На головну

Медичний огляд військовослужбовців (працівників Збройних Сил України), які призначаються (приймаються) на службу (на роботу) та несуть службу (працюють) у спецспорудах

  1. В огляді...
  2. В огляді...
  3. В огляді...
  4. В огляді...
  5. В огляді...
  6. Военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
  7. ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Під спецспорудами маються на увазі стаціонарні й рухливі військово-технічні об'єкти з елементами штучного мікроклімату та тривалим перебуванням людей у робочих приміщеннях (командні пункти всіх рівнів, вузли зв'язку, заселені агрегати рухливих комплексів, у яких несеться бойове чергування).

Об'єкти, які відносяться до спецспоруд, визначаються Міністерством оборони України. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які призначаються на службу (на роботу) та несуть службу (працюють) у спецспорудах, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою ІІІ) та графою 6 ТДВ "Б", із обов'язковою участю психіатра, представника командування та лікаря військової частини. Призначення військовослужбовців (працівників) для несення служби (роботи) у спецспорудах без попереднього медичного огляду забороняється. Працівники із числа колишніх військовослужбовців, які були звільненні з військової служби за станом здоров'я, до роботи у спецспорудах не допускаються. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які несуть службу (працюють) у спецспорудах, проводиться один раз у 3 роки, а також при змінах у стані здоров'я або за направленням командування. У військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом - 1 раз за період проходження військової служби (при відборі до служби в спецспорудах). Відповідальність за своєчасне направлення указаних осіб на медичний огляд несе командир військової частини. Командування військової частини не пізніше ніж у семиденний термін перед початком медичного огляду подає до ВЛК списки осіб, які підлягають огляду. Перед початком медичного огляду представник командування або лікар військової частини знайомить членів ВЛК з умовами служби осіб, які підлягають огляду, та подає на них дані із зазначенням кількості діб на чергуванні в спецспорудах за роками у складі штатних або позаштатних розрахунків, кількості недопусків або зняття з бойового чергування за станом здоров'я, наявності аварійних ситуацій та їхній характер, часу проходження попереднього огляду і мети теперішнього огляду (плановий, у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, переходом на іншу посаду та ін.), переносимість чергувань, використання санаторно-курортного лікування в період чергової відпустки. Питання про придатність військовослужбовця (працівника) до служби (роботи) у спецспорудах ВЛК вирішує у кожному разі індивідуально із урахуванням характеру служби, військової спеціальності, фактичної працездатності того, кого оглядають, думки представника командування та лікаря військової частини. При виявленні під час амбулаторного обстеження та медичного огляду у військовослужбовця, який несе службу у спецспорудах, захворювань, які перешкоджають подальшому проходженню служби, питання про придатність або непридатність його до служби у спецспорудах та про придатність до військової служби вирішується госпітальною ВЛК після стаціонарного обстеження та лікування. Постанова ВЛК про придатність військовослужбовців (працівників) та про непридатність працівників до роботи у спецспорудах оформляється довідкою, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає. У разі, коли військовослужбовець визнається непридатним до служби у спецспорудах, ВЛК одночасно приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню штатною ВЛК.

Порядок медичного огляду військовослужбовців (працівників ЗС України), які призначаються (приймаються) на роботу та тих, хто працює з джерелами іонізуючого випромінювання, компонентами ракетного палива, джерелами електромагнітних полів лазерного випромінювання, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності.

Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які призначаються (приймаються) на роботу, та тих, хто працює з джерелами іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів, лазерним випромінюванням, компонентами ракетного палива, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою ІІІ) та відповідними графами (1-5) ТДВ "Ґ", з обов'язковою участю представника командування та лікаря військової частини.

Особи, яких призначають (приймають) на роботу з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності, проходять медичне обстеження в наступному обсязі:загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначаються група крові та резус-належність, проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ, а за медичними показаннями - інші дослідження. Працівники ЗСУ подають довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду. Крім того, особам, які призначаються (приймаються) на роботу з ДІВ, додатково визначається ФЗД, з КРП - білірубін крові, АЛТ, маркери гепатитів "В","С" та ФЗД. Призначення військовослужбовців (прийняття працівників) на роботу з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності без попереднього медичного огляду забороняється.

Військовослужбовці, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, до роботи з джерелами ІВ, ЕМП, ЛВ, КРП, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності не допускаються.

Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які працюють з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності, проводиться раз на 12 місяців. Відповідальним за своєчасне направлення вказаних осіб на медичний огляд є командир військової частини. Особи, які своєчасно не пройшли з різних причин (відпустка, відрядження, хвороба тощо) медичний огляд, до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності не допускаються. На стаціонарне обстеження та медичний огляд госпітальною ВЛК направляються особи, які раніше визнавалися тимчасово непридатними до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності, з переоглядом через 3-12 місяців (за винятком жінок, яким надавалась відпустка у зв'язку з вагітністю).

Згідно з Державними санітарними правилами (ДСП 9.9.5.035.99) "Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності" від 1999 року, за ступенем патогенності мікроорганізми І-ІІ груп патогенності поділяються:

І група

- збудник особливо небезпечної бактеріальної інфекції - чуми;

- вірусні збудники геморагічних лихоманок (Марбурга, Ебола, Ласса, Хуанін, Мачупо та Конго-Кримської), натуральної віспи та мавпячого вірусу В.

ІІ група

- збудники небезпечних бактеріальних інфекцій - холери, сибірської виразки, сапу, меліоїдозу, туляремії, бруцельозу, лептоспірозу, легіонельозу;

- вірусні небезпечні збудники інфекцій сказу, вірусних гепатитів "В", "С", "Д" (дельта), ВІЛ-інфекції, Т-клітинного лейкозу;

- збудники повільних нейроінфекцій (пріонних інфекцій) та енцефалітів, енцефаломієлітів і менінгоенцефалітів, пташиного грипу, жовтої лихоманки, москітних гарячок, ящуру, гарячок з менінгіальним синдромом та артритами;

- рикетсії КУ-лихоманки, епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля, висипного тифу щурів, гарячки цуцугамуші, плямистої гарячки Скелястих гір, везикульозного рикетсіозу;

- грибкові інфекції бластомікозу, кокцидоїдозу та гістоплазмозу;

- хламідії орнітозу (пситакозу);

- отрути біологічного походження - ботулінічні токсини всіх видів, правцевий токсин та отрута павука каракурта.

Перелік медичних протипоказань до роботи з шкідливими та небезпечними факторами викладено в Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженому наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113. До них відносяться:

1. Спадкові аномалії органів із вираженою недостатністю їх функції.

2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функції.

3. Психічні захворювання та подібні до них стани, що підлягають обов'язковому диспансерному нагляду в психоневрологічних диспансерах, епілепсія та інші пароксизмальні розлади свідомості. У разі виявлення виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до певних робіт вирішується комісією психоневрологічного закладу індивідуально.

4. Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм.

5. Захворювання ендокринної системи, що супроводжуються значними порушеннями функції (стадія декомпенсації).

6. Злоякісні новоутворення (після проведення лікування питання може бути вирішене індивідуально за відсутності абсолютних протипоказань).

7. Усі злоякісні хвороби системи крові.

8. Гіпертонічна хвороба III стадії та II стадії (кризовий перебіг).

9. Хвороби серця з недостатністю кровообігу, зі стійкими порушеннями ритму.

10. Хронічні захворювання легенів з дихальною і легенево-серцевою недостатністю.

11. Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та кровообігу.

12. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.

13. Виразкова хвороба шлунка, 12-палої кишки з хронічним рецидивним перебігом та схильністю до ускладнень.

14. Цирози печінки та активні хронічні гепатити.

15. Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової недостатності.

16. Системні хвороби сполучної тканини.

17. Хвороби периферичної нервової та кістково-м'язової системи зі стійкими розладами функції.

18. Вагітність та період лактації.

19. Звичне невиношування вагітності та аномалії плоду в анамнезі у жінок дітородного періоду.

20. Глаукома декомпенсована.

21. Професійне захворювання є протипоказанням для роботи в умовах зі шкідливим та небезпечним фактором виробничого середовища і трудового процесу, вплив якого призвів до його розвитку.

22. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

У разі, коли після стаціонарного обстеження військовослужбовців (працівників) передбачається прийняття постанови про їх непридатність (тимчасову або постійну) до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності у зв'язку з можливим впливом на здоров'я шкідливих речовин та несприятливих виробничих факторів, до участі в роботі ВЛК залучається лікар-радіолог або лікар-токсиколог.

У разі підозри у військовослужбовця (працівника) професійного захворювання (отруєння), за запитом начальника військового лікувального закладу, лікарем з гігієни праці регіонального загону Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України складається санітарно-гігієнічна характеристика умов праці відповідно до наказу МОЗ України від 13 грудня 2004 року № 614 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2005 року за № 260/10540, яка затверджується головним санітарним лікарем регіону.

Військовослужбовці, які працюють з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності та визнані непридатними до роботи за спеціальністю, але придатними до військової служби, підлягають після припинення роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності періодичним обстеженням та медичним оглядам у військових лікувальних закладах за місцем служби не рідше одного разу на 12 місяців. Постанова ВЛК про придатність військовослужбовців (працівників) та про непридатність працівників до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП,ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

У разі, коли військовослужбовець визнається непридатним до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП,ЛВ, мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності, ВЛК одночасно приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню штатною ВЛК.  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Методологічні аспекти визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я | Організація військово-лікарської експертизи | РОЗДІЛ 2. ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З МЕТОЮ ВЛЕ | Основні принципи оформлення лікарсько-експертних документів. | Організація та проведення контролю з метою військово-лікарської експертизи. Критерії оцінки діяльності військово-лікарських комісій. | Критерії оцінки діяльності органів військово-лікарської експертизи | Організація контрольного обстеження і медичного огляду військовослужбовців | РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ | Медичний огляд громадян, які приймаються на військову службу за контрактом | Медичний огляд громадян, які бажають навчатися у ВВНЗ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати