Головна

Інтеграційні процеси в економіці країн СНД

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 10 сторінка
  5. 11 сторінка
  6. 2 сторінка
  7. 3 сторінка

Розвиток національної економіки Республіки Білорусь в чому визначається інтеграційними процесами в рамках Співдружності Незалежних Держав. Економіки колишніх республік СРСР відрізнялися високим ступенем інтегрованості навіть в порівнянні з Європейським Союзом. У 1990 р в міжреспубліканських оборот надходило приблизно 20% ВВП, тоді як в країнах ЄС - лише 14%. З Білорусі вивозилося близько 80% усієї виробленої промислової продукції. Такий частки експортної продукції промисловості не мала жодна з країн Східної Європи.

Освіта СНД з самого початку носила декларативний характер і не було підкріплено відповідними нормативно-правовими документами, що забезпечують розвиток інтеграційних процесів. Тільки у вересні 1993 року був підписаний Договір про створення Економічного союзу, в якому визначені основні етапи поглиблення економічної інтеграції: міждержавна (багатостороння) асоціація вільної торгівлі; митний союз; загальний ринок товарів, послуг, капіталів і робочої сили; валютний (грошовий) союз.

СНД має великі природним, людським і економічним потенціалами, які дають йому значні конкурентні переваги і дозволяють зайняти гідне місце в світі. На частку СНД припадає 16,3% території земної кулі, 5% чисельності населення, 10% промислового виробництва.

Однак в СНД вельми низьким продовжує залишатися рівень економічної інтегрованості. Якщо в колишньому СРСР частка міжреспубліканського товарообігу в сумарному обсязі зовнішньоторговельного обороту союзних республік досягла 69%, а в ЄС питома вага в обороті між країнами в загальному зовнішньоторговельному обороті становить 62%, то в СНД відповідний показник дорівнює близько 30%.

У зовнішньоторговельному балансі Білорусі частка країн СНД знизилася з 64,7% у 1995 р до 54,9% в 2006 р

У вересні 2003 р підписано Угоду про створення Єдиного економічного простору (ЄЕП) на території Білорусі, Росії, Казахстану та України, яке в свою чергу має стати базою для можливого майбутнього міждержавного об'єднання - Організації регіональної інтеграції (ГРІ). В ЄЕП об'єднуються країни з найбільш потужним економічним потенціалом, на частку яких припадає понад 92% ВВП, 89%) товарообігу, 78% населення і 93% території всіх держав - учасниць СНД.

Дані чотири держави мають намір створити в межах своїх територій єдиний економічний простір для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили. Одним з основних умов формування Єдиного економічного простору чотирьох держав є врахування принципів і правил СОТ.

В рамках СНД утворені і функціонують і інші субрегіональні об'єднання. У жовтні 2007 р в г, Душанбе на саміті ЄврАзЕС і ОДКБ Білорусь, Казахстан і Росія домовилися остворення Митного Союзу. В ЄврАзЕС вступив Узбекистан.

Серед країн СНД найбільш послідовно здійснюють економічну інтеграцію Республіка Білорусь і Російська Федерація. Сценарій двосторонньої інтеграції Білорусі та Росії на початку XXI ст. визначений в Договорі про створення Союзної держави, який ратифікований парламентами обох країн і в січні 2000 р вступив в силу. У розвитку інтеграційних процесів і формування єдиного економічного простору Союзної держави важливе значення має розробка спільних програм в різних сферах діяльності (науково-технічної, виробничої, соціальної, екологічної, правової).

Республіка Білорусь проводить багатовекторну зовнішньоекономічну політику, має зовнішньоекономічні зв'язки більш ніж з 170 країнами світу. Загальний обсяг товарообігу Білорусі з країнами, що не входять в СНД, постійно збільшується.

 Попередня   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   Наступна

Комплекс соціально-культурних галузей | Соціально-споживчий комплекс | Регіональні соціально-економічні комплекси | Національне багатство як складова частина сукупного економічного потенціалу. | Формування і розвиток інститутів ринку | Проблема розвитку підприємництва в Білорусі. | Державне підприємництво в Білорусі | Структурна трансформація економіки. | Білорусь. | Поняття, принципи, фактори і моделювання економічного зростання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати