На головну

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРТНІ ПИТАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН

  1. АРМ працівника оперативного підрозділу кримінальної міліції
  2. Взаємозв'язок громадянського суспільства і правової держави
  3. Видача зброї та боєприпасів у підрозділах.
  4. Види правотворчості громадянського суспільства
  5. Використовувані сигнали можна класифікувати по різних ознаках. У першу чергу їх потрібно підрозділити на детерміновані (регулярні) і випадкові.
  6. Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян
  7. Глава 15. Правове забезпечення охорони праці та здоров'я працівників

Порядок встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) у військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, які призвані на збори, та колишніх військовослужбовців зі службою у Збройних Силах України

Визначення причинного зв'язку захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) у громадян із проходженням ними військової служби (військових зборів) у діяльності ВЛК має першочергове значення для вирішення питань соціального захисту військовослужбовців, громадян, які знаходились на військовій службі та воєнних зборах. Від висновку ВЛК про причинний зв'язок залежить peaлізація прав на одержання одноразової допомоги у зв'язку з ушкодженням здоров'я, розмір пенсійного забезпечення, соціальних пільг і гарантій.

Обов'язкове визначення причинного зв'язку поранень (контузій, травм, каліцтв) і захворювань із військовою службою у військовослужбовців в історії вітчизняної ВЛЕ пов'язане з виданням наказу РВР СРСР 1928 року № 194, яким була введена в дію "Инструкция по медицинскому освидетельствованию граждан, призываемых на военную службу, поступающих в военно-учебные заведения и состоящих на военной службе". Інструкція мала ряд додатків, у тому числі зразок свідоцтва про хворобу, в яке вперше був внесений пункт про причинний зв'язок захворювання у формулюванні: "Захворювання обумовлене причинами (так, ні), пов'язаними із проходженням військової служби".

Таке формулювання висновку ВЛК про причинний зв'язок залишалося до виходу наказу НКО СРСР від 24.10.1942 р. № 336, коли була введена в дію "Инструкция по медицинскому освидетельствованию граждан, призываемых на военную службу, поступающих в военно-учебные заведения и состоящих на военной службе". Відповідно до цієї Інструкції, у свідоцтві про хворобу передбачалося прописом вказувати постанову ВЛК про причинний зв'язок в одному з таких формулювань: "Поранення, контузія, каліцтво, захворювання отримане: в бою або при захисті СРСР; під час виконання обов'язків військової служби; внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби; не пов'язане з перебуванням на фронті". Термін "травма" при визначенні причинного зв'язку в цій Інструкції не вживався і вперше з'явився тільки в "Положении о медицинском освидетельствовании граждан, призываемых на действительную военную службу, военнослужащих и военнообязанных", введеному в дію наказом МО СРСР 1956 р. № 110. У подальших нормативних документах з ВЛЕ в зміст формулювань постанов ВЛК про причинний зв'язок вносилися уточнення й доповнення, необхідність яких була викликана тим, що в післявоєнні роки урядом неодноразово приймалися рішення про пільги учасникам війни. Причому пільги, встановлені для інвалідів Великої Вітчизняної війни, з 1975 року стали дуже істотними. Надалі пільги, встановлені для інвалідів Великої Вітчизняної війни, поширювалися й на інші категорії учасників війни, наприклад, на тих, хто отримав поранення, контузії, каліцтва, - партизанів, юнг, вихованців тощо.

В 1975 р. Держкомпраці СРСР за узгодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством оборони та Міністерством фінансів СРСР видав Інструкцію за № 1690-СН "О порядке установления причинной связи инвалидности у бывших военнослужащих с пребыванием на фронте", у якій були визначені порядок і повноваження лікарсько-трудових експертних комісій (ЛТЕК) і ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій у колишніх військовослужбовців і партизанів. Так, наприклад, ВЛК було надано право виносити постанову про причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм і каліцтв щодо колишніх військовослужбовців:

‑ які визнавалися в період проходження дійсної військової служби ВЛК за цими захворюваннями, пораненнями, контузіями, травмами і каліцтвами непридатними, обмежено придатними до військової служби або військової спеціальності, а також такими, що потребують відпустки через хворобу;

‑ звільнених із ЗС СРСР "через хворобу" або "за станом здоров'я", але без медичного огляду ВЛК;

‑ тих, які мають явні наслідки тілесних ушкоджень, у тому числі і за відсутності даних про огляд ВЛК у період військової служби, незалежно від причини їхнього звільнення.

Розроблені ЦВЛК МО СРСР на основі Інструкції № 1690-СН "Указания о порядке определения причинной связи заболеваний, ранений, контузий, травм и увечий у бывших военнослужащих" (1980 р.) розширили можливості ВЛК виносити постанови про зв'язок захворювань і поранень із перебуванням на фронті для учасників Великої Вітчизняної війни.

Надалі питання соціальної захищеності військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях, одержали розвиток у Інструктивному листі Держкомпраці 1990 р. № 3145-ФК, що був підготовлений у зв'язку з Постановою Ради Міністрів СРСР від 1990 р. № 927 "Об организации переосвидетельствования во врачебно-трудовых экспертных комиссиях участников войны и других боевых действий".

Істотний розвиток одержали питання визначення причинного зв'язку поранень (травм, контузій, каліцтв) і захворювань у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. На теперішній час саме цей документ визначає порядок розгляду, винесення й зміст формулювань постанов ВЛК про причинний зв'язок.

Згідно з Положенням, на ВЛК покладено визначення причинного зв'язку поранень (травм, контузій, каліцтв) і захворювань у військовослужбовців, громадян, які проходили військову службу та військові збори, а також визначення причинного зв'язку поранень (травм, контузій, каліцтв) і захворювань, що призвели до смерті військовослужбовців. Визначення причинного зв'язку захворювань, що призвели до смерті колишніх військовослужбовців, відноситься до компетенції ВЛК та може розглядатися органами державної служби медико-соціальної експертизи, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я України. Причинний зв'язок поранень (травм, контузій, каліцтв) і захворювань у колишніх військовослужбовців, які були оглянуті військово-лікарськими комісіями розформованих військових округів, груп військ, визначають або переглядають штатні ВЛК.

ВЛК під час огляду військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, якщо їм встановлено діагноз, повинні визначати причинний зв'язок отриманих цими особами поранень (травм, контузій, каліцтв) і захворювань, в тому числі і особам, які знаходяться під слідством (судом) та визнані ВЛК непридатними до військової служби. За документами ВЛК можуть визначати причинний зв'язок поранень (травм, контузій, каліцтв) і захворювань у колишніх військовослужбовців у випадках, якщо колишні військовослужбовці в період проходження військової служби (військових зборів):

‑ були оглянуті ВЛК;

‑ перебували на лікуванні;

‑ були звільнені з військової служби "через хворобу", "за станом здоров'я";

‑ якщо у громадянина є явні наслідки тілесних ушкоджень, отриманих під час бойових дій в період проходження військової служби (військових зборів). При цьому характер і давність явних тілесних ушкоджень встановлюється судово-медичним експертом.

Висновок ВЛК про причинний зв'язок поранень (контузій, травм, каліцтв), захворювань виноситься в наступних формулюваннях:

а) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) було одержане під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби під час служби у складі діючої армії і флоту у роки Громадянської війни, Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (Другої світової війни), участі у бойових діях з розмінування боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), а також при безпосередній охороні державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні у складі прикордонного наряду, екіпажу корабля (катера), екіпажу літака (вертольота) або під час проведення оперативно-розшукових заходів, або здійснення самостійно чи в складі підрозділу відбиття збройного нападу чи вторгнення на територію України військових груп і злочинних угруповань.

б) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане тим, хто пройшов медичний огляд (крім випадків протиправного діяння), у разі фактичного виконання службових обов'язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії.

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби, у випадках, передбачених частиною 3 статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме:

1) на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

2) на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до місця служби;

3) поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає обов'язкам військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного командира (начальника);

4) під час виконання державних обов'язків, у тому числі у випадках, якщо ці обов'язки не були пов'язані з військовою службою;

5) під час виконання обов'язку з урятування людського життя, охорони державної власності, підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку.

При ураженнях, зумовлених дією ДІВ, КРП, джерел ЕМП, ЛВ, мікроорганізмів І-ІІ груп патогенності, а також токсичних речовин, які виникають у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби, приймається постанова - "Травма (зазначити фактор), ТАК, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби".

в) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, НІ, не пов'язане з виконанням обов'язків військової служби" - якщо воно одержане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов'язків, або одержане внаслідок правопорушення.

г) "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії" - якщо захворювання виникло, поранення (контузія, травма, каліцтво) одержане в період перебування в країнах, де велись бойові дії (Перелік країн затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 р. № 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), далі - Перелік країн), і військовослужбовець визнаний учасником бойових дій.

Зазначена постанова приймається також, коли наявне захворювання за зазначений період служби досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби. Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велись бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період участі в бойових діях.

ґ) "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини", якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби.

Постанова в такому формулюванні приймається щодо військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених у

підпункті "а" цього пункту.

Зазначена постанова приймається також при хронічних повільно прогресуючих захворюваннях за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з діючої армії або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період перебування в діючій армії.

д) "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби за військовою спеціальністю.

У такому самому формулюванні приймаються постанови при медичному огляді військовослужбовців за результатами поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних ними в період проходження військової служби, коли документи про обставини їх одержання на момент медичного огляду відсутні.

е) "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (у тому числі і захворювання, не діагностовані при призові (під час прийому на військову службу), але патогенетично їх розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу), і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби.

Постанова в такому формулюванні приймається також за наслідками поранень (травм, контузій, каліцтв), якщо вони одержані до призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом і військова служба не вплинула на вже наявні наслідки поранення (травми, контузії, каліцтва) і придатність до військової служби.

є) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язані з виконанням обов'язків військової служби у складі миротворчих сил ООН" -якщо поранення (контузія, травма, каліцтво) було отримане військовослужбовцем під час виконання миротворчих операцій місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, і він визнаний учасником бойових дій.

ж) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі миротворчих сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця під час виконання миротворчих операцій місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій, за період служби у складі миротворчого контингенту досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі і тимчасової) до військової служби, служби за військовою спеціальністю, і він визнаний учасником бойових дій.

з) "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби у складі миротворчих сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця під час виконання миротворчих операцій місії ООН на території інших держав, де не велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій місії ООН, за період служби у складі миротворчого контингенту досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі і тимчасової) до військової служби, служби за військовою спеціальністю.

і) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) було одержане під час виконання обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу.

Постанова про причинний зв'язок захворювань оформляється:

· на військовослужбовців - свідоцтвом про хворобу (довідкою), яке підлягає затвердженню штатною ВЛК;

· на колишніх військовослужбовців - витягом з протоколу засідань штатної ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, травм, контузій, каліцтв).

У складних випадках розгляд постанов про причинний зв'язок захворювань проводиться ЦВЛК із залученням, за необхідності, головних медичних спеціалістів Міністерства оборони України, Центральної міжвідомчої експертної комісії Міністерства охорони здоров'я України та інших фахівців за їх згодою.

Нормативними документами з ВЛЕ визначено, що постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) приймається відповідно до висновку, зазначеного в довідці про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), у якій зазначається, що військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) проходив військову службу (збори) в момент одержання поранення (контузії, травми, каліцтва). Детальне зазначення обставин отримання поранення (контузії, травми, каліцтва) у довідці обов'язкове. При цьому ВЛК бере до уваги оригінал довідки, складеної не пізніше ніж через 30 діб після одержання військовослужбовцем поранення (травми, контузії, каліцтва). На військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, довідка оформляється у 2-х примірниках: перший подається у госпітальну (гарнізонну) ВЛК, а другий постійно зберігається в особовій справі військовослужбовця. У виняткових випадках допускається розгляд ВЛК копії задовільної якості вказаної довідки, засвідченої відповідною посадовою особою та скріпленої гербовою печаткою військової частини (військового лікувального закладу). Довідка про травму повинна зберігатися в історії хвороби або справах ВЛК, яка виносить висновок про причинний зв'язок поранення (контузії, травми, каліцтва).

При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого військовослужбовцем або військовозобов'язаним (резервістом), призваним на збори, до введення в дію Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року № 2, якщо довідки про травму немає, ВЛК може брати до уваги такі документи про причини та обставини поранення (контузії, травми, каліцтва): службову та медичну характеристики; витяг з книги обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні по медичну допомогу; матеріали службового розслідування, дізнання або досудового слідства; атестації; довідку військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу; історію хвороби або витяг з неї; свідоцтво про хворобу; запис лікаря військової частини, лікаря військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу у медичній книжці військовослужбовця про первинне звернення по медичну допомогу; довідку архівної установи. У воєнний час постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення приймається на підставі картки передового району, а також вищевказаних документів.

Якщо довідка командира військової частини або інші перелічені вище достовірні документи, що підтверджують обставини одержання поранення (контузії, травми, каліцтва), на момент медичного огляду військовослужбовця (призваного на збори військовозобов'язаного, резервіста) відсутні, ВЛК приймає постанову про причинний зв'язок поранення в такому формулюванні: "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби".

Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (колишніх військовослужбовців) факту перенесеного захворювання, травми (контузії, каліцтва, поранення).

Встановлення зв'язку захворювань з участю в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) викликає на теперішній час певні труднощі навіть у фахівців військово-лікарських комісій. Це обумовлено тим, що більшість військовослужбовців (ліквідаторів) направлялися в аварійну зону без належного медичного обстеження, а багато хто навіть при наявності захворювань. Медичні заходи, що проводились на місцях, не дозволили тоді вчасно виявити деякі хвороби на ранніх стадіях їхнього розвитку. Не останню роль у цьому дотепер відіграють нормативні документи, в яких недостатньо повно представлено критерії визначення причинного зв'язку захворювань у громадян, які потрапили під вплив радіації та інших шкідливих чинників аварії в зоні ЧАЕС.

Основними нормативними документами, що регламентують встановлення причинного зв'язку захворювань, інвалідності та смерті осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, є Закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами та доповненнями) від 01.07.1992 р., наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 1997 року № 150 "Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252 (далі - наказ МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150), в яких визначено, що під причинним зв'язком вже наявних захворювань або тих, що виникли в подальшому, і інвалідністю осіб, які потрапили під вплив радіації, мається на увазі зв'язок між настанням шкідливих наслідків для здоров'я зазначених осіб і впливом на них радіаційних факторів внаслідок Чорнобильської катастрофи або поєднання цих радіаційних факторів з іншими шкідливими чинниками.

Причинний зв'язок між погіршенням стану здоров'я, захворюванням, смертю, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається встановленим незалежно від величини дози опромінення або відсутності даних про опромінення, медичного анамнезу до подій на ЧАЕС, тривалості періоду між закінченням роботи ліквідатора або проживання в зонах радіоактивного забруднення і настанням шкідливих наслідків, якщо останні могли бути викликані несприятливими факторами, що виникли внаслідок катастрофи, або якщо уповноваженою на те медичною установою не підтверджена відсутність такого зв'язку.

Визначені законодавством нормативи, на нашу думку, були обґрунтованими, тому що відображали соціально-політичні мотиви того періоду становлення держави. На теперішній час, коли після Чорнобильської аварії пройшло більше 22 років, ВЛК при встановленні причинного зв'язку захворювань з участю в роботах з ліквідації її наслідків повинні підтверджувати відсутність або наявність такого зв'язку тільки з позицій медичної науки та практики.

Визначення причинного зв'язку у ліквідаторів із числа військовослужбовців, громадян, які проходили військові збори з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, покладене на ВЛК, які у своїй роботі керуються вимогами Положення.

При встановленні причинного зв'язку захворювань у військовослужбовців і колишніх військовослужбовців, які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, одним з основних завдань військово-лікарської експертизи є визначення зв'язку виникнення, загострення або рецидиву наявного при огляді захворювання із впливом радіаційного або нерадіаційних (несприятливих) факторів аварії. Згідно з наказом МОЗ України від 17.05.97 р. № 150, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 р. за № 448/2252 "Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", захворювання, виявлене у ліквідатора, який проходить огляд, варто відносити до однієї з трьох груп:

1. Хвороби, розвиток яких пов'язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання:

1.1. Променева хвороба (гостра і хронічна);

1.2. Променева катаракта;

1.3. Променеві дерматити;

1.4. Гостра радіаційна мікседема та гострий радіаційний тиреоїдит.

2. Хвороби, що виникли у віддалений період:

2.1. Захворювання щитовидної залози:

2.1.1. Набутий гіпотиреоз;

2.2. Злоякісні новоутворення лімфатичної та кровотворної тканини:

2.2.1. Гострі лейкемії;

2.2.2. Хронічні лейкемії: (хронічний лімфолейкоз, хронічний мієлолейкоз, хронічний монобластний лейкоз, хронічний еритромієлоз, множинна мієлома, мегакаріоцитарний лейкоз, хронічний лейкоз неуточненого клітинного типу, плазмоклітинний лейкоз, хвороба Ходжкіна.

2.3. Злоякісні утворення всіх органів і систем.

3. Хвороби, розвиток яких пов'язаний з дією суми шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС: хвороби ендокринної системи, розлади травлення, порушення обміну речовин та імунітету:

3.1. Хвороби щитовидної залози.

3.1.1 Хронічний лімфоцитарний та фіброзний тиреоїдит.

3.1.2. Нетоксичний вузловий зоб.

3.2. Цукровий діабет.

3.3. Хвороби крові та кровотворних органів:

3.3.1. Анемії: інші В12-дефіцитні анемії, інші уточнені мегалобластичні анемії, сидеробластична анемія;

3.3.2. Хвороби білої крові: агранулоцитоз, інші та неуточнені;

3.3.3. Апластична анемія неуточненої форми та інші форми;

3.3.4. Геморагічні діатези: первинна тромбоцитопенія, якісні зміни тромбоцитів.

3.4. Психічні розлади

3.4.1. Психотичні порушення внаслідок органічного ураження головного мозку:

3.4.1.1. Транзиторні психотичні стани внаслідок органічних захворювань;

3.4.1.2. Хронічні психотичні стани внаслідок органічних захворювань;

3.4.1.3. Симптоматичні, інші та неуточнені психози;

3.4.1.4. Патологічний розвиток особистості;

3.4.1.5. Специфічні непсихотичні психічні розлади на грунті органічного ураження головного мозку;

3.4.1.6. Депресивні розлади внаслідок органічних уражень головного мозку.

3.5. Хвороби нервової системи та органів чуття

3.5.1. Гострі та хронічні порушення мозкового та спинального кровообігу:

3.5.1.1. Гострі порушення мозкового та спинального кровообігу і субарахноїдальні крововиливи, внутрішньомозкові крововиливи, інші та неуточнені внутрішньочерепні крововиливи, закупорка і стеноз прецеребральних магістральних артерій, закупорка мозкових артерій;

3.5.1.2. Наслідки перенесеного порушення мозкового та спинального кровообігу;

3.5.1.3. Хронічні прогресуючі порушення мозкового та спинального кровообігу (дисциркуляторні енцефалопатія та мієлопатія);

3.5.1.4. Повільно прогресуючі захворювання нервової системи;

3.5.1.5. Захворювання периферичної нервової системи (полінейропатії);

3.5.1.6. Захворювання вегетативної нервової системи.

3.6. Загострення захворювань нервової системи з латентним перебігом і психоорганічними синдромами.

3.7. Хвороби системи кровообігу

3.7.1. Гіпертонічна хвороба 2-3 ст., кризовий перебіг.

3.7.2. Ішемічна хвороба серця, стенокардія стабільна 3-4 функціональний клас, нестабільна стенокардія, гострий інфаркт міокарда.

3.7.3. Кардіоміопатії дилятаційні і гіпертрофічні, захворювання системи кровообігу, ускладнені серцевою недостатністю 1-3 ст.

3.7.4. Ревматичні захворювання серця:

3.7.4.1. Ревматизм;

3.7.4.2. Ревматичний ендокардит;

3.7.4.3. Кардіомегалія;

3.7.4.4. Дифузні захворювання сполучної тканини;

3.7.4.5. Раптова смерть.

3.7.5. Хвороби артерій, артеріол і капілярів:

3.7.5.1. Атеросклероз нижніх кінцівок;

3.7.5.2. Синдром Рейно ;

3.7.5.3. Облітеруючий тромбангіїт.

3.8. Хвороби органів дихання

3.8.1. Часті загострення неспецифічних захворювань легень з латентним перебігом і порушенням дихальної функції:

3.8.1.1. Хронічні обструктивні бронхіти з підгострим, частим та безперервно рецидивуючим перебігом;

3.8.1.2. Емфізема легень з супутнім вираженим кардіопульмональним синдромом, з легенево-серцевою недостатністю 2-3 ст.;

3.8.1.3. Залишкові явища гострих та затяжних плевробронхопневмоній, ексудативного плевриту (адгезивний плеврит);

3.8.1.4. Бронхіальна астма інфекційно-алергічного генезу;

3.8.1.5. Бронхоектатична хвороба у стадії ремісії та загострення, з ускладненнями, підтверджена рентгенологічними та бронхологічними методами дослідження.

3.9. Хвороби органів травлення

3.9.1. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, безперервно рецидивуюча або з ускладненим перебігом:

3.9.1.1. Виразкова хвороба шлунка;

3.9.1.2. Виразкова хвороба 12-палої кишки;

3.9.1.3. Пептична виразка неуточненої локалізації;

3.9.1.4. Гастроєюнальна виразка.

3.9.2. Хронічний неспецифічний гепатит з ускладненим перебігом, частими загостреннями і з порушенням функції печінки:

3.9.2.1. Хронічний гепатит з порушеннями функції печінки;

3.9.2.2. Цироз печінки (без посилання на алкогольну та вірусну етіологію);

3.9.2.3. Гострий та підгострий некроз печінки.

3.10. Хвороби сечостатевої системи

3.10.1. Хронічний пієлонефрит або хронічний гломерулонефрит з частими загостреннями:

3.10.1.1. Хронічний пієлонефрит та хронічний пієлонефроз;

3.10.1.2. Хронічний гломерулонефрит;

3.10.1.3. Хронічна ниркова недостатність.

3.11. Захворювання, які виникли гостро, або загострені захворювання з латентним перебігом, які призвели до інвалідності або смерті, і не зазначені в пунктах 3.1-3.10.

Іонізуюча радіація при впливі на організм людини може викликати детерміновані, або нестохастичні граничні, ефекти та стохастичні, або імовірні безпорогові, ефекти.

Сомато-нестохастичні прояви залежать від індивідуальної дози опромінення й мають граничний характер, тобто вони неминуче виникають при досягненні певної величини дози опромінення. До них відноситься гостра або хронічна променева хвороба, місцеві радіаційні впливи, променева катаракта, гіпоплазія щитовидної залози, солідні раки. Граничною дозою для розвитку гострої променевої хвороби в людини вважається 1 Гр. Хронічна променева хвороба виникає при тривалому опроміненні в дозі 1,5 Гр. і вище. Мінімальною дозою, що викликає порушення функції щитовидної залози в дорослих, є 4 Гр.

Стохастичні ефекти відносяться до пізніх віддалених наслідків опромінення й імовірність їхнього розвитку розглядають як безпорогову функцію дози опромінення. Вони можуть призводити до розвитку злоякісних пухлин, лейкозів, спадкових хвороб. В основі стохастичних проявів, як новоутворень, так і генетичних дефектів, лежать спричинені опроміненням мутації клітинних структур. При цьому мутації в соматичних клітинах різних тканин можуть призвести до розвитку новоутворень, а в статевих клітинах (яєчниках і насінниках) - до ранньої загибелі ембріонів, а також спадкових хвороб у немовлят.

Відповідно до концепції про залежність розвитку сомато-стохастичних ефектів від дози опромінення, не існує граничної дози, після якої починається розвиток радіаційних наслідків, зокрема пухлин. Будь-яка найменша доза здатна збільшити ризик виникнення раку у людини, яка отримала цю дозу, і будь-яка додаткова доза радіації ще більше підвищує цей ризик. Друга точка зору свідчить про чітку граничну залежність розвитку наслідків: імовірність виникнення захворювання пропорційна дозі опромінення, при її подвоєнні ризик підвищується вдвічі, при трикратному збільшенні - втричі.

Детермінована патологія у ліквідаторів сьогодні практично не зустрічається, за винятком новоутворень щитовидної залози. Практично в будь-якої людини може виникнути злоякісна пухлина, але імовірність того, що дане онкологічне захворювання викликане опроміненням, а не іншими причинами, прямо пропорційна дозі. Визначення причинного зв'язку новоутворень з опроміненням повинне базуватися на збігові латентного періоду з установленим в епідеміологічних спостереженнях: для лейкозу - не менше 2 років, для багатьох форм раку - більше 5 років. Максимальний латентний період може становити до 40 і більше років після опромінення.

Військовослужбовці, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, як правило, зазнавали опромінення протягом короткого терміну - не більше 2 міс. При цьому ліквідатори, які працювали в травні-червні 1986 року, могли зазнати впливу короткоіснуючих нуклідів (у тому числі йоду-131), у результаті чого у них можливий розвиток пухлин щитовидної залози, бронхів, шлунково-кишкового тракту та сечовивідних шляхів. Військовослужбовці, які працювали на ЧАЕС після червня 1987 року, могли одержати дози, які підвищують ризик виникнення пухлин щитовидної залози, печінки, підшлункової залози, гемобластозів.

У випадку, якщо у військовослужбовця (колишнього військовослужбовця), який брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, ВЛК підтвердить наявність зв'язку виниклого захворювання із впливом радіаційного фактора, то відповідно до п. 21.6 «а» Положення варто застосовувати формулювання висновку про причинний зв'язок: "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" - якщо захворювання виникли у період ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності чи смерті у терміни, передбачені наказом МОЗ України від 17 травня 1997 р. № 150, і якщо військовослужбовець (колишній військовослужбовець) має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Виникнення та прогресування хвороб другої групи в основному пов'язане з різноманітними несприятливими факторами Чорнобильської катастрофи. До них можна віднести гострі та хронічні психоемоційні перевантаження, зміну звичного способу життя, режиму і характеру харчування при вимушеному перебуванні в радіоактивно-забрудненій місцевості.

Гострі і хронічні психоемоційні перевантаження викликають ряд виражених і стійких порушень, насамперед функціонального стану регуляторних систем (розвиток астенії, вегетативної нестійкості, нейроциркуляторної дистонії, порушень в імунній системі). Під впливом несприятливих факторів Чорнобильської катастрофи спостерігається раннє дозрівання вікової катаракти (у віці 30-50 років), відмічаються виражені клінічні прояви атеросклерозу з виникненням у перші 1-3 роки після впливу факторів аварії, прогресуючі форми ІХС, судинної патології головного та спинного мозку, субатрофічних змін слизової оболонки шлунка та кишечнику, гіпопластичні реакції і парціальні розлади кровоутворення.

Якщо захворювання військовослужбовця (колишнього військовослужбовця), визнаного постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби в зонах підвищеного радіаційного забруднення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які визначаються Кабінетом Міністрів України, виникли у період проходження військової служби в зазначених зонах, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності або смерті у терміни, передбачені наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150, ВЛК відповідно до п. 21.6 «г» виносить постанову про причинний зв'язок у формулюванні: "Захворювання, ТАК, пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби".

Загальні захворювання зустрічаються з однаковою частотою в однотипних вікових групах серед осіб, які проходять медичний огляд, які як брали, так і не брали участі у роботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Дана група захворювань у ліквідаторів пов'язана з віковою патологією, питома вага якої закономірно збільшується з подовженням терміну, що пройшов після Чорнобильської катастрофи.

Питання про зв'язок захворювань у військовослужбовців, громадян, які проходили військову службу (призваних на військові збори), з факторами аварії на ЧАЕС фахівці ВЛК у кожному конкретному випадку повинні вирішувати індивідуально, з урахуванням часу перебування в зоні катастрофи, характеру робіт, що виконувалися в той період, даних про стан здоров'я до і після участі в них, дозової залежності імовірності розвитку діагностованого захворювання.

   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Основні принципи оформлення лікарсько-експертних документів. | Організація та проведення контролю з метою військово-лікарської експертизи. Критерії оцінки діяльності військово-лікарських комісій. | Критерії оцінки діяльності органів військово-лікарської експертизи | Організація контрольного обстеження і медичного огляду військовослужбовців | РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ | Медичний огляд громадян, які приймаються на військову службу за контрактом | Медичний огляд громадян, які бажають навчатися у ВВНЗ | Медичний огляд військовозобов'язаних | Медичний огляд військовослужбовців (працівників Збройних Сил України), які призначаються (приймаються) на службу (на роботу) та несуть службу (працюють) у спецспорудах | Медичний огляд військовослужбовців плавскладу Військово-Морських Сил |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати