На головну

I. Методичні рекомендації

  1. I. Методичні рекомендації
  2. I. Методичні рекомендації
  3. I. Методичні рекомендації
  4. I. Методичні рекомендації
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації

Якщо кожному можливому значенню випадкової величини Х відповідає одне можливе значення випадкової величини У, то У називають функцією випадкового аргументу Х і записують:

.

якщо Х - дискретна випадкова величина і функція монотонна, То різним значенням Х відповідають різні значення У:

,

де и  - Можливі значення випадкових величин Х и У, Причому ймовірності цих значень однакові:

.

якщо - не є однорідним функція, То, взагалі кажучи, різним значенням Х можуть відповідати однакові значення У. У цьому випадку ймовірність повторюваного значення У дорівнює сумі ймовірностей тих значень Х, При яких У приймає одне і те ж значення.

якщо Х - безперервна випадкова величина, Задана щільністю розподілу  , і якщо  дифференцируемая строго зростаюча або строго спадна функція, зворотна функція якої  , То щільність розподілу випадкової величини У знаходять з рівності:

.

якщо функція  в інтервалі можливих значень Х не є монотонною, то слід розбити цей інтервал на такі інтервали, в

яких функція  монотонна, і знайти щільність розподілу (у) Для кожного з інтервалів монотонності, а потім представити (у) У вигляді суми:

.

Наприклад, якщо функція  монотонна в двох інтервалах, в яких відповідні зворотні функції рівні и  , То:

= .

 Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Тести (контрольні завдання для самоперевірки) | Розігрується один виграш в 50 рублів і десять по 10 рублів. | Впишіть на місці прочерку пропущені числа | Тести на відповідність | Завдання по темі навчальної дисципліни | III. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ | I. Методичні рекомендації | Завдання по роботі з підручником | Виберіть одну правильну відповідь | встановіть відповідність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати