Головна

Родовища в крайових частинах артезіанських басейнів

  1. У чотирьох частинах
  2. Всіх в обох частинах визначено корінних Грецьких слів 4147.
  3. Гази вугільних басейнів
  4. І його родовища
  5. І ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ ВАНН БАСЕЙНІВ
  6. марганцеві родовища
  7. родовища алмазів

Найбільш оптимальною схемою розташування водозабірних свердловин в розглянутих гідрогеологічних умовах, є лінійний ряд, розташований паралельно області виходу водоносних порід на поверхню. При цьому слід пам'ятати, що в умовах відсутності додаткового живлення водоносних порід на поверхні (арідні райони), водозабірний ряд недоцільно розташовувати близько до області виходу пласта (тому що це закритий кордон). Надмірне видалення свердловин від виходів водоносних порід на поверхню пов'язано зі збільшенням їх глибини і призводить до подорожчання будівельних робіт. Тому остаточне рішення про віддаленість водозабірного ряду L приймається після проведення порівняльних розрахунків.

Розрахункова схема для оцінки роботи водозабору в напівобмеженого пласті з осушенням на виходах відкладень на денну поверхню приведена на рис.14.

рис.14. До розрахунку водозабору в крайових частинах артезіанських басейнів: план і розріз

Нижче розглянемо два варіанти в залежності від протяжності водозабірного ряду [4]:

1) лінійний ряд обмеженою протяжності (2l < L );

2) необмежений лінійний ряд свердловин (L < 2l).

Для першого випадку (L> 2l) формула для визначення величини розрахункового зниження рівня в центральній частині водозабірного ряду має вигляд:

,

тут

 (27)

 ; (28)

, ,

R1 - Безрозмірна гідравлічний опір при дії свердловини в пласті, обмеженому прямолінійним непроникним контуром; R2 - Частина безрозмірного опору, що враховує осушення плаcта в області виходу його на поверхню. Формула для R2 застосовна за умови

При малих значеннях b розглянута розрахункова схема трансформується в схему з постійним натиском на зовнішньому кордоні. В цьому випадку R2= 0.

У разі необмеженого лінійного ряду (при 2l> L) розрахункова формула для визначення зниження рівня підземних вод в центрі лінійного ряду згідно [4] виглядає наступним чином:

,

де q0 - Одиничний витрата водозабору; L - Відстань від водозабору до області виходу водоносних порід на поверхню; R1 и R2 гідравлічніопору для точок, розташованих на лінії водозабірних свердловин, які визначаються за формулами (27) і (28).

Формування експлуатаційної витрати за період з початку експлуатації до часу t1 забезпечується за рахунок спрацювання пружних запасів в зоні впливу водозабору. Тривалість цього періоду може бути визначена зі співвідношення:

 (29)

Починаючи з часу t1 в формуванні експлуатаційної витрати водозабору беруть участь гравітаційні запаси області виходу водоносних порід на поверхню. У загальному вигляді частка експлуатаційних запасів, які формуються за рахунок притоку з області харчування (на будь-який момент часу t2, t3. . . , tn ) Може бути оцінена за формулою:

Q2,3,. . . , n =  (30)

де Q - Витрата водозабору; R  - Безрозмірна гідравлічний опір.

У разі лінійного ряду обмеженою протяжності, для схем з осушенням пласта в області виходу його на поверхню R визначається наступним чином:

 (31)

Для лінійного ряду необмеженої довжини:

 (32)

Формули (29) - (32) можуть бути використані при побудові гидрографа експлуатаційних запасів для умов роботи водозабору поруч з областю виходу водоносного горизонту.

ГЛАВА 8. Розрахунки водозаборів підземних вод в умовах конусів виносуПопередня   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   Наступна

Особливості розрахунку зниження рівня в грунтових водах | Оцінка якості підземної води і прогноз його зміни | Межі першого поясу ЗСО | Кордон другого і третього поясів ЗСО | Особливості експлуатації родовищ | Родовище підземних вод в долинах з постійно діючим водотоком | Родовища підземних вод в долинах з періодично чинним водотоком | Розрахунок параметрів третього пояса санітарної охорони | Особливості експлуатації родовищ | Родовища, приурочені до однопластовим ізольованим гідрогеологічних структур |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати