.

Міграційна політика. Форми і методи державного і міжнародного регулювання зовнішньої трудової міграції.

Республіка Білорусь та міжнародний ринок праці. Міграційна політика Республіки Білорусь.

Тема 6. Міжнародна економічна інтеграція

Інтеграція: поняття, передумови, ознаки, форми, переваги, економічні наслідки (ефекти інтеграції). Теорії інтеграції. Особливості розвитку процесів інтеграції в умовах глобалізації. Основні регіональні інтеграційні утворення.

Інтеграція в Західній Європі. Європейський Союз (ЄС): етапи еволюції, механізм функціонування. Умови вступу в ЄС. Розширення ЄС в сучасних умовах.

Північноамериканська модель інтеграції (НАФТА). Інтеграційні процеси в Латинській Америці.

Інтеграція в Азіатсько-тихоокеанському регіоні (АТЕС).

Інтеграційні об'єднання країн, що розвиваються.

Розвиток інтеграційних процесів в рамках СНД. Міжнародна економічна інтеграція за участю Республіки Білорусь.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ | горки 2012 | Вступ | Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі | Тема 9. Макроекономічна політика у відкритій економіці | Структура курсу. Міжнародна мікроекономіка та макроекономіка | Розвинених країн в 2010 р, дол. | Країн, що розвиваються в 2010 р, дол. | МРТ в сучасних умовах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати