На головну

тренувальні завдання

  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  2. III. Виконання завдання
  3. Інструмент контрольно ЗАВДАННЯ для самоперевірки
  4. Аналітичний спосіб завдання виробничої функції
  5. Б. Контрольні завдання (роздатковий матеріал)
  6. Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть!
  7. Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть!

Тема 1

Вкажіть, яке з наступних тверджень відноситься до області макроекономіки, а яке - до області мікроекономіки:

а) уряд Російської Федерації з 1 січня 1992 року «відпустило» ціни - макроекономіка;

б) ліквідація бюджетного дефіциту є одним з 1л засобів зниження рівня інфляції - макроекономіка;

в) тривала посуха викликала падіння врожайності зернових в Ленінградській області -мікроекономіка;

г) введення конвертованості національної грошової одиниці є елементом лібералізації зовнішньоекономічної діяльності - макроекономіка;

д) рівень безробіття в США у серпні 1997 р склав 4,9% - макроекономіка;

е) фабрика собачих консервів фірми Alpo, Штат Айова, звільнила минулого місяця 15 робочих - мікроекономіка;

ж) раптові холоди в центрі Флориди скоротили урожай цитрусових і викликали підвищення цін на апельсини - мікроекономіка;

з) американський ВНП, з поправкою на інфляцію, зріс в 1995 році на 2% - макроекономіка;

і) на минулому тижні банк Wells Fargo знизив процентну ставку за комерційними кредитами на половину процентного пункту - мікроекономіка;

к) в 1997 р індекс споживчих цін виріс на 2,3% -макроекономіка.

Тема 2

Іван відмовився від роботи столяром з зарплатою 12 тис. Р. в рік і відмовився від роботи референтом за 10 тис. р. на рік. Замість цього він вступив до коледжу з річною платою за навчання в розмірі 6 тис. Р. Половину плати за навчання Івану компенсує держава. Яка упущена вигода навчання, якщо взяти до уваги тільки цей рік?

Рішення:

Економісти припускають, що людина раціональна. Тому найкращим з місць роботи наш Іван вважає те, що приносить йому більше грошей. Адже про інших його перевагах нам нічого не відомо.

Упущена вигода є недоотриманий дохід плюс прямі витрати. Краща з відкинутих альтернатив повинна була б принести йому 12 тис. Р. в рік, тоді як обрана альтернатива - навчання в коледжі - «забирає» 3 тис. р., т. е. 6 тис. р. за вирахуванням того, що бере на себе держава (6 - 3). В результаті упущена вигода дорівнює 12 + 3 = 15 тис. Р. Інші витрати Івана невідомі. Тому в даному випадку альтернативна вартість найкраще оцінюється через втрачену вигоду.

Тема 3

Прочитайте уважно наступні твердження і вкажіть, які з них вірні, а які - помилкові.

а) ринкова економіка більш ефективна, ніж планово-адміністративна, так як урядовці в країнах з ринковою економікою краще знають економічну теорію і проводять правильну економічну політику - невірно;

б) виробники в ринковій економіці випускають саме ті товари, в яких потребують люди, тому що їх взаємодія координується правітельством- невірно;

в) в планово-адміністративній економіці відповідь на питання «Хто отримує вироблені товари?» визначається виробниками товарів і послуг- невірно;

г) в ринковій економіці прибуток спонукає фірми виробляти саме ті товари, які необхідні покупцям, і продавати їх за ціною, яка влаштовує покупців -вірно;

д) поділ праці призводить до зростання взаємозалежності виробників -вірно;

е) конкуренція сприяє зниженню ціни -вірно;

ж) природний егоїзм Адам Сміт вважав шкідливим для суспільства - невірно;

з) в країнах з ринковою економікою планування неприпустимо- невірно;

і) будь-яка економічна система стикається з необхідністю узгодження інтересів людей -вірно.

Тема 4

У країні є 3 виробника, що забезпечують потребу суспільства в товарі X.

 Виробники  Індивідуальне робоче час t, що витрачається на виробництво 1 од. товару X (ч)  Кількість вироблених товарів Х (од.) Q
 А В С

Розрахувати величину вартості товару Х (або суспільно-необхідний час, що витрачається на виробництво товару X).

Рішення:

Величина вартості товару Х або суспільно-необхідний час, що витрачається на виробництво товару X дорівнює (3х200 + 4х150 + 5х180) / (200 + 150 + 180) = 2100/530 = 3,96 (ч.).

Тема 5

Функція попиту Івана Q= 6 - 3Р, а функція попиту Марії Q= 4 - 0,5Р. Визначте функцію ринкового попиту, якщо Іван і Марія є єдиними покупцями.

Рішення:

1) Максимальна ціна попиту для Івана дорівнює 2, для Марії - 8, тому при цінах, менших 2, сумарний попит дорівнює Q = Q + Q , Або Q = 10 - 3,5Р;

2) При цінах, великих 2, сумарний попит дорівнює попиту Марії;

3) Сумарний попит при ціні 2 дорівнює 10 - 3,5 х 2 = 3. Графік сумарного попиту є ламана ABC, де А (10; 0), В (3; 2) і С (0; 8).

Тема 6

Заповніть пропуски в знаменитому прикладі американського економіста і математика Ірвінга Фішера: «Якщо кількість хліба збільшиться, то гранична корисність одного і того ж кількості сухого печива ___________, а масла ______________». Поясніть взаємозв'язок корисності взаємодоповнюючих благ.

Рішення:

«Якщо кількість хліба збільшиться, то гранична корисність одного і того ж кількості сухого печива скоротиться, А масла - зросте». Хліб і печиво є товарами-замінниками (або, як іноді кажуть, товарами-субститутами), при збільшенні кількості хліба скорочується не тільки його гранична корисність, а й гранична корисність товару, який задовольняє аналогічну потребу. Навпаки, масло є по відношенню до хліба доповнює товаром (комплементом), при збільшенні кількості масла збільшується і корисність масла.

Тема 7

На підприємстві використовується 200 верстатів, вартістю по 10 тис. Дол. Кожен. Термін їх служби 10 років. Знайти застосовуваний і споживаний капітал.

Рішення:

Застосовуваний капітал = 10000 х 200 = 2000000 дол.

Споживчий капітал = 2000000/10 = 200000 дол., Тобто щорічно резервний грошовий фонд власника буде збільшуватися на 200000 дол., що можна використовувати для розширення масштабів виробництва.

Тема 8

Рік тому містер Бронсон став власником невеликої майстерні по ремонту взуття. Він найняв двох робітників, заплативши їм в сумі 22000 доларів в рік, і 16000 доларів в рік пішло на покупку сировини і матеріалів. На початку року містер Бронсон закупив обладнання на суму 40000 доларів, термін служби якого становить 8 років. Для того щоб фінансувати купівлю обладнання, містер Бронсон взяв у банку кредит на вісім років під 10% річних. Містер Бронсон використовує власне приміщення в якості майстерні. Це приміщення він міг би здати в оренду і отримувати за нього у вигляді орендної плати 10000 доларів в рік. Конкурент містера Бронсона пропонує йому робоче місце шевця з оплатою 18 000 доларів на рік. Річна виручка від здійснюваних містером Бронсона робіт по ремонту взуття становить 82 000 доларів.

Підрахуйте:

а) величину річних амортизаційних відрахувань містера Бронсона;

б) величину бухгалтерських та економічних витрат містера Бронсона;

в) величину бухгалтерської та економічного прибутку містера Бронсона за рік.

Рішення:

а) Величина амортизаційних відрахувань - 40000 доларів: 8 років = 5000 доларів в рік.

б) Бухгалтерські витрати - 22000 (зарплата робітників) + 16000 (оплата сировини і матеріалів) +5000 (амортизаційні відрахування) +4000 (відсотки за кредит) = 47000 доларів в рік.

Неявні витрати - 10000 (упущена орендна плата) + 18000 (неявний заробіток містера Бронсона) = 28000 доларів в рік.

Економічні витрати (бухгалтерські витрати + неявні витрати) - 47 000 + 28 000 = 75 000 доларів на рік.

в) Бухгалтерський прибуток - 82000 (річна виручка) - 47 000 (бухгалтерські витрати) = 35 000 доларів США на рік

Економічна прибуток - 82000 (виручка) - 75000 (економічні витрати) = 7000 доларів в рік.

Тема 9

Функція попиту Q = 16 - 2Р. Знайдіть формули загального доходу і граничного доходу монополії.

Рішення:

1) Висловимо Р через Q: Р = 8 - 0,5Q.

2) TR = (8 - 0,5Q) хq = 8Q - 0,5Q2.

3) МR = TR '= 8 - Q.Попередня   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   Наступна

Тема 10. Ринки ресурсів і формування факторних доходів | Тема 11. Національна економіка та показники її розвитку | Тема 12. Економічне зростання і циклічність | Сукупний попит і сукупна пропозиція | Безробіття і інфляції | Тема 15. Теорії макроекономічної рівноваги | Тема 16. Держава в ринковій економіці | І грошово-кредитна політика | Соціальні аспекти ринкової економіки | Тема 19. Світове господарство |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати