На головну

А. ВИБІР РОБОТИ

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. Вибір електродвигуна
  3. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  4. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  5. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  6. II. Вибір цільових сегментів ринку.
  7. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ

Зі студентом, тільки що отримав диплом, розмовляли про трьох можливих місцях роботи (А, Б і В). Він вирішив використовувати МАІ для здійснення вибору. Ієрархія цього прикладу - повна (рис.3.2).

Критерії студента для вибору роботи і відповідна матриця парних порівнянь представлені в табл.3.9 разом з власним вектором (нормалізованим), пов'язаним з максимальним власним значенням. У цій матриці пари критеріїв порівнюються з точки зору їх відносного вкладу в загальне поняття «задоволення роботою». Здавалося питання: який з заданою пари критеріїв представляється вносить великий вклад в поняття «задоволення роботою» і наскільки? Наприклад, число 5 в третьому рядку і четвертому стовпці показує, що «доходи» набагато важливіше, ніж «суспільство колег».

Таблиця 3.9. Матриці попарних порівнянь для вибору роботи

 задоволення роботою  Дослі-нання  Зріст  доходи  колеги  Місцезна-ходіння  Репута-ція  Влас-ний вектор
 дослідження  1/2  0,16
 Зріст  1/2  0,19
 доходи  1/2  1/2  0,19
 колеги  1/4  1/4  1/5  1/3  1/3  0,05
 місцезнаходження  1/3  0,12
 репутація  0,30

Індекс узгодженості дорівнює 0,07

 дослідження А Б В  Зріст А Б В  доходи А Б В
А  1/4  1/2 А  1/4  1/5 А  1/3
Б Б  1/2 Б  1/3
В  1/3 В В
 колеги А Б в  Місцезна-ходіння А Б в  репутація А Б в
А  1/3 А А
Б В Б  1/7
В  1/5  1/7 В  1/7  1/7 В  1/9  1/5

Отримані власні вектори (один з кожного критерію) зважуються за допомогою відповідної компоненти власного вектора об'єднаного критерію, і результати підсумовуються і нормалізуються. отримуємо

 0,140,630,24
 0,770,170,05
 А Б В
 0,400,340,26
 0,100,330,57


0,16 + 0,19 + ... + 0,30 =

 Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Моделі складних систем | Принципи і структура системного аналізу | управління | Основні типи шкал вимірювання | Обробка характеристик, виміряних в різних шкалах | Показники і критерії оцінки систем | Методи якісного оцінювання систем | Вступ | Принцип ідентичності та декомпозиції | Принцип дискримінації та порівняльних суджень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати