Головна

Значення і послідовність процесу ціноутворення

  1. Any і його похідні мають інше значення в позитивному реченні.
  2. I стадія раневого процесу.
  3. II. Поняття права, його соціальне призначення.
  4. II. Об'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози. Особливості загального огляду. Місцевий огляд живота. Діагностичне значення результатів огляду.
  5. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  6. III.1. СЛОВО І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В МОВИ
  7. III.1.1) Форми кримінального процесу.

Формування цінової політики підприємства в умовах ринкової економіки є одним з найважливіших елементів механізму конкурентоспроможності. У зв'язку з цим керівники підприємств намагаються більше приділяти увагу процесу розробки і застосування цінової політики. В іншому випадку жорстка конкуренція між виробниками на ринку може привести до зниження обсягу продажів, зменшення рівня прибутку, рентабельності і в підсумку до падіння конкурентоспроможності товару і підприємства в цілому.

Суть цілеспрямованої цінової політики полягає в тому, щоб встановлювати на товари, роботи і послуги такі ціни, так варіювати ними в залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати його максимально можливою часткою, домогтися запланованого обсягу прибутку й успішно вирішувати всі стратегічні і тактичні завдання.

В рамках цінової політики в єдину систему ув'язуються приватні рішення:

· Взаємозв'язок цін в межах асортименту;

· Використання знижок;

· Варіювання цінами;

· Забезпечення оптимального співвідношення цін своїх і конкурентів;

· Формування цін на нові товари і т. Д.

ціноутворення - Це процес встановлення ціни на конкретний товар.

Структура процесу ціноутворення складається з восьми етапів (рисунок 21).

 
 


Малюнок 21 - Структура процесу ціноутворення

Прийнято виділяти такі принципи ціноутворення:

· Наукова обґрунтованість;

· Цільова спрямованість;

· Безперервність процесу освіти;

· Єдність процесів ціноутворення та контролю за рівнем цін.

Наукова обґрунтованість цін передбачає необхідність врахування при ціноутворенні об'єктивних економічних законів. Наукової обгрунтованості встановлення цін сприяє збір і аналіз інформації щодо діючих цін, рівня витрат, співвідношення попиту і пропозиції, інших ринкових факторів. Особливого значення набуває прогнозування макро- і мікроекономічних показників. Повнота інформаційного забезпечення процесу ціноутворення стає ключовим моментом в обґрунтуванні рівня цін.

Принцип цільової спрямованості цін на увазі, що підприємство має визначити, які економічні та соціальні завдання воно збирається вирішувати в результаті використання обраного підходу до ціноутворення.

Принцип безперервності процесу ціноутворення, згідно з яким продукція на кожному етапі виготовлення має свою ціну. В умовах ринкової економіки рівень діючих на ринку цін постійно коригується.

Принцип єдності процесу ціноутворення та контролю за дотриманням цін полягає в тому, що ціноутворення і контроль за дотриманням цін повинні бути взаємопов'язані. Перш за все це стосується встановлення цін на продукцію підприємств-монополістів і на продукцію першої необхідності, має велике соціальне значення. За порушення встановлених державою принципів ціноутворення передбачаються адміністративні та економічні санкції.Попередня   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   Наступна

Модель адаптації до інновацій (Е. Роджерс). | Аналіз конкурентної ситуації | МОДУЛЬ 2 Комплекс маркетингу | Поняття і сутність товару в системі маркетингу | Класифікація товарів | Концепція та характеристика етапів «життєвого циклу» товару | Організація процесу розробки нового товару | Оцінка конкурентоспроможності товарів | Методи оцінки конкурентоспроможності товару | Інструменти товарної політики (ринкові атрибути) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати