Головна

Соціально-споживчий комплекс

  1. I.3. ЛЕКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС
  2. V. 17.3. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей
  3. Автомобільна дорога як комплексне інженерна споруда
  4. Агропромисловий комплекс
  5. Агропромисловий комплекс (АПК)
  6. Агропромисловий комплекс США
  7. Агропромисловий комплекс.

Соціально-споживчий комплекс об'єднує виробництво матеріальних благ і послуг для населення. У нього входять:

- Торгівля;

- громадське харчування;

- Побутове обслуговування населення;

- житлово-комунальне господарство.

Торгівля - це сукупність підприємств, що реалізують товари народного споживання. У Білорусі це найбільша галузь: її частка в ВВП (з урахуванням громадського харчування) становить 10,7%, в чисельності зайнятих в економіці - 14,5%.

Громадське харчування - галузь економіки з виробництва і реалізації готової їжі населенню через мережу спеціалізованих підприємств (їдалень, кафе, ресторанів). Мережа громадського харчування в Білорусі представлена ??11,7 тис. Об'єктів на 696,2 тис. Місць. Пріоритетним напрямком є ??розвиток придорожнього сервісу.

Побутове обслуговування населення об'єднує підприємства та організації, які виконують індивідуальні замовлення населення на виготовлення виробів особистого споживання, ремонт предметів культурно-побутового і господарського вжитку, які надають побутові послуги. На частку побутового обслуговування населення в Білорусі припадає 15% загального обсягу наданих платних послуг. У сфері побутового обслуговування, де по загальнодержавному класифікатору здійснюється 600 видів діяльності, працює понад 8 тис. Підприємств, з яких 40% - приватні. У 2009 році обсяг платних послуг населенню склав 14223 млрд. Рублів, що відповідає 1,4% ВВП.

Житлово-комунальне господарство забезпечує відтворення і утримання житлового фонду, надання житлово-комунальних послуг і включає в себе житлове, готельне і комунальне господарство. У житловому господарстві Білорусі створюється 2,7% ВВП, в комунальному - 2,1%. Питома вага галузі в чисельності зайнятих - 5,5%. В 22009 році на одного жителя в містах доводилося 21,4 кв. м житла, в сільській місцевості - 33,3 кв. м.

У 2011-2015 рр. поліпшення житлових умов населення, забезпечення доступності житла і послуг житлово-комунального господарства відповідно до соціальних стандартів залишиться пріоритетом державної політики. Держава буде допомагати громадянам будувати власне житло за прийнятними для населення цінами, покращувати його комфортність і якість житлово-комунальних послуг. Рівень забезпеченості населення житлом в розрахунку на одного жителя складе не менше 27-28 кв. м в 2015 році (у 2010 році - 24,1 кв. м).

Економічне зростання в Республіці Білорусь в 2011-2015 рр. буде досягатися за рахунок динамічного розвитку сфери послуг. Головне завдання розвитку сфери послуг - забезпечення населення незалежно від місця проживання високоякісними послугами світового рівня за доступними цінами. Особливу увагу буде приділено пріоритетним галузям інформаційним, телекомунікаційним, фінансовим, логістичним, а також соціальних послуг, що підвищує якість життя населення.

 Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Виробничий потенціал національної економіки. | Інвестиційний потенціал національної економіки. | Зовнішньоекономічний потенціал Республіки Білорусь. | Екологічний потенціал національної економіки. | Галузева структура національної економіки. | промисловий комплекс | Паливно-енергетичний комплекс. | Агропромисловий комплекс. | будівельний комплекс | Транспорт і зв'язок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати