На головну

АКТ ЗАДОВОЛЕННЯ РЕКЛАМАЦИИ

  1. Мірі пов'язані з необхідністю задоволення такої біологічної потреби, як потреба в їжі.
  2. Забезпечення задоволення основних життєвих потреб населення у сферах, віднесених до ведення муніципальних утворень
  3. Пошук інформації про можливості задоволення потреби
  4. ПОРЯДОК ЗАДОВОЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ
  5. Потреби, їх прояви та засоби задоволення
  6. Ступінь задоволення потреб.

ль-(Умовне найменування комплексного вироби і його заводський номер)

2 Відповідно до рекламаційними актом № ---------------------

01 «-------> ----------------- .19 ---- г, висунутих підприємству

-, Дефект усунуто

(Коли, силами якого підприємства.

кому належать деталями, приладами, агрегатами, вузлами -

 5. Замінено

зі складу.-ЗІП або доставленими постачальником) (найменування вироби, деталі, приладу, агрегату, вузла,

 на

індекс і заводський номер)

 ЗІП, витрачений при відновлювальних роботах,

(Найменування вироби, деталі, приладу, агрегату, вузла, індекс

вос-

полнен-

(Найменування, індекс, заводський помер, кількість

частин)
 4. Після проведення робіт виріб --------------------------

(Умовне найменування)

випробувано відповідно до ---------- ------------------------------------ ----

(Назва документу)

і відповідає вимогам експлуатаційної та ремонтної документації.


 (Підпис, прізвище)

Голова комісії

Члени комісії;

від військової частини -------------------------------------------

(Підпис, прізвище)

ог постачальника (від інших організацій)

(місце роботи.

підпис, прізвище,

дата і номер посвідчення) Пояснення до додатків 30, 31, 32 і 33

1 При виконанні форм рекламаційних документів під
 рядковий текст не відтворюється

2 В разі відмови комплексного вироби вказується, в ка
 кой складової частини виявлений дефект Наприклад-Р-105М
 електроживлення станції 3 351А зі складу виробу Р-416Г

3 Дані Д1я машинного обліку (додатки 31 і 33) при
 наведені орієнтовно і складаються при необхідності.

4 Несекретная листування не повинна містити інформації
 про призначення техніки зв '^ і і АСУ і принцип її роботи

5 У рекламаційних документах, що направляються на адресу до
 вольствия органу (управління зв'язку військового округу виду
 Збройних Сил) і замовника вироби (103160, р Москва
 К-160, військова частина 52686-Д), вказуються всі адреси рас
 Посиланням

6 Рекламаційні документи на ім'я начальника представи
 тва замовника відправляються разом з документами на ім'я
 керівника підприємства-постачальника в одному конверті з адре
 сом підприємства-постачальника У цих рекламаційних докумен
 тах забороняється * вказувати найменування військових частин до
 вольствия органу і замовника вироби

7 Всі рекламаційні документи розсилаються без опору
 водительности листів,

f 249


Додаток 34 До п. 1J 2

 найменування військової частини, якій видано інспекторської свідоцтво]
 (Ким подане клопотання)

 на списання по книзі недостач наступних втрачених матеріальних

СП


(Найменування військової частини, установи, що видали інспекторської свідоцтво)

Інспекторських посвідчень №

видано

 Наіменованіематеріальнихценностей

згідно з клопотанням


Закінчення додатку 34

(Зворотній бік) Всього на загальну суму

Всього на uuujjbj tj, ..,.v -

(Повторити суму прописом)

Із загальної суми збитків, завданих державі втратою матеріальних цінностей, частина збитку в сумі

---------- Руб. ----------------------- Коп. підлягає відшкодуванню за рахунок винних осіб, а іншу частину в сумі

------ S ------- руб .----------------------- коп. дозволяється віднести за рахунок держави.

Додаток. Клопотання про видачу інспекторського свідоцтва та додатка до нього

на ------------------ листах

від вх № ------------------ (тільки до прим. № 3).


М. П.


19 ----- м


(Посада і військове звання особи,

шдавшего свідоцтво)

(Підпис)


сл


To


з


Додаток 35 До п. 13.11Найменування техніки зв'язку і АСУ


 кількість - -Вартість всього вироби (руб.)  -----. --Наіменованіе І вартість автошасі (руб.) - ' - - - _ 5  ------. --Комплектуючі Вироби, що підлягають оприбуткуванню на основний Облік, і їх вартість (грн.)~~ -  ------. -відсоток Зносу вироби и його вираз в де-ніжному обчисленні .Сума збитку, відшкодована за рахунок винних осіб (руб.) -  ----- _Сумма Збитку, що списується за рахунок держави (руб.)  про (Примітка  
-  
 - - ------------ _  


СНД


 Радіостанція Р-П8БМЗ I
 Кабель П-270  10 км
 Радіорелейний стан Дня Р-404 1

Л А


 ГАЗ-63


Попередня   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   Наступна

Проверкасостоянія і умов храненіяімущества і техніки вротних технічних комор | ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ дн | ВІДОМІСТЬ КОМПЛЕКТА ВИРОБИ, відправляється в РЕМОНТ | Про постановку техніки зв'язку і АСУ на тривале зберігання | ДО ВИКОРИСТАННЯ радіорелейних | ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ Т0-2х при зберіганні ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ І АСУ | ПРОВЕДЕННЯ Т0-2х ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ І АСУ, знаходяться на тривалому зберіганні | Додаток 27 До п. 10.1.3 | облікові документи | Про виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати