Головна

I. Методичні рекомендації

  1. I. Методичні рекомендації
  2. I. Методичні рекомендації
  3. I. Методичні рекомендації
  4. I. Методичні рекомендації
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації

випадковою величиною називається змінна величина, яка приймає різні числові значення в залежності від випадку.

законом розподілу дискретної випадкової величини називають відповідність між її можливими значеннями і їх можливостями.

Числа, що характеризують випадкову величину сумарно, називають її числовими характеристиками.

математичним очікуванням М (Х) Дискретної випадкової величини X, Заданої законом розподілу

,

називають число, що дорівнює сумі творів всіх її значень на відповідні їм ймовірності:

М (Х) = x1p1 + х2р2 + ... + хnрn = .

дисперсією дискретної випадкової величини X, Заданої законом розподілу

,

називають математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини X від її математичного очікування М (Х):

D(X) = M [X - M (X)]2.

Формула для обчислення дисперсії:

D(X) = M (X2) - [M (X)]2.

Середнім квадратичним відхиленням випадкової величини Х називають квадратний корінь з дисперсії:

.

початковим моментом порядку k випадкової величини X називають математичне очікування величини :

.

центральним моментом порядку к випадкової величини X називають математичне очікування величини [Х - М (Х)]k:

Функцією розподілу ймовірностей (Інтегральною функцією розподілу) називають функцію F(х), Визначає для кожного значення х ймовірність того, що випадкова величина Х в результаті випробування прийме значення менше х, Т. Е .:

.

Щільність розподілу ймовірностей неперервної випадкової величини X називають функцію f(x) - Першу похідну від функції розподілу F(x):

.

Знаючи щільність розподілу, можна обчислити ймовірність того, що неперервна випадкова величина Х прийме значення, що належить заданому інтервалу (а, в) І функцію F(x):

математичним очікуванням неперервної випадкової величини X, Можливі значення якої належать [а, в], Називається певний інтеграл:

Для обчислення дисперсії і середнього квадратичного відхилення цієї випадкової величини X використовують формули:

 Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Завдання по темі навчальної дисципліни | I. Методичні рекомендації | Рішення | встановіть відповідність | Завдання по темі навчальної дисципліни | I. Методичні рекомендації | Впишіть на місці прочерку пропущені слова | ПОВТОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ВИПРОБУВАНЬ | завдання 3 | Виберіть одну правильну відповідь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати