На головну

Вступ

  1. I. Вступ
  2. Біорізноманіття: введення в проблему
  3. Вступ
  4. Вступ
  5. ВСТУП
  6. ВСТУП
  7. ВСТУП

Дані методичні вказівки складені відповідно до робочої програми з дисципліни «Математика» і призначені для студентів заочного навчання 1-го курсу за всіма спеціальностями.

У процесі вивчення дисципліни математика студенти 1-го курсу заочного навчання за спеціальностями 140206, 140101, 140613,270111, 080110 повинні знати:

- Основні поняття і методи лінійної алгебри, наближених обчислень, диференціальні та інтегральні обчислення, диференціальних рівнянь і комплексних чисел.

за спеціальностями 15.02.01, 21.02.03, 21.02.02, 18.02.09, 15.02.07

повинні знати:

- Основні поняття і методи лінійної алгебри, диференціального й інтегрального числення, диференціальних рівнянь; поняття теорії множин, теорії графів, комбінаторики і теорії ймовірності.

Повинні вміти:

вживати математичну символіку при рішень задач, вирішувати основні типові завдання по перерахованим вище елементів лінійної алгебри, математичного аналізу, дискретної математики і теорії ймовірностей. Всі перераховані вище знання, вміння і навички здобуваються слухачами в процесі самостійної роботи і обов'язкових аудиторних занять.

література

1. Кремер Н. Ш. Практикум з вищої математики.

2. Данко П.Є., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Вища математика у вправах і завданнях. Ч. I. М: Вища школа, 1999.

3. Письмовий Д. Т. Збірник завдань з вищої математики, М: Айріс-прес, 2004

4. Письмовий Д. Т. Конспекти лекцій з вищої математики ч. I, М: Айріс-прес, 2006

5. Валуце Н. І., Ділігул Г. Д. Математика для технікумів. Наука, 1980

6. Габзалілова Л. В. Навчальний посібник. Дискретна математика, УПЕК 2009

7. Пехлецкій І. Д. Математика. М: ACADEMA 2009
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Наступна

Теми контрольної роботи | Елементи теорії множин. Безлічі і його елементи. Підмножини. | Основні логічні символи | Операції над множинами | Елементи теорії графів. Види і способи завдання графів | Маршрути, ланцюги, цикли. Довжина маршруту. | Матриця інціденцій вершин і ребер | Матриця суміжності вершин | Застосування формул Крамера до вирішення систем лінійних рівнянь. | Тема 4. Диференціювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати