На головну

Бюджетна система РК: структура, принципи побудови

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  4. III. Принципи лікування ДСЗ
  5. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
  6. III.3.1) Мета покарання і загальні принципи відповідальності.
  7. IV. МОВА ЯК СИСТЕМА І СТРУКТУРА

бюджетна система - сукупність бюджетів та Національного фонду Республіки Казахстан, а також бюджетних процесу і відносин.

У Республіці Казахстан затверджуються, виконуються і є самостійними бюджети наступних рівнів:

- Республіканський бюджет;

- Обласний бюджет, бюджети міста республіканського значення, столиці;

- Бюджет району (міста обласного значення).

Обласний бюджет, бюджети міста республіканського значення, столиці, бюджет району (міста обласного значення) відносяться до місцевих бюджетів.

У Республіці Казахстан складаються державний і консолідований бюджети, бюджет області, використовувані в якості аналітичної інформації і не підлягають затвердженню.

Державний бюджет - централізований грошовий фонд держави, який об'єднує республіканський і місцеві бюджети без урахування взаємо операцій між ними.

Консолідований бюджет - централізований грошовий фонд держави, який об'єднує республіканський бюджет, бюджети областей, міста республіканського значення, столиці та надходження, що направляються в Національний фонд Республіки Казахстан, без урахування взаємо операцій між ними.

Бюджет області - централізований грошовий фонд, який об'єднує обласний бюджет, бюджети районів (міст обласного значення) без урахування взаємо операцій між ними.

           
   
 
 
   
 


 
 


Малюнок 2 - Структура бюджетної системи Республіки Казахстан

Принципи бюджетної системи:

1) принцип єдності - застосування єдиних принципів організації та функціонування бюджетної системи, використання єдиної бюджетної класифікації і єдиних процедур бюджетного процесу в Республіці Казахстан;

2) принцип повноти - відображення в бюджеті і Національному фонді Республіки Казахстан всіх надходжень і витрат, передбачених законодавством Республіки Казахстан, недопущення заліків взаємних вимог з використанням бюджетних коштів, так само як і поступок прав вимог за бюджетними коштами;

3) принцип реалістичності - відповідність затверджених уточнених, скоригованих) показників бюджету затвердженим (скоригованим) параметрам, напрямками прогнозів соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів, стратегічних планів державних органів;

4) принцип транспарентності - обов'язкове опублікування нормативних правових актів в області бюджетного законодавства Республіки Казахстан, затверджених (уточнених, скоригованих) бюджетів і звітів про їх виконання, стратегічних планів і звітів про їх реалізацію, про формування та про використання Національного фонду Республіки Казахстан, за винятком відомостей, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також обов'язкова відкритість бюджетного процесу для суспільства і засобів масової інформації;

5) принцип послідовності - дотримання державними органами раніше прийнятих рішень в сфері бюджетних відносин;

6) принцип результативності - розробка і виконання бюджету, орієнтованого на досягнення прямих і кінцевих результатів, передбачених стратегічними планами державних органів;

7) принцип самостійності бюджету - встановлення стабільного розподілу надходжень між бюджетами різних рівнів та визначення напрямків їх витрачання, право всіх рівнів державного управління самостійно здійснювати бюджетний процес відповідно до Бюджетного кодексу, неприпустимість вилучення доходів, додатково отриманих у ході виконання місцевих бюджетів, і залишків бюджетних коштів місцевих бюджетів у вищестоящі бюджети, неприпустимість покладання на нижчестоящі бюджети додаткових витрат без відповідної їх компенсації;

8) принцип спадкоємності - планування республіканського і місцевих бюджетів, засноване на прогнозах соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів, базових витратах, затверджених в попередні періоди, підсумки бюджетного моніторингу, оцінки результатів;

9) принцип обгрунтованості - планування бюджету на основі нормативних правових актів та інших документів, що визначають необхідність включення в проект бюджету тих чи інших надходжень або витрат і обгрунтованість їх обсягів;

10) принцип своєчасності - зарахування надходжень до республіканського і місцевих бюджетів, на контрольний рахунок готівки Національного фонду РК і переведення їх на рахунки Уряду в Національному Банку Республіки Казахстан, прийняття зобов'язань державними установами відповідно до індивідуальних планів фінансування за зобов'язаннями, проведення платежів відповідно до індивідуальними планами фінансування по платежах і перерахування бюджетних коштів на рахунки одержувачів бюджетних коштів в терміни з дотриманням порядку, встановленого відповідними нормативними правовими актами;

11) принцип єдності каси - зарахування всіх надходжень до бюджету на єдиний казначейський рахунок і здійснення всіх передбачених витрат з єдиного казначейського рахунку в національній валюті;

12) принцип ефективності - розробка і виконання бюджету виходячи з необхідності досягнення найкращого прямого результату з використанням затвердженого обсягу бюджетних коштів або досягнення прямого результату з використанням меншого обсягу бюджетних коштів;

13) принцип відповідальності - прийняття необхідних адміністративних і управлінських рішень, спрямованих на досягнення прямих і кінцевих результатів і забезпечення відповідальності адміністраторів бюджетних програм та керівників державних установ за прийняття рішень, які не відповідають законодавству Республіки Казахстан;

14) принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів - напрямок і використання бюджетних коштів адміністраторами бюджетних програм на досягнення показників результатів, передбачених стратегічними планами державних органів, з дотриманням законодавства Республіки Казахстан.

Економічний зміст республіканського бюджету

Республіканський бюджет - централізований грошовий фонд, що затверджується Законом Республіки Казахстан, що формується за рахунок податкових та інших надходжень, визначених Бюджетним кодексом Республіки Казахстан, і призначений для фінансового забезпечення завдань і функцій центральних державних органів, підвідомчих їм державних установ і реалізації загальнореспубліканських напрямків державної політики. Вперше з 2009 року затверджено республіканський бюджет на 3 роки. Дефіцит республіканського бюджету в 2010 році запланований в розмірі 4,1% до ВВП країни.

Податковими надходженнями до республіканського бюджету є:

1) корпоративний прибутковий податок, за винятком надходжень від організацій нафтового сектора;

2) податок на додану вартість, у тому числі на вироблені товари, виконані роботи і надані послуги на території Республіки Казахстан, і на товари, що імпортуються на територію РК;

3) акцизи на товари, що імпортуються на територію Республіки Казахстан відповідно до законодавства Республіки Казахстан;

4) акцизи на сиру нафту, газовий конденсат;

5) податок на гральний бізнес;

6) податок на надприбуток, за винятком надходжень від організацій нафтового сектора;

7) платіж по відшкодуванню історичних витрат;

8) бонуси, за винятком надходжень від організацій нафтового сектора;

9) податок на видобуток корисних копалин, за винятком надходжень від організацій нафтового сектора;

10) рентний податок на експорт, за винятком надходжень від організацій нафтового сектора;

11) частка Республіки Казахстан з розподілу продукції по укладених контрактах, за винятком надходжень від організацій нафтового сектора;

12) митні збори на ввезені і які товари, а також збори, пр.

Витрати республіканського бюджету здійснюються за наступними напрямками:

- Функціонування Парламенту РК, Уряду РК і Конституційної ради РК;

- Діяльність органів податкової служби;

- Державний фінансовий контроль;

- Митна діяльність;

- Організація та забезпечення оборони держави;

- Здійснення паспортної та візової роботи;

- Оперативно-розшукова, слідча діяльність

- Діяльності в сфері юстиції;

- Функціонування судової системи;

- Надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

- Організація лікування хворих за кордоном;

- вища освіта

- Пенсійні виплати;

- Державну соціальну допомогу;

- Державні спеціальні посібники;

- Спеціальні державні допомоги;

- Допомога на поховання;

- Соціальні виплати у зв'язку з народженням дитини та ін.

Законом про республіканському бюджеті затверджені наступні соціальні нормативи з 1 січня 2010 року:

1) мінімальний розмір заробітної плати - 14 952 тенге;

2) розмір державної базової пенсійної виплати - 5 981 тенге;

3) мінімальний розмір пенсії - 12 344 тенге;

4) місячний розрахунковий показник для обчислення допомоги та інших соціальних виплат, а також для застосування штрафних санкцій, податків та інших платежів відповідно до законодавства Республіки Казахстан посилання - 1 413 тенге;

5) величину прожиткового мінімуму для обчислення розмірів базових соціальних виплат - 14 952 тенге.

Економічний зміст місцевих бюджетів

Місцеві бюджети - грошові фонди адміністративно-територіальних одиниць, що формуються за рахунок надходжень і фінансування дефіциту бюджету (використання профіциту), призначені для фінансування місцевих бюджетних програм.

Виконавчим органом на території області, району, міста, району в місті є аким і його апарат, який є представником Президента Республіки Казахстан. Яким і його апарат виступає адміністратором місцевих бюджетних програм і несе відповідальність за їх фінансове обгрунтування і реалізацію. Основна форма діяльності масліхатів - сесія.

Обласний бюджет, бюджет міста республіканського значення, столиці - централізований грошовий фонд, що формується за рахунок надходжень, визначених Бюджетним Кодексом, і призначений для фінансового забезпечення завдань і функцій місцевих державних органів обласного рівня, міста республіканського значення, столиці, підвідомчих їм державних установ і реалізації державної політики у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Обласний бюджет формується за рахунок наступних податкових, неподаткових надходжень і надходжень від продажу основного капіталу.

Податковими надходженнями до обласного бюджету є:

1) індивідуальний прибутковий податок за нормативами розподілу доходів, встановленим обласним масліхатів;

2) соціальний податок за нормативами розподілу доходів, встановленим обласним масліхатів;

3) плата за емісії в навколишнє середовище;

4) збір за проїзд по платних державним автомобільним дорогам обласного значення;

5) плата за розміщення зовнішньої (візуальної) реклами в смузі відведення автомобільних доріг загального користування обласного значення;

6) плата за користування водними ресурсами поверхневих джерел;

7) плата за лісові користування;

8) плата за використання особливо охоронюваних природних територій місцевого значення.

Видатки обласного бюджету здійснюються за наступними напрямками:

-функціонірованіе місцевих представницьких і виконавчих органів обласного рівня;

початкова професійну освіту;

середнє професійну освіту;

-забезпечення гарантованого обсягу медичної допомоги, за винятком напрямків, які фінансуються з республіканського бюджету;

-соціальне забезпечення сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків; престарілих та інвалідів, включаючи дітей-інвалідів;

- Інші напрямки:

Податковими надходженнями в бюджет району (Міста обласного значення) є:

1) індивідуальний прибутковий податок за нормативами розподілу доходів, встановленим обласним масліхатів;

2) соціальний податок за нормативами розподілу доходів, встановленим обласним масліхатів;

3) податок на майно фізичних і юридичних осіб, індивідуальних підприємців;

4) земельний податок;

5) єдиний земельний податок;

6) податок на транспортні засоби;

7) фіксований податок;

8) акцизи на:

всі види спирту, вироблені на території Республіки Казахстан;

алкогольну продукцію, вироблену на території Республіки Казахстан;

пиво з об'ємним вмістом етилового спирту не більше 0,5 відсотка, вироблене на території Республіки Казахстан;

тютюнові вироби, вироблені на території Республіки Казахстан;

легкові автомобілі (крім автомобілів з ручним керуванням або адаптером ручного управління, спеціально призначених для інвалідів), вироблені на території Республіки Казахстан;

бензин (за винятком авіаційного) і дизельне паливо;

9) плата за користування земельними ділянками;

10) збір за державну реєстрацію індивідуальних підприємців;

11) ліцензійний збір за право заняття окремими видами діяльності;

12) збір за державну реєстрацію юридичних осіб та облікову реєстрацію філій і представництв, а також їх перереєстрацію;

13) збір з аукціонів;

14) збір за державну реєстрацію транспортних засобів, а також їх перереєстрацію;

15) збір за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним;

16) збір за державну реєстрацію застави рухомого майна та іпотеки судна чи споруджуваного судна;

17) плата за розміщення зовнішньої (візуальної) реклами в смузі відведення автомобільних доріг загального користування районного значення та в населених пунктах;

18) державне мито, крім консульського збору і державних мит, що зараховуються до республіканського бюджету.

Витрати бюджету району (міста обласного значення) здійснюються за наступними напрямками:

-функціонірованіе місцевих представницьких і виконавчих органів районної (міської) рівня;

-дитяче дошкільне виховання і навчання;

-жіліщная допомогу;

-надання соціальної допомоги нужденним громадянам на дому;

-Соціальна адаптація осіб, які не мають певного місця проживання;

-забезпечення зайнятості населення;

-державна адресна соціальна допомога;

-освітлення вулиць в населених пунктах;

-благоустройство і озеленення населених пунктів та ін.

 Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Тема 5. Фінансовий ринок в РК | Фондові посередники - це організації, що здійснюють брокерську і дилерську діяльність або діяльність з управління цінними паперами. | І їх поняття в умовах ринкових відносин | Питання № 2. Податкова система, основні вимоги до її побудови. | Питання № 3. Класифікація податків і характеристика основних видів | Питання № 4. Спеціальні платежі і податки надрокористувачів | Питання № 5. Податки на власність їх призначення і роль в доходах місцевих бюджетів | Поняття, значення і завдання фінансового аналізу | Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства | Мета, завдання і роль фінансового менеджменту. Етапи розвитку сучасної теорії фінансового менеджменту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати