На головну

I. Методичні рекомендації

  1. I. Методичні рекомендації
  2. I. Методичні рекомендації
  3. I. Методичні рекомендації
  4. I. Методичні рекомендації
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації
  7. I. Методичні рекомендації

під статистичної гіпотезою розуміють всяке припущення про генеральної сукупності (випадкової величини), що перевіряється за вибіркою (за результатами спостережень).

Нульовий (основний) називають висунуту гіпотезу .

Конкуруючої (альтернативної) називають гіпотезу Н1, Яка суперечить нульовий.

Помилка першого роду полягає в тому, що буде відкинута правильна гіпотеза.

Помилка другого роду полягає в тому, що буде прийнята неправильна гіпотеза.

Імовірність припуститися помилки першого роду називають рівнем значущості і позначають .

статистичним критерієм називають випадкову величину, яка служить для перевірки нульової гіпотези.

спостережуваним значенням називають значення критерію, обчислене за вибірками.

критичною областю називають сукупність значень критерію, при яких нульову гіпотезу відкидають.

Областю прийняття гіпотези називають сукупність значень критерію, при яких нульову гіпотезу приймають.

критичними точками називають точки, що відокремлюють критичну область від області прийняття гіпотези.

Перевірка гіпотези про значущість вибіркового коефіцієнта кореляції:

Для того щоб при заданому рівні значущості ?проверіть  , Потрібно обчислити спостережуване значення критерію Стьюдента:

і по таблиці критичних точок розподілу Стьюдента (дод. 4) по заданому ? і число ступенів свободи к = n - 2 потрібно знайти критичну точку .

Якщо тнабп/ <Ткр, То немає підстав відкинути Н0. В цьому випадку rв незначну, А величини X и Y некорреліровани.

Якщо тнабп/> Ткр, то Н0 відкидають. В цьому випадку rв значущий, А величини X и Y корельовані.Попередня   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   Наступна

Рішення | II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ | Тести (контрольні завдання для самоперевірки) | Незмінна оцінка генеральної середньої, знайдена по даному розподілу вибірки | Впишіть на місці прочерку пропущені слова | встановіть відповідність | Завдання по темі навчальної дисципліни | I. Методичні рекомендації | Рішення | Виберіть одну правильну відповідь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати