Головна

Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі

  1. XII. Теорії суспільного розвитку в 20 столітті.
  2. Z4.3. ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА І СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА
  3. Абсолютизм (абсолютно-гетерономний, абсолютно-автономні, інтуїтивні теорії)
  4. Автори теорії.
  5. Адаптація міжнародної реклами до місцевих національних умов
  6. Адміністративні формальності при міжнародній аеронавігації
  7. Аксіоми теорії ймовірностей

Сучасний світовий ринок (товарів, послуг, капіталів, робочої сили). Кон'юнктура світового ринку.

Теорії міжнародної торгівлі. Меркантилістська теорія зовнішньої торгівлі. Теорії абсолютних і порівняльних переваг (А. Сміт, Д. Рікардо). Теорія Хекшера-Оліна. Парадокс Леонтьєва. Теорема Столпера-Самуельсона. Ефект посилення Джонса.

Стандартна модель міжнародної торгівлі (в умовах часткового і загального рівноваги). Виграш від міжнародної торгівлі і доходів. Вплив змін у структурі попиту і пропозиції на міжнародну торгівлю. Ефекти і закон Енгеля. Гіпотеза переважаючого попиту Ліндера. Експортоорієнтованих і імпортозамінних зростання. Теорема Рибчинського. «Голландська хвороба». «Розоряти зростання» факторів виробництва.

Економія від масштабу як самостійне джерело міжнародної торгівлі. Види економії від масштабу. Зовнішня торгівля в моделі монополістичної конкуренції. Зовнішня економія від масштабу і міжнародна торгівля. Демпінг: різновиди та умови для застосування. Міжнародна торгівля в теорії життєвого циклу товарів Р. Вернона. Теорія конкурентних переваг М. Портера.

Міжнародна (світова) торгівля товарами: особливості, структура, динаміка і тенденції розвитку. Вплив світової торгівлі на економічний розвиток країн.

Міжнародна торгівля послугами: сутність, види, класифікація послуг. Особливості функціонування міжнародного ринку послуг і його регулювання.

Світовий ринок об'єктів інтелектуальної власності (технологій, знань, інформації). Теорії передачі технології. Світовий ринок технологій: структура, особливості, сучасні тенденції розвитку. Основні форми науково-технічного співробітництва та механізми передачі науково-технічних знань. Державне і міжнародне регулювання.

Зовнішня торгівля Республіки Білорусь і тенденції її розвитку.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ | горки 2012 | Тема 5. Міжнародна міграція трудових ресурсів | Тема 8. Світова валютна система та валютний ринок | Тема 9. Макроекономічна політика у відкритій економіці | Структура курсу. Міжнародна мікроекономіка та макроекономіка | Розвинених країн в 2010 р, дол. | Країн, що розвиваються в 2010 р, дол. | МРТ в сучасних умовах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати