Головна

Завдання по темі навчальної дисципліни

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Мета і завдання дисципліни
  3. II. Основні завдання та їх реалізація
  4. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
  5. IV.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
  6. IV.2 Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи.
  7. V. 16.4. Роль темпераменту у трудовій та навчальній діяльності людини

85. Написати щільність ймовірності нормально розподіленої випадкової величини X, Знаючи що М (Х) = 3; Д (Х) = 16.

86. Математичне сподівання і середнє квадратичне відхилення нормально розподіленої випадкової величини X відповідно рівні 10 і 2. Знайти ймовірність того, що в результаті випробування X прийме значення, укладену в інтервалі (12; 14).

87.Проводиться зважування деякої речовини без систематичних помилок. Випадкова помилка зважування підпорядкована нормальному закону  20 г. Знайти ймовірність того, що зважування буде зроблено з помилкою, що не перевищує за абсолютною величиною 10 м

88. Автомат виготовляє вироби. Виріб вважається придатним, якщо відхилення X розміру вироби від проектного розміру по абсолютній величині менше 0,7. Вважаючи, що випадкова величина X розподілена нормально  0,4 мм, знайти, скільки в середньому буде придатних виробів серед ста виготовлених.

89. Діаметр деталі, виготовленої цехом, є випадковою величиною, розподіленою за нормальним законом. Дисперсія її дорівнює 0,0001, а математичне очікування - 2,5 см.

Знайти кордону, в яких з ймовірністю 0,9973 укладено діаметр навмання взятої деталі.

90. При розфасовці деякої продукції пакет вважається стандартним, якщо його маса відрізняється від заданої маси 1 кг не більше ніж на 20 г (в ту чи іншу сторону). Перевірено, що при акуратній роботі помилки маси підкоряються нормальному закону з М (Х) = 0 і  10 р Деяка партія цієї продукції з 10000 пакетів містить 9000 стандартних пакетів. Чи відповідає це даному нормальному закону?

91. Зростання дорослого чоловіка є випадковою величиною, розподіленою за нормальним законом з М (Х) = 170 см, дисперсією - 36. Обчислити ймовірність того, що хоча б один з навмання обраних чотирьох чоловіків матиме зростання від 168 до 172 см.

92. Вважається, що відхилення довжини виготовлених виробів від стандарту є випадковою величиною, розподіленою за нормальним законом. Якщо стандартна довжина дорівнює 40 см і середньоквадратичне відхилення дорівнює 0,4 см, то яку точність довжини виробу можна гарантувати з ймовірністю 0,8?

93. Вважається, що відхилення довжини виготовлених виробів від стандарту є випадковою величиною, розподіленою за нормальним законом. Якщо стандартна довжина дорівнює 40 см і середньоквадратичне відхилення дорівнює 0,4 см, то яку точність довжини виробу можна гарантувати з ймовірністю 0,8?

94. Результати вимірювання відстані між двома населеними пунктами підпорядковані нормальному закону з параметрами a = 16 км,  100 м. Знайти ймовірність того, що відстань між цими пунктами: 1) не менш 15,8 км; 2) не більше 16,25 км; 3) від 15,75 до 16,3 км.

95. Середній час обслуговування покупця 15 хвилин. Чому дорівнює ймовірність простою в черзі від 20 до 40 хвилин?

96. Знайти дисперсію і середнє квадратичне відхилення показового розподілу, заданого щільністю ймовірностей

 Попередня   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   Наступна

Завдання по роботі з підручником | Тести (контрольні завдання для самоперевірки) | Розігрується один виграш в 50 рублів і десять по 10 рублів. | Впишіть на місці прочерку пропущені числа | Тести на відповідність | Завдання по темі навчальної дисципліни | III. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ | I. Методичні рекомендації | Завдання по роботі з підручником | Виберіть одну правильну відповідь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати