На головну

законодавчі умови

  1. II. Умови надання комунальних послуг
  2. II. Умови надання комунальних послуг
  3. III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення
  4. SELECT ім'я_стовпця FROM ім'я_таблиці WHERE частина умови IN
  5. VIII.2.2) Умови дійсності договору (угоди).
  6. XI. Умови роботи прийомоздавальника вантажу і багажу в поїздах.
  7. А) законодавчі акти

6.1 Скласти програми лінійного алгоритму

1. Скласти програму визначення площади трикутника за формулою Герона:

 де: а, b, с- довжина сторон - цілі числа;

2. Скласти програму визначення параметрів колі за завданні радіусом r,

де r-ціле число:

d = 2r

l = pd

s = pr2

3. Скласти програму обчислення площади поверховості зрізаного конусу за формулою:

S = p (R + r) l + pR2+ pr2, Если R = 12,5 см; r = 7,82см; l = 22,4см

4. Скласти програму обчислення ПЕРІОДУ коливання маятника за формулою:

T = 2p  , Де g = 9,81м / с2

e = 0,21м

5. Скласти програму обчислення об'єму циліндра, площади его бокової та повної поверховості за формулами:

V = pR2H; Sбік= 2pRH; Sn= 2pRH + 2pR, если задані R та H - дійсна числа.

6. Скласти програму обчислення СЕРЕДНЯ Арифметичний квадратів трьох чисел х, у, z, а такоже СЕРЕДНЯ геометричного їх квадратних корнів. х, у, z - цілі числа.

7. Скласти програму обчислення гіпотенузі прямокутна трикутника, если задані довжина катетів, а такоже найти площу трикутника.

8. Скласти програму обчислення значення Функції:

 ; де: х - ціле число; а, з - дійсна числа.

9. Скласти програму обчислення значення Функції:

 ; де: х, у - цілі числа.

10. Скласти програму визначення загально опору електричного ланцюга при послідовному та паралельних з'єднанні трьох резісторів, Які ма ють Опір:

R1= 1,47 Ом; R2= 7,73 Ом; R3= 4,65 Ом.

6.2 Скласти програми розгалуженого алгоритму

1. Скласти програму обчислення значень Функції:

1 sinx, если х ? 5

y = 1/2 (1 + cosx), если 5 <х <10

1/3 (1 + tgx), если х?10

де х - ціле число.

2. Скласти програму обчислення значень Функції:

a sin (xb), если 1 ? x ? 10

y =  , Если 10 <х <20

 , Если 20 ? x ? 50 де: х- ціле число; а, b - дійсна числа.

3. Завдання 3 ціліх числа а, в, с. Скласти програму обчислення значень Функції:

em , При м ? 1

y =  , При 1 <м ? 10

 , При м> 10 де: м =

4. Скласти програму обчислення корнів квадратного Рівняння

ax2+ Bx + c = 0 x1, x2=  , Де D = b2-4ac, Пpи D?0 де: a, b, с - дійсна числа.

5. Скласти програму визначення мінімального з трьох дійсніх чисел x, y, z.

6. Скласти програму визначення суми мінімального та максимального з 4-х ціліх чисел а, в, с, d.

7. Визнач 4 дійсніх числа A, B, C, D. Скласти програму визначення кількості позитивних и від'ємніх чисел.

8. Скласти програму визначення попадання в коло радіусом rкрапки з координатами (х, у) Де: r, x y - дійсна числа.

9. Скласти програму обчислення площ геометричність фігур з Використання оператора варіанту:

ab, при п= 1

 , при п= 2

S =  , при п= 3

pR2 , при п= 4

 , при п= 5 де: a, b - цілі числа; h, R - дійсна числа.

10. Скласти програму обчислення значень Функції з Використання оператора варіанту:

ax2, При k = 1

ex-b, при k = 2

F =  + / Ab /, при k = 3

a3+ Bx, при k = 4

sinx + cos2x, при k = 5

lnab + ln2x, при k = 6

де: a, b, с, х - дійсна числа.

6.3 Скласти програми ціклічного алгоритму

1. Скласти програму обчислення ступенів y = an дійсного числа а з натуральним Показники n.

2. Скласти програму обчислення факторіалу натурального числа n за формулою:

y = n! =1 ? 2 ? 3 ? ... ? n

3. Скласти програму обчислення n-го числа послідовності Фібоначчі, в Якій КОЖЕН Наступний член дорівнює сумі двох попередніх. Послідовність Фібоначчі 0,1,1,2,3,5,8,13,21 ...

4. Скласти програму обчислення значення суми числового ряду:

5. Скласти програму обчислення значення добутку числового ряду:

6. Скласти програму обчислення суми квадратів усіх натуральних двозначніх чисел, кратних 3.

7. Скласти програму обчислення добутку квадратних корнів усіх натуральних двозначніх чисел, кратних 5.

8. Скласти програму табулювання Функції у дійсного аргументу х, при х = х0(hx) xn

9. Скласти програму табулювання Функції у дійсного аргументу х на відрізкі (-50, 50) з кроком 5,5 вікорістовуючі оператор циклу з передумови

sin2 (Xb), если -50 ? x ? 0

y = ln (a + b3+ vx)  , Если 0 <х ? 50

де: a, b - дійсна числа.

10. Скласти програму обчислення Наближення значення числа p, вікорістовуючі Рівність

6.4 Скласти програми опрацювання масівів Даних

1. Скласти програму визначення максимального елемента масиву дійсніх чисел А (а1, а2, ..., А35).

2. Скласти програму визначення мінімального елемента масиву ціліх чисел В (b1, b2, ..., B50) Та йо порядкового номера.

3. Скласти програму розрахунку кількості Нульовий елементів масиву дійсніх чисел Х (х1, х2, ..., Х40).

4. Скласти програму формирование з елементів масиву ціліх чисел А (а1, а2, ..., А50) Такого масиву В, елементи которого задовольняють умови / вi/ ?c. c - Ціле число.

5. Скласти програму обчислення СЕРЕДНЯ Арифметичний всех елементів масиву ціліх чисел Y (y1, y2, ..., Y60), Числові значення якіх задовольняють умові а ? / y i/ ? b.

6. Скласти програму обчислення добутку ненульовіх елементів масиву дійсніх чисел Z (z1, z2, ..., Z45), Числові значення якіх знаходяться у діапазоні х i ; де: х, у - дійсна числа.

7. Скласти програму обчислення суми добутків усіх пар сусідніх елементів масиву ціліх чисел Х (х1, х2, ..., Х20).

8. Скласти програму обчислення суми позитивних та суми від'ємніх елементів масиву дійсніх чисел А (а1, а2, ..., А35).

9. Скласти програму формирование з масив дійсніх чисел Х (х1, х2, ..., Х30) Такого масиву В (b1, b2, ..., B30), У якому елементи запісані у зворотньому порядку.

10. Скласти програму обчислення добутку всех елементів масиву ціліх чисел Х (х1, х2, ..., Х48), Числові значення якіх дорівнюються Деяк значень y, а такоже підрахуваті їх Кількість.

11. Скласти програму визначення мінімального елемента матриці А (3'5). Елементи матриці - цілі числа.

12. Скласти програму визначення максимального елемента матриці В (6'4) та йо координат. Елементи матриці - дійсна числа.

13. Скласти програму знаходження суми двох матриць Х (4'4) та В (4'4). Елементи матриць - дійсна числа.

14. Скласти програму множення матриці Х (7'6) на число У = 7,5. Елементи матриці - цілі числа.

15. Скласти програму транспонування матриці А (6'6). Елементи матриці - дійсна числа.

16. Скласти програму обчислення СЕРЕДНЯ Арифметичний елементів матриці А (6'3), задовольняючіх умів / аі/ ?10. Елементи матриці - цілі числа.

17. Скласти програму обчислення добутку всех ненульовіх елементів матриці Z (9'8) та підрахуваті їх Кількість. Елементи матриці - дійсна числа.

18. Скласти програму обчислення добутку елементів кожної рядки А (6'7). Елементи матриці - дійсна числа.

19. Скласти програму множення матриць А (3'4) та В (3'4). Елементи матриці - дійсна числа.

20. Скласти програму обчислення суми елементів шкірного стовпця матриці У (5'5). Елементи матриці - цілі числа.

законодавчі умови

1900-1905

Законодавчі умови складають «серцевину» багатьох історичних і сучасних соціальних і політичних проблем. Законодавство Російської імперії початку ХХ століття зберігало основні риси, властиві російським законодавством XIX століття. В даний період не існує чіткого визначення поняття «закон» і критеріїв для відділення закону від інших розпоряджень верховної влади, оскільки теоретично розмежувати закон і адміністративне розпорядження можна тільки, коли виконавча влада відділена від законодавчої [65].

До початку ХХ століття швидко наростає студентський рух, поступово яка купує політичний характер. В кінці 1901 року уряд засновує «Тимчасові правила про студентські установи», намагаючись частково задовольнити вимоги студентів. Навесні 1902 року частішають селянські бунти, в зв'язку з цим уряд створює «Особливу нараду про потреби сільськогосподарської промисловості». яке ставить перед собою завдання полегшення виходу селян з общини. У лютому 1903 року і в грудні 1904 року уряд видає два Маніфесту. Перший обіцяє скасувати кругову поруку в селі і заявляє про збереження громади і невідчуджуваність земельних наділів [66].

У червні 1903 роки (після 15-річного обговорення) царський уряд прийняв закон про винагороду робітників, Які постраждали від нещасних випадків на підприємствах гірничої промисловості. Потім була проголошена відповідальність скарбниці за нещасні випадки з робітниками на виробництві [67]. Однак, такий підхід не вирішував проблеми охорони здоров'я трудящих, яким була недоступна платна медицина. У 1903 році проводиться реформа піклування жебраків в Санкт-Петербурзі: Комітет для розбору і піклування жебраків, заснований 6 липня 1837 року скасовано, справу передано у відання Міського громадського управління. 28 грудня було затверджено Положення про міський присутності по розбору і призрению просять милостині [68].

11 грудня 1905 був затверджений виборчий закон, який розширив виборчі права. Він передбачав куріальних (землевласницьку, міську, селянську) систему, виборчі права не давали робочим, жінкам і військовим. У 1905 році вироблено проект правил про забезпечення долі осіб дітей осіб, які загинули у війні з Японією [69]. У листопаді 1905 року приймається указ "Про тимчасові правила про почасових виданнях", яким скасовувалися попередня цензура і адміністративні стягнення, встановлювався судовий порядок вирішення справ про пресу.

1906-1910

Законодавство Російської імперії початку ХХ століття зберігало основні риси, властиві російським законодавством XIX століття. На даний період не існувало чіткого визначення поняття «закон» і критеріїв для відділення закону від інших розпоряджень верховної влади, так як теоретично розмежувати закон і адміністративне розпорядження можна тільки коли виконавча влада відділена від законодавчої [70]. Вищим законовещательним установою Російської імперії в 1810-1906 роки була Державна рада. У 1906 році в зв'язку зі створенням Державної думи (представницького установи з обмеженими законодавчими правами) рада був перетворений у верхню палату російського парламенту (ліквідований в результаті Лютневої революції 1917 року) [71].

20 лютого 1906 Микола II були затверджені закони «Установа державної думи» та «Про перебудову установ Державної ради». Перший закон визначав термін діяльності Державної думи на 5 років, при цьому цар міг достроково розпустити її і призначити нові вибори, визначав тривалість сесій і терміни перерви в їх роботі. Другий закон обмежував право законодавчої ініціативи: Державна дума могла порушувати справи про скасування або зміну діючих або виданні нових законів, за винятком основних державних законів. Законодавчими актами 20 лютого 1906 року «Про перебудову Державної ради» і 23 квітня «Установа Державної ради» Державна рада проголошувався законодавчим органом, мав рівні з нею права, міг відхилити будь-який законопроект, прийнятий думським більшістю (що було особливо характерно в період діяльності перших двох дум). Навесні 1906-го Миколою II був затверджений звід «Основних державних законів», що підтверджували священність і недоторканність особи царя, його право остаточного затвердження законів, верховного керівництва зовнішніми зносинами, армією, флотом, фінансами, в призначенні чиновників. Також «Основні державні закони» визначали взаємини Державної думи і Державної ради, а також цих палат з Радою міністрів і центральним апаратом. У 1906 році було прийнято положення Ради міністрів «Про встановлення кримінальної відповідальності за вихваляння злочинних діянь в мові і друку». В серпня 1906 року Рада Міністрів прийняв «Положення про заснування військово-польових судів». Їх запроваджували в місцевостях, оголошених на воєнному стані або положенні надзвичайної охорони [72]. 4 березня 1906 був прийнятий закон, який називався «Тимчасові правила про товариства і спілки» і став основним законодавчим актом для благодійних організацій аж до 1917 року [73].

III Державна дума, яка пропрацювала повний термін (1 листопада 1907 - 9 червня 1912 року) закріпила аграрні укази 1905-1906 років: "Про заснування Комітету із земельних справ у складі Головного управління землеустрою та землеробства», «Про полегшення завдання Селянського Поземельного банку по сприяння до збільшення площі землеволодіння малоземельних селян »,« Про призначення казенних земель до продажу для розширення селянського землеволодіння »,« Про передачу кабінетних земель в розпорядження Головного управління землеустрою та землеробства для освіти переселенських ділянок »,« Про скасування деяких обмежень у правах сільських обивателів та осіб інших колишніх податкових станів »,« Про видачу Селянським Поземельним банком позик під заставу надільних земель ». 10 січня 1907 року вийшов Указ про утворення Центрального комітету по наданню лікарсько-продовольчої допомоги населенню, яке постраждало від неурожая.14 червня 1910 був виданий закон« про зміну і доповнення деяких постанов про селянське землеволодіння », а в травні 1911 року - закон« про землеустрій »[74].

1911-1915

На початку ХХ століття законодавство Російської імперії зберігало основні риси, властиві російським законодавством XIX століття. В даний період не існувало чіткого визначення поняття «закон», критеріїв для його відділення від інших розпоряджень верховної влади, так як теоретично розмежувати закон і адміністративне розпорядження можна тільки коли виконавча влада відділена від законодавчої [75].

Соціальне страхування царської Росії було проведено законами 23 червня 1912 року. Ці закони передбачали лише страхування на випадок хвороби, трудового каліцтва, пологів і поховання. Ні старість, ні інвалідність, ні безробіття страхування не підлягали, коло застрахованих був надзвичайно обмежений [76]. Не набагато кращі були і страхові закони Тимчасового уряду. 25 червня 1912 року вийшов закон, згідно з яким піклування нижніх чинів і їх родин перейшло з Військового відомства в Громадянське відомство і прийнято за рахунок скарбниці [77].

У 1912 році був затверджений новий закон про відповідальність за шпигунство, що значно розширив поняття шпигунської діяльності, підсилив відповідальність за неї. У роки війни вводилася кримінальна відповідальність за приховування товарів і сировини, за зволікання у виконанні договору або доручення уряду про заготовлянні засобів нападу або захисту від ворога і про постачання забезпечення для діючої армії і флоту. Була посилена відповідальність за хабарі [78]. 7 січня 1913 року Міністерство внутрішніх справ внесло до Державної ради законопроект про нову організацію піклування про народну тверезість. 31 травня 1913 року вийшов іменний указ про заснування Особливої ??піклування з охорони материнства і дитинства [79].

У роки першої світової війни (1914-1917 рр.) Виникла необхідність змін чинного законодавства та нових правових актів, викликаних надзвичайними обставинами. У перший же день війни царським указом вводилося «Тимчасове положення про військову цензуру», що передбачала утворення органів цензури, як в місцевостях театру військових дій, так і поза ними. Всі місцевості Росії, не які були на військовому і у стані облоги, згідно з указом від 24 липня 1914 року «Про прийняття виняткових заходів з охорони в усій імперії порядку і громадської безпеки» були оголошені на положенні надзвичайної охорони. 28 липня 1914 був виданий указ, який встановив правила, якими Росія керувалася під час війни. Положенням про військово-промислових комітетах, затвердженим царем 27 серпня 1915 року, були створені організації для сприяння урядовим установам в справі постачання армії і флоту спорядженням і достатком [80]. 10 вересня 1914 вийшла постанова Радміну народної освіти про пільги для вчителів, покликаних на військову службу. З 18 вересня 1914 року стало діяти Циркулярное розпорядження Військового міністра про необхідність об'єднання воїнів, які працюють на терені піклування [81].

У період війни царський уряд ліквідував нормативну регламентацію фабрично-заводського праці, яка була обмеженням експлуатації. У 1915 році Радою міністрів було видано «Положення про ліквідацію обмежень використання дитячої та жіночої праці та залучення дітей на понаднормові роботи», а через деякий час був опублікований перелік робіт, на які могли залучатися жінки і діти, які не досягли 15 років, в кам'яновугільної промисловості . Також у воєнний час вносяться зміни і до соціального законодавства. 7 червня 1915 року вийшов указ про устрій притулків в сільській місцевості (до цього притулки для дітей створювалися в містах), а 7 липня - указ про необхідність землеробських притулків для сиріт полеглих воїнів. У 1915 році уряд виділив значні суми на надання допомоги біженцям, для членів сімей осіб, призваних на військову службу з державних підприємств, встановлювалися грошові допомоги, вони сплачувалися в повному розмірі лише в тому випадку, якщо на утриманні перебували дружина і більше п'яти дітей [82 ].Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Прогрес / успіх жіночого руху | законодавчі умови | Визнання та затвердження професії | Теоретичне розвиток соціальної роботи | Визнання та затвердження професії | Шіфтограмма І. В. Сталіна 1 сторінка | Шіфтограмма І. В. Сталіна 2 сторінка | Шіфтограмма І. В. Сталіна 3 сторінка | Шіфтограмма І. В. Сталіна 4 сторінка | Шіфтограмма І. В. Сталіна 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати