Головна

Виконання найважливіших параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь у першому півріччі 2012 р

  1. Amp; 6.Тіпологія історичного розвитку суспільства
  2. I РЕГІОНИ проривного розвитку
  3. II. Поняття про вроджені дефекти розвитку (ВДР)
  4. II. Тип циклічного цивілізаційного розвитку (східний тип).
  5. III група - захворювання з аліментарних чинників ризику розвитку патології.
  6. III. виконання завдання
  7. III. Виконання завдань

Підсумки соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь у першому півріччі 2012 р характеризуються стабільним функціонуванням економіки та поліпшенням більшості макроекономічних показників.

Приріст валового внутрішнього продукту забезпечений на рівні 2,9% (в поточних цінах - 227,9 трлн. Рублів).

Одним з головних чинників економічного зростання в звітному періоді є зростання продуктивності праці (по ВВП), яка збільшилася за січень-травень 2012 р на 5,4% і за темпами випереджала приріст ВВП (3,1%) в цей період.
 Помірна динаміка економічного зростання обумовлена ??продовженням реалізації комплексу заходів зі стиснення внутрішнього попиту з метою ліквідації сформованих в останні роки макроекономічних диспропорцій і відповідає прогнозу Уряду.

Зростання ВВП в поточному році в найбільшою мірою підтримувався динамікою промисловості. З 2,9% приросту ВВП 2,5% сформовано за її рахунок. Значний внесок в приріст ВВП внесений також торгівлею (0,9%), транспортом і зв'язком (0,8%).

Результати в будівництві в поточному році мають негативний вплив на зростання ВВП (внесок у ВВП «мінус» 1,3 відсотка). Скорочення обсягів будівельно-монтажних робіт також стало наслідком прийняття заходів зі стиснення внутрішнього попиту.

За підсумками першого півріччя 2012 р надходження чистих податків на продукти на 2% нижче за аналогічний період минулого року, в зв'язку з чим внесок даної статті в приріст ВВП також склався негативним.

Основна частина ВВП - 49,7%, як і в попередньому році, сформована в сфері виробництва. Традиційно висока частка в ВВП обробній промисловості - 33,5% (в січні-червні 2011 р 26,7%), за нею йде будівництво - 6,2%, яке зазнало втрат у порівнянні з попереднім роком 1,6 п.п., і сільське господарство - 5,3%, яке додало позиції на 1,5 п.п. Сфера послуг сформувала 38,7% ВВП, що на 6 п.п. менше, ніж в 2011 р При цьому частка торгівлі, що одержувала в минулому році інфляційну підживлення, знизилася з 13,8% до 12,5%, транспорту - з 8,2% до 7,8%.

За січень-червень 2012 р темп зростання обсягів промислового виробництва склав 108,5%, Перевищує параметри річного прогнозу (106,0-107,0%), а також темп зростання ВВП. Уповільнення темпу зростання обсягів виробництва в квітні і травні змінилося в червні 2012 р подальшим зростанням, збільшившись в результаті в порівнянні з підсумками першого кварталу на 0,2 п.п.

Головним чинником зростання в промисловості в першій половині 2012 р стали високі обсяги виробництва в нафтопереробці, хімії та машинобудуванні.

Динаміка розвитку промисловості в поточному році підтримувалася стійким зовнішнім попитом. Крім цього більшість промислових організацій республіки змогли скористатися девальвацією для нарощування обсягів виробництва на експорт. Також позитивний вплив справила робота в вигідних умовах в рамках ЄЕП, наслідком чого стало підвищення цінової конкурентоспроможності білоруської продукції.

Приріст обсягів промислового виробництва забезпечено за рахунок випереджаючого розвитку обробної промисловості (Секції D), частка якої становить 91,7% (темп зростання 109,8% до січня-червня 2011 року), і її основних підсекцій, але головним чином, за рахунок нафтопереробки (підсекція DF) і хімічного виробництва (секція DG). У порівнянні з січнем-березнем 2012 р внесок обробної промисловості збільшився на 0,6 п.п.

Основними лідерами секції залишаються виробництво коксу, нафтоперероблення та ядерних матеріалів (темп зростання - 118,6%), хімічне виробництво (145,9%) і виробництво транспортних засобів та устаткування (117,6%).

За 10 з 14 основних підсекцій обробної промисловості відзначається уповільнення темпів зростання в порівнянні з початком року.

Якісною характеристикою роботи промисловості є випереджаюче зростання в січні-травні 2012 р продуктивності праці (110,9%) щодо темпів зростання обсягів промислового виробництва (На 3,7 п.п.) і реальної заробітної плати (на 1,7 п.п.).

Разом з тим,випередження темпів зростання реальної заробітної плати над продуктивністю праці як і раніше допускають концерни «Беллегпром», «Беллесбумпром» і «Белгоспищепром». У травні ц.р. до них додалися Мінпром, Мінсільгосппрод (система) і Мінбудархітектури.

У регіональному розрізі перевищення продуктивності праці над реальною заробітною платою в промисловості досягнуто тільки у Вітебській області та м Мінську.

Жорсткість грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики надають в поточному році стримуючий вплив на розвиток інвестиційної сфери.

У першому півріччі 2012 р зберігалася негативна динаміка інвестицій в основний капітал.

Індекс інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах склав 80,8% до першого півріччя 2011 р

На отриманий результат також істотно вплинула висока база відповідного періоду минулого року (127,4%).

а січень-травень 2012 року експорт товарів і послуг становив 23,4 млрд. доларів США, імпорт - 20,3 млрд. доларів США. До рівня січня-травня 2011 р темп зростання експорту склав 134,3% (прогноз на 2012 р - 111,6-112,3%), імпорту - 104,9%.

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в січні-травні 2012 р склалося позитивне в розмірі 3 млрд. Доларів США, при позитивному сальдо як торгівлі товарами, так і послугами.

Ставлення сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами до ВВП (13,3%) значно перевищує прогноз на 2012 р (2,3-2,7%).

У географії зовнішньої торгівлі товарами найбільш динамічно розвивався експорт в далеке зарубіжжя - зростання по відношенню до січня-травня 2011 р склав 152,2%, в тому числі в країни ЄС - 171,3%. Імпорт з країн далекого зарубіжжя за п'ять місяців поточного року знизився на противагу січня-травня 2011 р, коли імпорт з цих країн виріс на 71,5%.

тести:

1. До факторів, який стримує економічне зростання в Республіці Білорусь, відносяться:

а) висока ресурсомісткість економіки;

б) великі витрати на освіту;

в) обмеженість власних ресурсів.

2. До внутрішніх факторів економічного зростання належать:

а) людський капітал;

б) інноваційний потенціал;

в) політичні фактори;

г) інвестиції.

3. Основні показники, що використовуються при моделюванні економічного зростання, - це:

а) ВВП;

б) інвестиції;

в) фінанси;

г) прибуток;

д) капітал.

4. Відтворення буває наступних видів:

а) повільне, помірне, прискорене;

б) убуває, просте, розширене;

в) слабке, стійке, розширене.

5. Економічне зростання характеризується наступними типами розвитку:

а) прогресивним і регресивним;

б) інтенсивним і прогресивним;

в) інтенсивним і екстенсивним.

6. До основних факторів економічного зростання належать:

а) внутрішні і зовнішні;

в) важливі і другорядні;

г) внутрішні і глобальні.

7. Економічне зростання передбачає:

а) збільшення обсягів промислового виробництва;

б) зростання інвестицій в національну економіку;

г) збільшення в економіці кількості господарюючих суб'єктів.

8. До зовнішніх факторів економічного зростання належать:

а) іноземні інвестиції;

в) міжнародний поділ праці;

г) зовнішньоекономічні зв'язки.

9. Моделювання економічного зростання є:

а) процес створення різних моделей;

б) процес оновлення методів і моделей прогнозування, проведення на їх основі розрахунків найважливіших макроекономічних показників соціально-економічного розвитку на перспективу;

в) розрахунок соціально-економічних показників національної економіки з метою їх аналізу.

10. Модель, що описує економічні процеси, об'єкти і зв'язку з використанням математичного апарату, - це:

а) економіко-математична модель;

б) багатофакторна модель;

в) трендова модель.

11. Моделі, які використовуються в світовій практиці при прогнозуванні експорту та імпорту продукції, - це моделі:

а) на основі виробничого методу;

б) міжгалузевого балансу;

в) оптимізаційні.

12. Основні показники, що використовуються при моделюванні економічного зростання, - це:

а) національний доход;

б) інвестиції;

в) товарообіг.

13. До фаз економічного циклу відносяться:

а) пік;

б) прогрес;

в) рецесія.

14. Напрям динаміки економічного зростання отримало назву:

а) тренд;

б) підйом;

в) спад.

15. Проявом економічного зростання є:

а) зростання ВВП;

б) зростання реальних доходів населення;

в) збільшення зайнятості.

16. Який тип економічного зростання має місце в Білорусі:

а) інтенсивний;

б) екстенсивний

в) екстенсивно-інтенсивний.

17. До факторів споживчого попиту відносяться:

а) рівень доходів населення;

б) рівень торгового потенціалу;

в) зростання ВВП.

18. Як загальносистемних показників сталого розвитку в Білорусі виділяються:

а) ВВП на душу населення;

б) рівень безробіття;

в) рівень освіченості населення.

19. Дефлятор ВВП повинен бути:

а) менше одиниці;

б) більше одиниці;

в) завжди рівним одиниці.

20. Основними методами визначення прогнозних показників при моделюванні економічного зростання є

а) виробничий;

б) індукції;

в) дедукції.

Питання для повторення:

1. Чим відрізняється інтенсивний економічний ріст від екстенсивного?

2. Які основні фактори, що стримують економічне зростання в Республіці Білорусь?

3. Яка суть моделі міжгалузевого балансу?Попередня   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   Наступна

Поняття економічного потенціалу і його окремі складові. Національне багатство як складова частина сукупного економічного потенціалу національної економіки. | Трудовий потенціал Білорусі. | За рахунок внутрішніх резервів. | Земельні, водні та лісові ресурси Білорусі | Мінерально-сировинні ресурси Білорусі | Виробничий потенціал Білорусі | Науковий і науково-технічний потенціал, інноваційний потенціал, інформаційно-технологічний потенціал. | Інвестиційний потенціал Білорусі. | Екологічний потенціал Білорусі. | Екологічні проблеми Білорусі, пов'язані з видобутком корисних копалин. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати