Головна

Завдання по роботі з підручником

  1. I. Причини звернення за допомогою до консультанта по роботі з персоналом
  2. А тепер завдання.
  3. В яких випадках проводиться залучення до понаднормової роботи?
  4. ВІДПОВІДНО ДО ЙОГО комунікативні-стилістичні ЗАВДАННЯМ
  5. Види арифметичних задач, які використовуються в роботі з дошкільнятами
  6. Можливості діанетичні концепції особистості в соціальній роботі
  7. Можливості реалізації принципу співпраці в роботі з молодшими школярами

1. Прочитайте текст теми 8 «Моделі законів розподілу ймовірностей». За заголовкам теми і її параграфів 4.6; 4.7 з підручника [1] складіть схему-конспект основного змісту теми.

Завдання по термінології навчальної дисципліни

1. Прочитайте параграфи 4.6; 4.7 з підручника [1].

2. Випишіть і завчіть визначення нормального і показового законів розподілу, їх числові характеристики, визначення понять: «асиметрія», «ексцес».

Контрольні питання

1. Дайте визначення нормального закону розподілу.

2. Якими параметрами визначається цей закон? Вкажіть, в чому полягає їх імовірнісний сенс.

3. Проведіть дослідження щільності нормального розподілу і побудуйте графік нормальної кривої.

4. Поясніть, як впливають параметри на форму і розташування кривої нормального закону розподілу.

5. Запишіть висновок формули ймовірності попадання взаданний інтервал нормально розподіленої випадкової величини.

6. Обчисліть ймовірність заданого відхилення.

7. У чому полягає сутність правила трьох сигм?

8. Які характеристики вводять для оцінки відхилення теоретичного розподілу від нормального?

9. Дайте визначення цих характеристик і вкажіть, які спотворення характеризує кожна з них.

10. Дайте визначення показового закону розподілу.

11. Запишіть висновок формули ймовірності попадання в заданий інтервал показово розподіленої випадкової величини.

12. Запишіть числові характеристики показового закону розподілу.Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

завдання 3 | Рішення | завдання 6 | Завдання по роботі з підручником | Тести (контрольні завдання для самоперевірки) | Розігрується один виграш в 50 рублів і десять по 10 рублів. | Впишіть на місці прочерку пропущені числа | Тести на відповідність | Завдання по темі навчальної дисципліни | III. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати