Головна

Регіональні соціально-економічні комплекси

  1. V. 17.3. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей
  2. Безробіття і її соціально-економічні наслідки
  3. Бюджет і його вплив на соціально-економічні процеси
  4. В. РЕГІОНАЛЬНІ І МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 1. Регіональні міжнародні організації
  5. Вплив на природно-ландшафтні комплекси
  6. Питання 2 Соціально-економічні категорії маркетингу. Парадигма маркетингових категорій.
  7. Питання 24. Загально системи і комплекси стандартів

Поділ країни на окремі історично сформовані економічні райони характеризує територіальну структуру економіки. Основою територіальної структури національної економіки є розміщення виробництва, все елементи якого існують на конкретній території і знаходяться з нею в тісному взаємозв'язку. Територіальна структура є результат розвитку і поглиблення територіального поділу праці.

Регіон - це частина території зі специфічними природними, історичними і демографічними умовами, спеціалізацією і комплексним розвитком виробництва, єдиної виробничої і соціальної інфраструктурою, на якій створений і розвивається відносно самостійний господарський комплекс, який має свою специфіку.

Регіональний соціально-економічний комплекс - складна міжгалузева система, яка відрізняється високим рівнем інтеграції між складовими її елементами, підсистемами і об'єктами по потокам вироблених товарів, енергії і інформації, в силу чого володіє підвищеною стійкістю по відношенню до зовнішнього середовища.

Поточна регіональна економічна політика Білорусі передбачає забезпечення зростання добробуту населення незалежно від місця його проживання, підвищення рівня комплексного розвитку продуктивних сил і конкурентоспроможності економіки регіонів. При загальному зростанні рівня добробуту населення найважливішим завданням стає випереджаюче збільшення доходів населення і поліпшення умов проживання мешканців тих регіонів, де ці показники нижче, ніж в середньому по країні.

Спеціалізація регіонів і тенденції її зміни багато в чому визначаються ресурсно-виробничим потенціалом регіонів.

Для підвищення рівня і якості життя людей в проблемних регіонах необхідно:

- Створити умови для активізації інноваційної та інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва, особливо в галузях, здатних забезпечити швидку віддачу від вкладених коштів;

- Активізувати діяльність в нових сферах прикладання праці (прикордонний сервіс, обслуговування транспортних коридорів, туризм та інші), в першу чергу в районах, де є об'єктивні передумови для їх формування;

- Забезпечити першочергове розвиток виробництв і видів діяльності, орієнтованих на використання місцевих ресурсів;

- Підвищити рівень комплексності розвитку соціальної інфраструктури, перш за все в районах з більш низьким розвитком мережі її установ;

- Забезпечити державну підтримку регіонів з істотною часткою неефективно працюючих підприємств, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, а також малих міських поселень з одним містоутворюючим підприємством.

Особливої ??уваги з боку держави потребують проблеми розвитку малих міст. У них передбачаються прискорений розвиток будівництва житла та сфери послуг, створення нових робочих місць. Проводитиметься цілеспрямована політика стимулювання розміщення нових підприємств, філій і цехів діючих виробництв, а також розширення сфери підприємництва, пов'язаного з обслуговуванням населення, сільським господарством, переробкою сільськогосподарської продукції та випуском продукції з місцевої сировини.

Регіональна політика Білорусі в 2011-2015рр. буде націлена на максимально ефективне використання можливостей регіонів з урахуванням специфіки кліматичних, економічних, людських ресурсів. Основна її мета - підвищення рівня життя населення, раціональне використання виробничого, ресурсного і кадрового потенціалу регіонів, забезпечення сталого розвитку територій, створення сприятливого середовища життєдіяльності населення незалежно від місця проживання.

Буде продовжена політика розміщення в регіонах виробництв сприяють реалізації їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішніх ринках товарів і послуг. Особливу увагу буде приділено використанню місцевих сировинних ресурсів. Прогнозується не тільки економічне зростання та оптимізація регіональної економіки, а й зниження міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації в умовах, рівень і якість життя населення.

 Попередня   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Інвестиційний потенціал національної економіки. | Зовнішньоекономічний потенціал Республіки Білорусь. | Екологічний потенціал національної економіки. | Галузева структура національної економіки. | промисловий комплекс | Паливно-енергетичний комплекс. | Агропромисловий комплекс. | будівельний комплекс | Транспорт і зв'язок | Комплекс соціально-культурних галузей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати