На головну

II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни

  1. I. Мета і завдання дисципліни
  2. II. Рівень базової достатності (II національний стандартний - II НС), що відповідає рівню В1 ОЕК (В1 - рівень порогової навченості по ОЕК).
  3. IV.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
  4. VI.2.2.) Вимоги до особистості і дій опікуна.
  5. XIII.3 Інформаційне забезпечення дисципліни (Інтернет-ресурси)
  6. Автокореляційна функція часового ряду темпів рота номінальної місячної заробітної плати за 10 місяців 1999 р,% до рівня грудня 1998 р

В результаті вивчення дисципліни «Економічна теорія» фахівець повинен:

· мати уявлення: про закономірності економічного життя суспільства, представленої у вигляді системи економічних категорій, законів, принципів, моделей; про економічну роль та функції держави в ринковій економіці; про основні напрямки економічної політики держави; розуміти сутність глобалізації економіки; оцінити значення як старих теорій, так і сучасних досягнень світової економічної науки, вагомий внесок в неї російської і радянської економічної думки;

· знати: основні теоретичні положення і концепції всіх розділів дисципліни, напрями розвитку економічної теорії;

· вміти: використовувати методи економічної теорії у своїй професійній діяльності; виявляти проблеми економічного характеру при аналізі ситуацій на мікро- і макрорівнях, пропонувати способи їх вирішення, відстоювати свою точку зору; використовувати отримані знання для аналізу реальних соціально-економічних відносин в Росії та інших країнах;

· набути навичок: Систематичної роботи з навчальної, довідкової, наукової та періодичною літературою з економічних проблем; ведення дискусій з економічних питань;

· володіти: категоріальним апаратом мікро- і макроекономіки; методами аналізу економічних явищ і процесів; методикою розрахунку найбільш важливих показників.
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Навчально-методичний комплекс | IV.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи | IV.2 Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи. | Тема 1. Економічна теорія як наука | Тема 4. Власність і ринкова економіка. | Тема 10. Попит і пропозиція. Механізм встановлення рівноважних цін | Тема 15. Ринок праці. | Тема 17. Ринок землі. | Тема 22. Підприємство в умовах монополістичної конкуренції та олігополії. | Тема 24. Національна економіка та суспільний продукт. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати