На головну

I. Методичні рекомендації

  1. I. Методичні рекомендації
  2. I. Методичні рекомендації
  3. I. Методичні рекомендації
  4. I. Методичні рекомендації
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації

Наведемо теоретико-множинне трактування основних понять теорії ймовірностей. нехай  - Безліч всіх можливих результатів деякого випробування. кожен елемент  безлічі  називається елементарним результатом або подією, А саме безліч - простором елементарних подій. Будь-яка подія А розглядається як деяка підмножина множин  , Т. Е. А .

під операціями над подіями розуміються операції над відповідними множинами.

 Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Завдання по темі навчальної дисципліни | I. Методичні рекомендації | Рішення | II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ | Виберіть одну правильну відповідь | Для кожної з наведених ймовірностей підберіть відповідне чисельне значення. | Завдання по темі навчальної дисципліни | I. Методичні рекомендації | Рішення | встановіть відповідність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати