Головна

АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК

  1. DEMONSTRATIVE PRONOUNS. Вказівні займенники
  2. авторський договір
  3. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
  4. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 1 сторінка
  5. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 10 сторінка
  6. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 11 сторінка
  7. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 12 сторінка

ЛІТЕРАТУРА:

1. Агафонов АЮ. Основи смисловий теорії свідомості. - СПб: Изд-во «Річ», 2003.

2. Агєєв В. С. Психологія міжгрупових відносин. - М .: МГУ, 1983.

3. Агєєв B.C. Міжгруповое взаємодія (соціально-психологічні проблеми). - М: Изд-во МГУ, 1990.

4. Айзенк Г. Ю. Кількість вимірювань особистості: 16, 5 або 3? Критерії таксономической парадигми. // Іноземна психологія, Т. 1, № 2, 1993, с. 9-23.

5. Аллахвердян А. Г., Мошкова Г. Ю., Юревич А. В., Ярошевський М. Г. Психологія науки. Навчальний посібник. - М .: Московський психолого-соціальний інститут Флінта, 1998..

6. Ананьєв БГ. Вибрані психологічні праці: У 2-хт. Т. 1. - М .: Педагогіка, 1980.

7. Анастази А., Урбіна С. Психологічне тестування. - СПб .: Питер, 2001.

8. Андрєєва Г. М. Принцип діяльності та побудова системи соціально-психологічного знання // Укр. Моск. Ун-ту. Сер. 14. Психологія. 1980. № 4.

9. Андрєєва Г. М. До історії становлення соціальної психології в Росії. // Укр. Моск. Ун-ту. Сер. 14. Психологія. 1997. № 4, с. 6-17.

10. Андрєєва Г. М. Психологія соціального пізнання: Учеб. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М .: Аспект Пресс, 2000.

11. Андрєєва Г. М. Соціальна психологія. - М .: Аспект Пресс, 2000.

12. Андрєєва Г. М., Богомолова Н. Н., Петровська Л. А. Зарубіжна соціальна психологія XX століття: Теоретичні підходи. - М., 2001..

13. Андрєєва Г. М., Богомолова Н. Н., Петровська Л. А. Сучасна соціальна психологія на Заході. - М: Изд-во МГУ, 1977.

14. Андрєєва Г. М., Донцов АІ., Хараш А. У. Принципи дослідження міжособистісного сприйняття в умовах спільної групової діяльності // Міжгруповое сприйняття в групі. - М .: МГУ, 1981.

15. Андрієнко О. В. Соціальна психологія: Учеб. Посібник для студ. вищ. пед. навч. Закладів / За ред. В. А. Сластенина. - М .: Видавничий центр «Академія», 200.

16. Аронсон Е. Громадське тварина. Введення в соціальну психологію. - М .: Аспект Пресс, 1999..

17. Артем'єва Є.Ю. Основи психології суб'єктивної семантики / Под ред. І. Б. Ханіна. - М .: Наука, Сенс, 1999..

18. Асмолов А. Г. Культурно-історична психологія та конструювання світів. - М .: Інститут практичної психології, Воронеж: НВО «МОДЕК», 1996..

19. Бандура А., Уолтерс Р. Підліткова агресивність. Вивчення впливу виховання і сімейних відносин. - М .: Квітень Прес, Вид-во ЕКСМО-Прес,

+1999.

20. Бандура А. Теорія соціального навчання. - СПб .: Видавництво «Пітер»,


21. Баранов А. В., Сопіков А. П. Вплив групи на індивіда // Соціальні дослідження. Вип. 3. Проблеми праці та особистості. - М., 1970.

22. Бахтін М. М. До філософії вчинку. - М .: Лабіринт, 1996..

23. Бахтін М. М. проблеми творчості Достоєвського. - Київ: Next, 1994..

24. Белінська Е. П., Тіхомандріцкая О. А. Соціальна психологія особистості: Навчальний посібник для вузів. - М: Аспект Пресс, 2001..

25. Бєлкін П. Г., Ємельянов О. М., Іванов М. А. Соціальна психологія наукового колективу. - М .: Наука, 1987.

26. Белянин В. П. Введення в психолингвистику. -М .: ЧеРо, 1999..

27. Берн Ш. Гендерна психологія. - СПб .: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001..

28. Берн Е. Ігри, в які грають люди, Психологія людських взаємин; Люди, які грають в ігри, Психологія людської долі. - Мн .: ПРАМЕБ, 1992

29. Берн Ш. Гендерна психологія. - СПб .: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001..

30. Берн Е. Ігри, в які грають люди. - М., 1988. 400 с.

31. Берні Р. Розвиток Я-концепції і виховання. - М: Педагогіка., 1986.

32. Бехтерєв В. М. Вибрані роботи з соціальної психології. - М .: Наука, 1994..

33. Библер В. С. Від наукоучения - до логіки культури: Два філософських введення в двадцять перше століття. М .: Политиздат, 1991. - 413 с.

34. Бобнева М. І. Соціальні норми і регуляція поведінки. / Психологічні проблеми соціальної регуляції поведінки. - М .: Наука, 1976, с. 145-171.

35. Богомолова Н. Н., Стефаненко Н. Г. Контент-аналіз. - М .: Изд-во МГУ, 1992.

36. Бодалев А. А. Сприйняття і розуміння людини людиною. - М .: Изд-во Моск. ун-ту, 1982.

37. Бодалев А. А. Особистість і спілкування: Вибрані праці. - М .: Педагогіка, 1983.

38. Бодді Д, Пейтон Р. Основи менеджменту. - СП б: Пітер, 1999..

39. Великий тлумачний психологічний словник / Ребер Артур (Penguin). Том 1 (А-О). - М: Віче, АСТ, 2000..

40. Великий тлумачний психологічний словник / Ребер Артур (Penguin). Том 2 (П-Я). - М: Віче, АСТ, 2000..

41. Бойко В. В., Ковальов А. Г., Панферов В. Н. Соціально-психологічний клімат колективу й особистість. - М .: Наука, 1983.

42. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словник-довідник по психологічній діагностиці: - Київ, 1989.

43. Берон Р., Річардсон Д. Агресія. - СПб .: Пітер, 1997..

44. Введення в гендерні дослідження. Ч. 1. навчальний посібник / За ред. І. А. Жеребкина. - Харків: ХЦГІ; СПб: Алетейя, 2001..

45. Введення практичну соціальну психологію / Под ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровської, О. В. Соловйової. - М: Сенс, 1999..

46. ??Волков І. П. Социометрические методи в соціально-психологічних дослідженнях. - Л: ЛДУ, 1970.

47. Волков І. П. Міжособистісний контакт як психологічна основа группооб- разования // Питання психології пізнання людьми один одного і спілкування. - Краснодар, 1978.

48. Волков І. П. Соціальна психологія малих груп і колективів. - Автореф. докт. дис. - Л .: ЛДУ, 1978.

49. Волков І. П., Ємельянов Ю. М. До критики теорії рис лідерства // Людина і суспільство. Вип II. - Л .: ЛДУ, 1973.

50. Час як фактор змін особистості. Збірник наук. Праць / За ред. А. Б. Брушлинского і В. А. Полікарпова. - Мн: ЄГУ, 2003.

51. Виготський Л. С. Зібрання творів: в 6-ти т. Т. 2. Проблеми загальної психології. - М .: Педагогіка, 1982.

52. Виготський Л. С. Зібрання творів: в 6-ти т. Т. 3. Проблеми розвитку вищих психічних функцій. - М .: Педагогіка, 1983.

53. Виготський Л. С. Зібрання творів: в 6-ти т. Т. 4. Дитяча психологія. М .: Педагогіка, 1984. 432 с.

54. Виготський Л. С. Зібрання творів: в 6-ти т. Т. 5. Наукова спадщина. М .: Педагогіка, 1984. - 400 с.

55. Гадамер Х.-Г. Істина і метод: основи філософської герменевтики. - М .: Прогрес, 1988.

56. Генетичні проблеми соціальної психології / За ред. Я. Л. Коломінско- го, М. І. Лісіна. - Мн., 1985.

57. Гласс Дж., Стенлі Дж. Статистичні методи в педагогіці і психології. - М .: Прогрес, 1976.

58. Гозман Л. Я. Психологія емоційних відносин. - М .: МГУ, 1987.

59. Гозман Л. Я., Ажгихина Н. І. Психологія симпатій. - М .: Знание, 1988.

60. Головаха Є. І., Кроник. Психологічний час особистості. - Київ, +191984.

61. Готтсданкер Р. Основи психологічного експерименту: Навчальний посібник. Пер. з англ. - М .: МГУ, 1982.

62. Гоффман Е. Представлення себе іншим. / Сучасна зарубіжна соціальна психологія. Тексти. - М .: Изд-во Моск. Ун-ту, 1984, с. 188-196.

63. Грановська Р. М., Микільська І. М. Психологічний захист у дітей. - СПб: Мова, 2003

64. Гришина Н. В. Давайте домовимося: Практичний посібник для тих, кому доводиться вирішувати конфлікти. - СПб: «Сова»: 1 994.

65. Гришина Н. В. Психологія конфлікту. - СПб .: Видавництво «Пітер», 2000..

66. Гроф С. За межами мозку. Народження, смерть і трансценденція в психотерапії. М .: Изд-во Трансперсонального Інституту, 1993. - 497 с.

67. Дейк ван Т. А. Расизм і мову. - М .: ІНІСН АН СРСР, 1989. - 74 с.

68. Дейк ван Т. А. Мова. Пізнання. Комунікація. - М .: Прогрес, 1989.

69. Джемс В. Научния основи псіхологш. - С.-Петербутгская Електропечатня. 1902.

70. Джуелл Л. Індустріально-організаційна психологія. Підручник для вузів - СП б: Питер, 2001.

71. Дзуки Е. Введення в методологію соціально-психологічного дослідження. - Мілан - Новосибірськ, 1997.

72. Дилигенский Г. Г. Соціально-політична психологія. - М: Нова школа, 1996. - 352 с.

73. Донцов А. І. Психологія колективу. Методологічні проблеми досліджень. - М .: МГУ, 1984.

74. Доценко Є. Л. Психологія маніпуляції: феномени, механізми і захист. - М .: ЧеРо, 1997..

75. Дружинін В. Н. Експериментальна психологія. - СПб .: Видавництво «Пітер», 2001

76. Дубовская Е. М. Вплив лідера на однолітків в юнацьких групах. Авто реф. канд. дис. - М .: МГУ, 1984.

77. Дурін В. П. Логіка конфлікту. - Хабаровськ: тисяча дев'ятсот дев'яносто три.

78. Єлісєєв О. П. Практикум з психології особистості. - СПб: Питер, 2001.

79. Ємельянов С. М. Практикум з конфліктології. 2-е изд., Перераб. - СПб .: Питер, 2001.

80. Ємельянов Ю. М. Активне соціально-психологічне навчання. - Л .: Изд-во Ленінград. ун-ту, 1985.

81. Ємельянов С. М. Практикум з конфліктології. - СПб .: Питер, 2001.

82. Еникеев М. І. Енциклопедія. Загальна та соціальна психологія. - М: «Вид-во ПРІОР», 2002..

83. Зімбардо Ф. Сором'язливість (що це таке і як з нею справлятися). - СПб .: Пітер Прес, 1996..

84. Зімбардо Ф., Ляйппе М. Соціальний вплив. - СПб .: Видавництво «Пітер», 2000.

85. Знаків В. В. Розуміння і пізнання в спілкуванні. - М: ІПАН РАН, 1994..

86. Знаків В. В. Розуміння як проблема людського буття. // Психологічний журнал. 2000. Т. 21, № 2, с. 7-15.

87. Ільїн І. І. Постструктуралізм. Деконструктивізм. Постмодернізм. - М .: Інтрада, 1996..

88. Ільїн І. І. Постмодернізм: Від витоків до кінця століття: еволюція наукового міфу. - М .: Інтрада, 1998..

89. Ільїн І. І. Постмодернізм: Словник термінів. - М .: Інтрада, 2001..

90. Каган М. С. Система і структура // Системні дослідження. методологічні проблеми. - М., 1983.

91. Карвасарский Б. Д. Психотерапевтична енциклопедія. - СПб .: Пітер Ком, 1998. - 752 с.

92. Касавін І. Т. Про дескриптивном розумінні істини. // Філософські науки, 1990, № 8, с. 64-73.

93. Келлі Дж. Теорія особистості. Психологія особистісних конструктів. - СПб: Мова, 2000..

94. Кенрика Д., Нейберг С., Чалдіні Р. Соціальна психологія. Зрозумій себе, щоб зрозуміти інших! (Агресія. Лідерство. Альтруїзм. Конфлікти. Групи.) /

Науковий редактор професор А. Л. Свєнціцький. - СПб .: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002.

95. Квінн В. Прикладна психологія. - СПб, Видавництво «Пітер», 2000.

96. цеглярів А. Г. Дослідження динаміки коллективообразования в юнацьких групах. Автореферат. канд. дис. - М., 1980.

97. Кисельов М. Ю. Страх і стигма: про соціально-психологічні механізми стигматизації хворих на СНІД та жертв радіаційних катастроф // Психологічний журнал. - 1999. - №4. - С. 40 - 47.

98. Китов А. І. Психологія господарського управління. - М .: Економіка, 1979.

99. Клайн П. Довідник з конструювання тестів.

100. Ковальов Г. А. Три парадигми в психології - три стратегії психологічного впливу // Зап. Психол. 1993. № 1. с. 13-23.

101. Козелецький Ю. Психологічна теорія рішень. - М .: МГУ, 1979.

102. Коломінський Я. Л. Психологія дитячого колективу: система особистісних взаємин. - Мн .: Нар. асвета, 1984.

103. Коломінський Я. Л. Соціальна психологія шкільного класу. - Мн. Адукация i вихаванне, 1997..

104. Коломінський Я. Л. Психологія взаємин у малих групах (загальні та вікові особливості): Учеб. допомога. - Мн .: Тетра Системс, 2000..

105. Коломінський Я. Л. Психологічна культура або психологічна цивілізація? // Шхалопя. - 2001. - № 4. - С. 85 -89.

106. Кон І. С. В пошуках себе: Особистість і її самосвідомість. - М .: Политиздат, 1984.

107. Кон І. С. Відкриття Я. - М .: Политиздат, 1978.

108. Кон І. З. Місячне світло на зорі: Лики і маски одностатевої любові. - М., 1998..

109. Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Граматика спілкування. - Л .: ЛДУ, 1990.

110. Кріпнер С., де Карвало Р. Проблема методу в гуманістичної психології. // Психологічний журнал, 1993, № 2, с. 113-126.

111. Кричевський Р. Л. Дослідження малих груп в американській соціальній психології // Проблеми зарубіжної соціальної психології. - М .: МГУ, 1976.

112. Кричевський Р. Л. Психологічні основи керівництва і лідерства в первинному колективі. Автореферат. докт. дис. - М .: МГУ, 1985.

113. Кричевський Р. Л., Дубовська Є. М. Про функції і механізми ідентифікації у внутрішньо груповому міжособистісному спілкуванні // Психологія міжособистісного пізнання. - М .: МГУ, 1981.

114. Кричевський Р. Л., Дубовська Є. М. Психологія малої групи: теоретичний і прикладний аспекти. - М .: Изд-во МГУ, 1991.

115. Кричевський Р. Л., Дубовська Є. М. Соціальна психологія малої групи: Навчальний посібник для вузів. - М: Аспект Пресс, 2001..

116. Куликов Л. В. Психологічне дослідження: методичні рекомендації щодо проведення. - СПб .: Мова, 2001..

117. Куніцина В. Н. Стиль спілкування і його формування. - Л .: Знание, 1985.

118. Куніцина В. Н., Казарінова Н. В., Погольша В. М. Міжособистісне спілкування. Підручник для вузів. - СПб .: Видавництво «Пітер», 2001.

119. Куттер П. Сучасний психоаналіз. Введення в психологію несвідомих процесів. - СП б: +1997.

120. Кемпбелл Д. Моделі експериментів у соціальній психології та прикладних дослідженнях - СПб .: Соціально-психологічний центр, 1996..

121. Лаак Я. Психодіагностика: проблеми змісту та методів. - М .: Видавництво «Інститут практичної психології», Воронеж: НВО "МОДЕК", 1996.

122. Лапланша Ж., Понталіс Ж.-Б. Словник з психоаналізу. - М .: Вища. шк., 1996..

123. Лебедєв-Любимов А. Психологія реклами. - СПб .: Питер, 2002.

124. Лебон Г. Психологія народів і мас. - СПб .: Пітер, 1996..

125. Левін К. Дозвіл соціальних конфліктів. - СП б: Мова, 2000..

126. Левін К. Теорія поля в соціальних науках. - СПб: Мова, 2000..

127. Левін К. Топологія і теорія поля // Хрестоматія з історії психології. - М .: МГУ, 1980, с. 121-146.

128. Леонов А. А., Лебедєв В. І. Психологічні проблеми міжпланетних польотів. - М .: Политиздат, 1975.

129. Леонтьєв Д. А. Що таке екзистенційна психологія? // Психологія з людським обличчям: гуманістична перспектива в пострадянській психології. - М: Сенс, 1997, с. 40-54.

130. Леонтьєв Д. А. Психологія сенсу: природа, будова і динаміка смислової реальності. 2-е, испр. изд. - М .: Сенс, 2003.

131. Лейтц Г. Психодрама: Теорія і практика: Класична психодрама Дж. Морено. - М., 1994..

132. Лібіх С. С. Колективна психотерапія неврозів. - Л .: Медицина, 1974.

133. Ліндсей Н., Норман Д. Переробка інформації людиною. - М .: Думка, 1974.

134. Ломов Б. Д. Методологічні і теоретичні проблеми психології. - М .: Наука, 1984.

135. Лутошкін А. Н. Системна модель колективу і деякі принципи дослідження групових емоційних потенціалів. // Соціально-психологічні проблеми особистості і колективу. - Ярославль, 1977.

136. Мадді С. Теорії особистості: Порівняльний аналіз. - СП б: Вид-во «Річ», 2003.

137. Майерс Д. Соціальна психологія. - СПб .: Пітер, 1997..

138. Майерс Д. Психологія / За загальною науч. ред. В. А. Янчука. - Мн .: ТОВ «поппурі», 2001.

139. Маккей Ч. Найбільш поширені помилки і божевілля натовпу. - М .: Изд. будинок «Альпіна», 1998.

140. Меєн С. В. Введення в теорію стратиграфії. - М .: Наука, 1989.

141. Методологічні проблеми соціальної психології / За ред. Е. В. Шоро- ховой. - М: Наука, 1975.

142. Методологія і методи соціальної психології / Під од. Е. В. Шорохової. - М: Наука, 1977.

143. Московічі С. Століття натовпу. Історичний трактат з психології мас. - М., 1998..

144. Московічі С. Соціальні уявлення: історичний погляд // Психологічний журнал. 1995 року, №1, с. 3-18; №2, с. 3-14.

145. Муздибаев К. Психологія відповідальності. - Л .: Наука. Ленингр. Отд-ня, 1983.

146. Найссер У. Пізнання і реальність. Сенс і принципи когнітивної психології. - М .: Прогрес, 1984.

147. Немов Р. С. Соціально-психологічний аналіз ефективності діяльності колективу. - М., 1984.

148. Новіков М. А. Психофізіологічні і екопсихологічної аспекти міжособистісної взаємодії в автономних умовах // Проблеми спілкування в психології. - М., 1968.

149. Обозов Н. Н. Психологія малих груп // соціальна психологія. - Л .: ЛДУ, 1979.

150. Обозов Н. Н., Обозова А. Н. Три підходу до дослідження психологічної сумісності // Питання психології, 1981, № 6.

151. Загальна психодіагностика. / Под ред. Бодалева А. А., Столина В. В. - М .: МГУ, 1987.

152. Одайник В. Психологія політики. Політичні та соціальні ідеї Карла Густава Юнга. - СПб .: «Ювента», 1996..

153. Ожегов С. І. Словник російської мови. - 19-е изд., Испр. - М .: Рус.яз., 1987.

154. Ольшанський Д. В. Психологія мас. - СП б, Видавництво «Пітер», 2001.

155. Паригін Б. Д. Основи соціально-психологічної теорії. - М .: Думка, 1971.

156. Паригін Б. Д. Соціальна психологія. Проблеми методології, історії і теорії. - СП б: ІГУП, 1999..

157. Пайнс А., Маслач К. Практикум з соціальної психології. - СП б, Видавництво «Пітер», 2000..

158. Первін Л., Джон О. Психологія особистості: Теорія і дослідження / Пер. з англ. - М .: Аспект Пресс, 2000.

159. Перспективи соціальної психології. - М .: ЕКСМО-Прес, 2001..

160. Петренко В. Ф. Основи псіхосемантікі: Учеб. посібник для вузів за фахом «Психологія». - М .: Изд-во Моск. ун-ту, 1997..

161. Петровська Л. А. Теоретичні та методологічні проблеми соціально-психологічного тренінгу. - М .: МГУ, 1982.

162. Петровський А. В., Ярошевський М. Г. Історія і теорія психології. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 1996..

163. Попков В. Д. Стереотипи та забобони: їх вплив на процеси міжкультурної комунікації // Журнал соціології та соціальної антропології. - 2002. - №3. С. 178 - 191.

164. Портнов А. Н. Мова і свідомість: основні парадигми дослідження проблеми в філософії XIX - XX століть. - Іваново, Изд-во ИвГУ, 1994..

165. Поршнев Б. Ф. Соціальна психологія і історія. - М., 1979. 232 с.

166. Похилько В. І., Федотова Є. О. Техніка репертуарних решіток в експериментальної психології особистості. // Питання психології, 1984, № 3, с. 151-158.

167. Практикум з психодіагностики. Диференціальна психометрики. Під ред. Столина В. В., Шмельова А. Г .: - МГУ, 1984.

168. Злочинна натовп. - М .: Изд-во «Інститут психології РАН»; Вид-во «КСП +», 1998.

169. Прикладна соціальна психологія / Под ред. А. Н. Сухова і А. А. Деркача - М .: Изд-во «Інститут практичної психології; Воронеж: Изд-во НВО «МОДЕК», 1998.

170. Психологічна теорія колективу / Под ред. А. В. Петровського. - М .: Педагогіка, 1979.

171. Психологічні проблеми соціальної регуляції поведінки / Под ред. Е. В. Шорохової, М. І. Бобнева. - М .: Наука, 1976. - 368 с.

172. Психологія. Словник. / Под ред. А. В. Петровського, М. Г. Ярошевського. - М: Политиздат, 1990.

173. Психологія. Словник / За заг. ред. А. В. Петровського, М. Я. Ярошевського. - М .: Политиздат, 1990.

174. Психологія особистості: Тексти / За ред. Ю. Б. Гіппенрейтер, О. А. Пузирея. - М: Изд-во МГУ, 1982.

175. Психологія мас. Хрестоматія. - Самара: Изд. будинок «БАХРАХ», 1998.

176. Психологія особистості, що розвивається / Под ред. А. В. Петровського, - М .: Педагогіка, 1987.

177. Психологія самосвідомості. Хрестоматія. - Самара: Видавничий Дім «БАХ- РАХ-М», 2003.

178. Реан А. А., Коломінський Я. Л. Соціальна педагогічна психологія. - СП б: ЗАТ «Вид-во« Пітер », 1999.

179. Ребер А. Великий тлумачний словник психологічний. Т. 1, 2. - М .: Вече. АСТ, 2000..

180. Регуляція соціально-психологічного клімату трудового колективу. - Л .: Вид-во «Наука», 1986.

181. Регуш Л. А. Практикум зі спостереження і спостережливості. - СПб: Питер, 2001.

182. Рікер П. Конфлікт інтерпретацій: Нариси про герменевтиці. - М .: Медіум, 1995..

183. Рішар Ж. Ф. Ментальна активність. Розуміння, міркування, знаходження рішень. - М: Інститут психології АН, 1998..

184. Робер М., Тільман Ф. Психологія індивіда і групи. - М .: Прогрес, 1988.

185. Росс Л., Нісбетт Р. Людина і ситуація. - М .: Аспект Пресс, 1999..

186. Рощин С. К. Психологія натовпу: аналіз минулих досліджень і проблеми сьогодення // Психол. журн. Т. 11, 1990, № 5, с. 3-16.

187. Рубін Дж., Пруйт Д., Кім Хе Сунг. Соціальний конфлікт: ескалація, тупик, дозвіл. - СП б .: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001..

188. Рубцов В. В. Організація і розвиток спільних дій у дітей в процесі навчання. - М .: Педагогіка, 1987.

189. Рудестам К. Групова психотерапія. - М: Прогрес, 1990.

190. Руднєв В. Енциклопедичний словник культури ХХ століття: Ключові поняття і тексти - М .: АГРАФ, 2001..

191. Свєнціцький А. Л. Соціальна психологія управління. - Л .: ЛДУ, 1986.

192. Секун В. І. Психологія активності. - Мн .: Ред. журн. «Адукация i вихаван- НЕ», 1996..

193. Семенов В. Є. До проблеми розуміння і класифікації груп в марксистській соціальної психології // Укр. Ленингр. ун-ту. Сер. Філософія, 1982, № 11.

194. Сивуха С. В. Практикум з соціальної психології (соціальне пізнання, емоції, комунікація, особистість): Навчальний метод. допомога. - Мн .: ЄГУ, 2002.

195. Сидоренко Е. В. Методи математичної обробки в психології. - СПб: Мова, 2003.

196. Скотт Д. Г. Способи вирішення конфліктів. - Київ. «Верзилин і Ко, ЛТД»: одна тисячі дев'ятсот дев'яносто одна.

197. Слободчиков В. І., Ісаєв Є. І. Основи психологічної антропології. Психологія людини: Введення в психологію суб'єктивності. Навчальний посібник для вузів. - М .: Школа-Пресс, 1995..

198. Слободчиков В. І., Ісаєв Є. І. Основи психологічної антропології. Психологія людини: розвиток суб'єктивної реальності в онтогенезі: Навчальний посібник для вузів. - М .: Шкільна преса, 2000..

199. Смирнова Ю. С. Соціально-психологічний аналіз феномена упереджень до стигматизованою групам / Дис. на здобуття уч. ст. канд. психол. наук: 19.00.01 / Білоруський держ. пед. ун-т. - Мінськ, 2005.

200. Собчик Л. Н. Діагностика психологічної сумісності. - СПб: Мова, 2003.

201. Сучасна зарубіжна соціальна психологія. Тексти. \ За ред. Г. М. Андрєєвої, Н. Н. Богомоловій, Л. А. Петровської. - М .: Изд-во Моск. Ун-ту, 1984.

202. Сучасна психологія мотивації / Под ред. Д. А. Леонтьєва. - М .: Сенс, 2002.

203. Солдатова ГУ. Психологія міжетнічної напруженості. - М: Сенс, 1998..

204. Соціальна психологія / Под ред. Е. С. Кузьміна, В. С. Семенова. - Л: Наука, 1979.

205. Соціальна психологія / Под ред. А. В. Петровського. М: Просвещение, 1987.

206. Соціальна психологія: навчальний посібник / Відп. Ред. А. Л. Журавльов. - М .: ПЕРСЕ, 2002.

207. Соціальна психологія: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. Н. Сухов, А. А. Бодальов, В. Н. Казанцев і ін. - М .: Видавничий центр «Академія», 2002..

208. Соціальна психологія особистості в питаннях і відповідях / За ред. В. А. Ла- бунской. - М .: Аспект Пресс, 1999..

209. Стефаненко Т. Г. Етнопсихологія. - М: Аспект Пресс, 2003.

210. Сушков І. Р. Психологія взаємин. - М .: Академічний проект, ІПАН РАН, Єкатеринбург: Ділова книга, 1999..

211. Тихонравов Ю. В. Екзистенціальна психологія. Навчально-довідковий посібник. - М: ЗАТ «Бізнес-школа Інтел-Синтез», 1998.

212. Томе Х., Кехеле Х. Сучасний психоаналіз. Т. 1. Теорія. - М .: Прогрес, 1996..

213. Томе Х., Кехеле Х. Сучасний психоаналіз. Т. 2. Практика. - М .: Прогрес, 1996..

214. Трусов В. П. Соціально-психологічні дослідження когнітивних процесів. - Л .: ЛДУ, 1980. - 140 с.

215. Трушкова С. В. Аналіз матриці интеркорреляций як метод локалізації структурного ядра соціального подання. Вісник Московського університету. Серія 14. Психологія, 1998, № 1, с. 52-57.

216. Уманський Л. І. Поетапне розвиток групи як колективу. - М .: Просвещение, 1975.

217. Уманський Л. І. Психологія організаторської діяльності школярів. М: Просвещение, 1980.

218. Фейрабенд П. Вибрані праці з філософії та методології науки: Переклади з англ. і нім. - М .: Прогрес, 1986.

219. Фестингер Л. Теорія когнітивного дисонансу. - СП б: Мова, 2000..

220. Філософія культури: Становлення і розвиток. - СПб: Изд-во «Лань», 1998.

221. Финзен А. Психоз і стигма. - М .: Алетейя, 2001..

222. Фішер Р., Юрі У. Шлях до згоди або переговори без поразок. - М .: Наука: 1990

223. Франкл В. Людина в пошуках сенсу. - М: Прогрес. 1990.

224. Франселла Ф., Банністер Д. Новий метод дослідження особистості: Керівництво по репертуарних особистісних методик. - М .: Прогрес, 1987.

225. Фрейд З. Психологія мас і аналіз людського Я. - М., 1925.

226. Фрейд 3. Психологія несвідомого. - М., 1989.

227. Фрейд З. Психологія мас і аналіз людського Я. В З. Фрейд «Психоаналітичні етюди». - Мн .: Білорусь, 1991.

228. Халперн Д. Психологія критичного мислення. - СПб .: Видавництво «Пітер», 2000..

229. Хьойзінга Й. Homo ludens. У тіні завтрашнього дня. - М .: Видавнича група «Прогрес», «Прогрес-Академія», 1992.

230. Хекхаузен Х. Психологія мотивації досягнення. - СП б: Мова, 2001.

231. Хол К. С., Ліндсей Г. Теорії особистості. - М .: КСП +, 1997..

232. Хрестоматія з історії психології. Період відкритого кризи (початок 10-х років - середина 30-х років ХХ ст.) / Под ред. П. Я. Гальперіна, А. Н. Ждан. - М .: Изд-во Моск. Ун-ту, 1980.

233. Хьелл Л., Зіглер Д. Теорії особистості (Основні положення, дослідження і застосування). - СП б .: Пітер Пресс, 1997 - 608 с.

234. Х'юстон, М. Введення в соціальну психологію. Європейський підхід: Підручник для студентів вузів / М. Х'юстон, В. Штребе. - М .: ЮНИТИ ДАНА, 2004.

235. Чайковський Ю. В. Пізнавальні моделі. - Знання сила. 1993. № 4, с. 105111.

236. Чайковський Ю. В. Елементи еволюційної діатропікі. М: Наука, 1990. - 272 с.

237. Чалдіні Р. Психологія впливу. - СПб .: Видавництво «Пітер», 1999.

238. Чудновський В. Е. Про деякі дослідженнях конформізму в зарубіжній соціальній психології // Питання психології, 1971, № 4.

239. Чудновський В. Е. Моральна стійкість особистості. - М .: Просвещение, 1981.

240. Шевандрин Н. І. Соціальна психологія в освіті: Учеб. Допомога. Ч. 1. Концептуальні та прикладні основи соціальної психології. - М .: вла ДОС, 1995..

241. Шефер Б., Шледер Б. Соціальна ідентичність і групову свідомість як медіатори міжгрупового поведінки // Психологічний журнал. - 1993. - № 1. - С.

242. Шибутані Т. Соціальна психологія. - М: Прогрес, 1969.

243. Шихирев П. Н. Сучасна соціальна психологія. - М .: КСП +, 1999..

244. Шмельов А. Г. Введення в експериментальну псіхосемантіку. - М: Изд-во МГУ, 1983.

245. Шмельов А. Г., Похилько В. І., Козловська-Тельнова А. Ю. Практикум з експериментальної псіхосемантіке. Тезаурус особистісних рис. - М .: Изд-во Моск. ун-ту, 1988.

246. Шоттер Д. М. М. Бахтін і Л. С. Виготський: інтеріоризація як «феномен кордону». // Питання психології. 1996 року, № 6, с. 107-117.

247. Шпет Г. Г. Психологія соціального буття. - М: Інститут практичної психології, 1996..

248. Шульц Д. П., Шульц С. Е. Історія сучасної психології / За ред. А. Д. Наследова. - СП б: Вид-во «Євразія», 2002..

249. Ейнштейн А. Збори наукових праць. Т. 4. - М .: Наука, 1967.

250. Емоційні і пізнавальні характеристики спілкування / Відп. ред. В. А. Лабунська. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовського ун-ту, 1990.

251. Еріксон Е. Ідентичність: юність і криза. Пер. з англ. / Общ ред. І пре- дисл. А. В. Толстих. - М: Изд. Група «Прогрес» - М: Прогрес, 1996..

252. Еріксон Е. Дитинство і суспільство. - СП б: Мова, 2000..

253. Еріксон М. Г., Россі Е. Л. Людина з лютого: Гіпнотерапія і розвиток самосвідомості особистості. / Пер. з англ. Е. Л. Дуглач. - М: Незалежна фірма «Клас», 1995..

254. Етнопсихологічний словник. / Под ред. В. Г. Крисько. - М: МПСІ, 1999..

255. Юревич А. В. Системна криза в психології // Зап. психол. - 1999. № 2. с. 14-23.

256. Юревич А. В. Психологія і методологія // Психол. журн. - 2000. Т. 21. № 5, с. 35-47.

257. Юревич А. В. Методологічний лібералізм в психології // Питання психології, 2001 № 5, с. 5-18.

258. Юревич А. В. Соціальна психологія науки. - СПб: Изд-во РХГИ, 2001..

259. Янчук В. А. Методологія, теорія і метод в сучасній соціальній психології і персонологии: інтегративно-еклектичний підхід. - Мн .: Біс- тпрінт, 2000..

260. Янчук В. А. Интегративно-еклектичний підхід до аналізу психологічної феноменології. Словник-довідник. - Мн .: АПО, 2001..

261. Янчук В. А. Психологія постмодерну / Час як фактор змін особистості. Збірник наук. праць / За ред. А. В. Брушлинского і В. А. Полікарпова. - Мн .: ЄГУ, 2003, с. 175-201.

262. Ярошевський М. Г. Програмно-рольовий підхід до дослідження наукового колективу // Питання психології, 1978, № 3.

263. Ярошевський М. Г. Історія психології. - М .: Думка, 1985.

264. Abramson, L.Y., Metalsky, G.I., and Alloy, L.B. Helplessness depression: A theory-based subtype of depression. // Psychological Review, 1989, 96, pp. 358-372.

265. Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P., and Teasdale, J. Learned helplessness in humans: critique and reformulation. // Journal of Abnormal Psychology, 1978, 87, pp. 49-74.

266. Abric J.-C. A theoretical and experimental approach to the study of social representation. In: Social representations / R. Farr, S. Moscovici (eds.). - Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

267. Achinstein, P. Laws and Explanation. New York: Oxford University Press, 1971.

268. Acitelly L.K., Douvan E., & Veroff J. Perceptions of conflict in the first year of marriage: How important are similarity and understanding? // Journal of Social and personal Relationships, 1993, 10, pp. 5-19.

269. Adams, J. Inequity in social exchange ». In L. Berkowitz (ed.), // Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 2. - NY .: Academic Press, 1965, pp. 267-299).

270. Adler, P. And Adler P.A. Symbolic interactionism. / In Douglas, J.D. etc. (Eds.). Introduction to the Sociologies of Everyday Life. - Boston: Allyn and Bacon, 1980.

271. Alloy, L.B., and Tabachnic, N. Assessment of covariation by humans and animals: the joint influence of prior expectations and current situational information. // Psychological Review, 1984, 91, pp. 112-149.

272. Allport, G.W. Personality: A psychological interpretation. - NY: Halt, Rinehart & Winston, 1937.

273. Allport, G.W. The general and the unique in psychological science. // Journal of Personality, 1962, 30, 405-422.

274. Althen G. Manual for foreign students, scholars and advisers. - University of Iowa Office of International Education, Iowa City, 1993.

Andersen, P.A. The Trait Debate: A Critical Examination of the Individual Differences Paradigm in Communication Sciences. / In: Progress in Communication Sciences, Eds. B. Dervin and B.J. Voight. - Norwood, NJ: Ablex, 1986. Anderson, J.R. Cognitive psychology and its implications. -San Francisco: Freeman, 1985.

Antaki C. Analyzing everyday explanation: A casebook of methods. - London: Sage, 1988.

Antaki, C., & Brewin, C. (Eds.). Attributions and Psychological Change. - London: Academic Press, 1982. - 250 p.

Arlow, J. The concept of psychic reality and related problems. // Journal of the American Psychoanalytic Association, 1985, 33, pp. 521-535. Aronfeld, J. Conduct and conscience: the socialization of internalized control over behavior. - NY: Academic Press, 1968.

Asch S.E. The doctrine of suggestion, prestige and imitation in social psychology. // Psychological Review, 1948, p. 55.

Asch, S. Opinions and social pressures. // Scientific American, 1955, 193 (5), pp. 31-35.

Augoustinos, M., and Walker, I. Social cognition: An integrated introduction. - London: Sage Publications, 1996. 346 p.

Bachman J.G., O'Malley P.M. Self-esteem in young men: A longitudinal analysis of the impact of educational attainment. // Journal of Personality and Social Psychology, 1977, 35, p.365-380.

Baldwin, M.W., & Holmes, J.G. Salient Private Audiences and Awareness of the Self. Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 52, pp. 1087-1098. Bandura A. Influence of models 'reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses.// Journal of Personality and Social Psychology, 1965, 1, p. 589-595 ,.

Bandura A. Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. - Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.

Bandura, A. Self-Efficacy: toward a unifying theory of behavioral changes. // Psychological Review, 84 (1977): 191-215.

Bandura, A. The self-esteem in reciprocal determinism. // American Psychologist, 1978, 33, pp.344-358.

Baron, R. А., Richardson, D. R. Human Aggression (2nd ed.). - New York: Plenum Press, 1994..

Bar-Tal, D. The effects of teachers behavior on pupils attributions: A review. / In C. Antaki, and C. Brewin (eds.). Attributions and Psychological Change. - London: Academic Press, 1982, pp. 177-194.

Bass B.M. Bass and Stogdill's handbook of leadership: Theory, research and managerial application (3rd ed.). - NY: Free Press, 1990.

Batson, С. D .. The altruism question. Toward a social-psychological answer. - Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1991.

Baxter L.A. Symbols of relationship identity in relationship cultures // Journal of Social and Personal Relationships, 1987, 4, pp. 261-279.

295. Beck, A.T. Cognitive therapy and the emotional disorders. - NY: International University Press, 1976.

296. Becker, H., Geer, B., Hughes, E. and Strauss, A. Boys in White. - Chicago: University of Chicago Press, 1961.

297. Bem, D.J. Self-perception Theory. / In L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 6. - NY: Academic Press, 1972, pp. 1-62.

298. Bem, D.J. Self-Perception: An Alternative Interpretation of Cognitive Dissonance. // Psychological Review, 1964, 74, pp. 183-200.

299. Bem, S. The lenses of gender: transforming the debate on sexual inequality. - New Haven, Conn .: Yale University Press, 1993.

300. Benedict R. Patterns of Culture. Boston: Houghton Mifflin, 1934.

301. Berger Goals, plans and mutual understanding in personal relationships / In S.W. Duck (Ed.), Individuals in relationships (Understanding Relationship Processes Series). - Newbury Park, CA: Sage, 1993, Vol. 1, pp. 30-59.

302. Berkowitz L. Social norms, feelings and other factors affecting helping and altruism. // «Advances in experimental social psychology», v. 6. N. Y., 1972.

303. Berkowitz, L. Aggression: Its causes, consequences, and control. - New York: McGraw-Hill, 1993.

304. Berkowitz, L. and Daniels, L.R. Responsibility and dependency // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1963. V. 66, pp. 429-436.

305. Berkowitz, L., & LePage, A. Weapons as aggression-eliciting stimuli. // Journal of Personality and Social Psychology, 1967, V. 7, 202-207.

306. Binder A., ??McConnell E., Sjoholm N.A. Verbal conditioning as a function of experimenter characteristics. // Journal of Abnormal and Social Psychology, 1957, 55, p. 309-314.

307. Bion, W.R. Experience in group and other papers. - London: Tavistock Publications, 1961.

308. Blackborn, S. The Oxford Dictionary of Philosophy. - Oxford: Oxford University Press, 1996..

309. Blankenship V., Hnat S., Hess T., Brown D.R. Reciprocal interaction and similarity of personality attributes // Journal of Social and Personal Relationships, 1984, 1, pp.415-432.

310. Blumer H. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. - Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1969.

311. Bochner A.P., Krueger D.I., Chmielewski T.L. Interpersonal perceptions and marital adjustment // Journal of Communication, 1982, 32, pp. 135-147.

312. Bochner, A.P. Perspectives on Inquiry: Representation, Conversation and Reflection. / In: Handbook of Interpersonal Communication \ Ed. M.L. Knapp. - Beverly Hills: Sage, 1985, pp. 27-58.

313. Bowlby, J. Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. - NY: Basic Books, 1969.

314. Bowlby, J. Attachment and loss: Vol. 2. Separation. - NY: Basic Books, 1973.

315. Brehm, S. Application of Social Psychology to Clinical Practice. - Washington: Hemisphere Publishing Corporation, 1976.

Brennan, J.F. History and systems in psychology. 4 th ed. - Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1994..

Bretherton, I. Open communication and internal working model: Their role in the development of attachment relationships. / Nebraska Symposium on Motivation,

1989,36.

Brewer, M.B. A dual process model of impression formation. / In: T.K. Srull and R.S. Wyer (Eds.), Advances in social cognition: A dual process model of impression formation. Vol. 1. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1988.

Brewin. (Eds.). Attributions and Psychological Change. - London: Academic Press, 1982, pp. 3-21.

Brinberg, D. & McGrath, J.E. Validity and Research Process. - Beverly Hills, Calif .: Sage, 1985.

Brown R.A. A first language: The early stages. - Cambridge, MA, Harvard University Press, 1973.

Brush, S.G. Should the History of Science be Rated X? // Science, 1974, 183, 1164-1172.

Bryman A. Charisma and leadership in organisations. - London: Sage, 1992. Bugental J., Izelen S. Investigations into the self-concept. - Journal of Personality, 1950, N 18, p.483 - 498.

Bunnin, N. & Tsui-James, E.P. The Blackwell Companion to Philosophy. - Oxford: Blackwell Publishers, 1996..

Burleson B.R., Denton W.N. A new look at similarity and attraction in marriage: Similarities in social-cognitive and communication skills as predictors of attraction and satisfaction // Communication Monographs, 1992, 59, pp. 269-287. Burns J.M. Leadership. - NY: Harper & Row, 1978.

Butkowsky, I.S., and Willows, D.M. Cognitive-motivational characteristics of children varying in reading ability: Evidence for learned haplessness in poor readers. // Educational Psychology, 1980, 72, pp. 408-422. Byrne D. The attraction paradigm. -NY: Academic Press, 1971. Byrne, D., & Clore, G.L. A reinforcement model of evaluative responses. // Personality: An International Journal, 1970, 1, pp. 103-128.

Calvin, S. Hall and Gardner Lindsey. // Theories of Personality. - NY: Wiley, 1970, chapter 1.

Cantor, N. Mischel, W. Prototypes in person perception. / In: L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 12. - NY: Academic Press, 1979, p. 3-52.

Cantor, N. Mischel, W. Traits as prototypes: effects on recognition memory. // Journal of Personality and Social Psychology, 1977, 35, 38-48. Cantor, N., & Fleeson, W. Life tasks and self-regulatory processes. / In M. Maehr, & P. ??Pintrich (Eds.), Advances in motivation and achievement. Vol. 7. Greenwich, CT: JAI Press, 1990.

Cantor, N., and Zirkel, S. Personality, Cognition, and Purposive Behavior. / In A. Pervin (ed.), Handbook of Personality Theory and Research. NY: Guilford Press,

1990, pp. 134-163.

Carlson, R. Studies in script theory: Adult analogs of childhood nuclear scene. // Journal of personality and social psychology, 1981, 40 (3), 501-510. Cavan, S. Liqueur License. - Chicago: Aldine, 1966.

Chafetz, J.S. A Primer on the Construction and Testing of Theories in Social Psychology. Itaksa, Ill: Free press, 1978.

Chaplin, J.P. and Krawiec, T.S. Systems and Theories of Psychology. 4th ed. - NY: Holt, Rinehart & Winston, 1979.

Chein, The awareness of self and the structure of the ego. // Psychological Review, 1944, 51, 304-314.

Cheng, P.W., and Novick, L.R. A qualitative model of causal induction. // Journal of Personality and Social Psychology, 1990, 58, 545-547. Clark, M. S. (Ed.). Prosocial behaviour. - Newbury Park, CA: Sage, 1991. Clarkson, P. The Eclectic and Integrative Paradigm: Between The Scylla of Confluence and the Charibdis of Confusion. / In R. Woolfe, and W. Dryden. Counselling Psychology. - London: Sage Publications, 1996, pp. 258-283. Coolican, H. Research methods and statistics in psychology. - London: Hodder and Stoughton, 1994. - 499 p.

Costner, H.L. and Leik, R.K. "Deductions from Axiomatic Theory," // American Sociological Review (December 1964), pp. 819-835.

Damon, W., and Hart, W. The development of self-understanding in childhood and adolescence. - NY: Cambridge University Press, 1988.

Davis, M.H. Measuring individual differences in empathy / JSAS Catalogue of Selected Documents in Psychology. 1980. V. 10, 85.

De Waele, J. -P. and Harre, R. Autobiography as a psychological method. In Gins- burg, G.P. (Ed.) Emerging strategies in social psychological research. - Chichester: Wiley, 1979.

Darley, J.M., Batson C.D. "From Jerusalem to Jericho: a study of situational and dispositional variables in helping behavior". // Journal of Personality and Social Psychology. 1973. V. 27, pp. 377-383.

Deschamp, J-C. Social Attribution. / In J. Jaspars, F.D., Fincham and M. Hewstone

(Eds.), Attribution Theory and Research: Conceptual, Developmental and Social

Dimensions. - London: Academic press, 1983, pp. 223-240

Deurzen-Smith, E. Van. Existential Counseling in Practice. - London: Sage, 1988.

Deutch, M., and Krauss, R.M. Theories in Social Psychology. - N.Y .: Basic Books,

+1964.

Doise W. Les representations sociales definitiond'une concept // Connecxions. 1985. Vol. 45.

Douglas T. Scapegoats. Transferring blame. - London, New York, 1993. Duck S. Meaningful relationships: Talking, sense and relating. - L: Sage publications, 1994..

Durkin, K. Developmental social psychology: From infancy to old age. - London: Blackwell Publishers, 1995. - 776 p.

Duval, S. And Wicklund, R.A. A theory of objective self-awareness. - NY: Academic Press, 1972.

Eagley, A.H. Sex differences in Social Behavior: A Social-role Analysis. - Hills- dale, NJ: Erlbaum, 1987.

Eagley, A.H., Crowley, M. Gender and helping behavior: a meta-analytic review of the social psychological literature // Psychological Review. 1986. V. 100, pp. 283308.

Eco, U. Horns, Hooves, and Insteps: Some hypothesis on three types of abduction. / In Sebeok, Th.A. Eco, U. (Eds.) / The Sign of three: Dupin, Holmes, and Pierce. - Bloomington, 1983.

Einhorn, H.J., and Hogarth, R.M. Behavioral decision theory: processes of judgement and choice // Annual Review of Psychology, 1981, 32, pp. 53-88. Eisenberg, N. (1986). Altruistic emotion, cognition, and behaviour. - Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

Eisenberg, N. Mussen, P.H. The Roots of Prosocial Behavior in Children. - Cambridge University Press, 1989.

Elliot, S.N., Kratochwill, T.R., Littlefield, J., and Travers, J.F. Educational psychology: Effective teaching, effective learning. - London: Brown & Benchmark Publishers, 1996. - 632 p.

Elster, J. The cement of society: A study of social order. - Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Emmons, R.A. The personal striving approach to personality. In L. Pervin (Ed.), Goal concepts in personality and social psychology. - Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1989, pp.87-126.

Epstein, S. Cognitive-experiential Self-theory. / In Pervin, L.A. (Ed.) Handbook of Personality: Theory and Research. - NY: The Guilford Press, 1990, pp. 165-192. Erber, R. Affective and semantic priming: effects of mood on category accessibility and inference. // Journal of Experimental Social Psychology, 1991, 27, 480-498. Erikson, E.M. Childhood and society (rev. Ed.). - NY: Norton, 1963. Erikson, E.M. Identity: Youth and crises. - NY: Norton, 1968. Erikson, E.M. The problem of Ego-identity. // Journal of the American Psychoanalytic Association, 1956, 4, 56-121.

Eron L.D., Huesmann L.R., Lefkowitz M.M. & Walder L.D. Does television violence cause aggression? // American Psychologist, 1972, 27, pp. 253-63. Fairbairn, W.R.D. Psychoanalytic studies of the personality. - London: Routledge & Kegan Paul, 1952.

Feather, N.T., and Tiggerman, M. A balanced measure of attribution style. Australian // Journal of Psychology, 1984, 36, pp. 267-283.

Festinger l. A theory of social comparison process // Human relations, 1954, 7, p. 117-140.

Festinger L., Riecken H.W. & Schachter S. When Prophecy Fails. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 1956.

Festinger, L. A theory of cognitive dissonance. - Evanston, Ill .: Row Peterson, 1957.

Feyerabend, P.K. Against Method. - London: NLB, 1975. Feyerabend, P.K. Farewell to Reason. - London: Verso, 1988.

380. Fiedler, K. Causal Schemata: review and criticism of research on a popular construct. // Journal of Personality and Social Psychology, 1982, 42, 1001-1013.

381. Fiedler F.E., & Garcia J.E. New approaches to effective leadership: Cognitive resources and organisational performance. - NY: Wiley, 1987.

382. Fiedler, K. Processing social information for judgements and decisions. In Hew- stone, M., Stroebe, W., and Stephenson, G.M. (Eds.). Introduction to Social Psychology. - London: Blackwell Publishers, 1996, p. 135-166.

383. Fiske, S.T., & Dyer, L.M. Structure and development of social schemata: Evidence from positive and negative transfer effects. // Journal of Personality and Social Psychology, 1985, 48,839-852.

384. Fiske, S.T., & Neuberg, S.L. A continuum of impression formation from category- based to individuating processes: Influences of information and motivation on attention and interpretation. In M.P. Zanna (Ed.), // Advances in experimental social psychology, 1990, Vol. 23. - NY: Academic Press, pp. 1-74.

385. Fiske, S.T., and Taylor, S.E. Social Cognition. - NY: McGraw-Hill (2nd ed.), 1991.

386. Flament C., Moliner P. Contribution experimentale a la theory du noyau central d'une representation // Perspectives et Conduites Sociales. 2. Representations et Processus Cognitiis / J.L. Beauvois, R.V. Joule, J.M. Monteil (eds.) Del. Val. Cousset, 1989.

387. Foa, E.B., & Foa, U.G. Resource theory of Social Exchange. - Morristown, NJ: General Learning Press, 1975.

388. Ford, J.E. Systematic Pluralism: Introduction to Issue. // The Monist, 1990, 73, 335-349.

389. Forgas, J.P. Responsibility attribution by individuals and groups: the effects of interaction episode // European Journal of Social Psychology. 1981. V. 11, pp. 87-99.

390. Forsterling, F. Attribution theory in clinical psychology. - Chichester: J. Wiley, 1988.

391. Forsterling, F. The functional value of realistic attributions. / In W. Stroebe and M. Hewstone (eds.), // European Journal of Social Psychology. - Chichester: Wiley, 1995, vol. 5, pp. 151-180.

392. Foucault, M. Power / Knowledge: Selected interviews and Other Weightings 19721977. - NY: Pantheon, 1980.

393. Franklin, C.W. Theoretical perspectives in social psychology. - Boston: Little, Brown and Company, 1982.

394. Franks, D.D., Marolla, J. Efficeaction and social approval as interacting dimensions of self-esteem: formulation through construct validation. // Sociometry, 1976, N 39, p. 324 - 341.

395. Freedman J.L., Fraser S.C. Compliance without pressure: the foot-in-the-door technique. // Journal of Personality and Social Psychology, 1966, vol. 4, No. 2, pp. 195-202.

396. Freese, L. And Roceach, M. On the Use of Alternative Interpretation in Contemporary Social Psychology. // Social Psychology Quarterly, 1979, 42, No. 3, pp. 195201.

Freud, S. A new Series of introductory Lectures on Psycho-Analysis. - NY: Norton, 1933.

Friedrich L.K. & Stein A.H. Aggressive and prosocial television programs and the

natural behaviour of pre-school children. // Monograph of the Society for Research

in Child Development, 1973, 38 (4, serial No. 51).

Fromm, E. Escape from Freedom. - NY: Rinehart, 1941.

Fromm, E. Man for Himself. - NY: Rinehart, 1947.

Fromm, E. The sane society. - Greenwich, CT: Fawcett Books, 1962.

Geen, R. G. Aggression and antisocial behaviour. / In D. T. Gilbert, S. T.

Fiske, G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (4th ed., Vol. 2, pp.

317-356). - New York: McGraw-Hill, 1998..

Genero N.P., Miller J.B., Surrey J., & Baldwin L.M. Measuring perceived mutuality in close relationships: Validation of the mutual psychological development questionnaire // Journal of identity in contemporary life, 1992, 6, pp. 3-48. Gergen, K.J. Toward Transformation in Social Knowledge. - NY: Springer-Verlag, 1982.

Gergen, K.J. The Social Constructionist Movement in Modern Psychology. // American Psychologist, 1980, Vol. 40, pp. 266-275.

Gergen, K.J. Toward a postmodern psychology. / In: Kvale, S. (Ed) Psychology and postmodernism. - London: Sage Publications, 1997, pp. 17-30. Gergen, K.J., & Gergen, M. M. Explaining Human Conduct: Form and Functions. In Explaining Human Behaviour: Consciousness, Human Action, and Social Structure, / In. P.F. Secord. - Beverly Hills, Calif .: Sage, 1982, pp. 127-154. Gibbs L P. Norms: The Problem of Definition and Classification. // Amer. J. of Soc., 1965, v. 70, p. 586-594.

Giles, H., and Coupland, N. Language: Contexts and consequences. - Buckingham: Open University Press, 1991.

Gilligan, C. In a different voice. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.

Goldstein, А. Р. The ecology of aggression. - New York: Plenum Press, 1994. Gordon, C. Persons-conceptions analytic dictionaries for the General inquirer System of camputaraided content analysis. - Unpublished paper, 1974. Graumann C.F. Introduction to history of social psychology. / In Hewstone M., Stroebe W., Stephenson G.M. [Eds.] Introduction to social psychology. 2nd ed. - London: Blackwell Publishers, 1996, pp. 3-23.

Graumann C.F., Gergen K.J. (Eds.) Historical dimensions of psychological discourse. - NY: Cambridge University Press, 1996..

Greenberg, J.R., & Mitchell, S.A. Object Relations in Psychoanalytic Theory. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983.

Guerriere, D. «Physis, Sophia, Psyche», / In J. Sallis and K. Maly (eds.), Hera- clitean Fragments: A Companion Volume to the Heidegger / Fink Seminar on Heraclitus. - Alabama, CA: University of Alabama Press, 1980. Guidano, V.F. and Liotti, G.A. Cognitive Processes and Emotional Disorders. - NY: Guilford, 1983.

418. Guidano, V.F. Complexity of the Self: a Developmental Approach to Psychopa- thology and Therapy. -NY: Guilford, 1987.

419. Guimelli C. Ocating the central core of social representations: Towards a method // European Journal of Social Psychology. 1993. Vol. 23.

420. Habermas, J. Knowledge and Human Interests. - Boston: Beacon Press, 1971.

421. Hall, B.L. Participatory research: an approach to change. Convergence, // An International Journal of Adult Education, 1975, 8 (2), pp. 24-32.

422. Hall, C., S., Lindsey, G. Theories of Personality. - NY: Wiley & Sons, 1998..

423. Halliday S. & Leslie J.C. A longitudinal semi-cross-sectional study of the development of mother-child interaction. // British Journal of Developmental Psychology, 4 (3), 221-32. 1986.

424. Harre R. Personal Being. - Cambridge, MA; Harvard University Press, 1984.

425. Harre R. Physical Being. - Oxford: Basil Blackwell, 1986.

426. Harre R. The positivist-empiricist approach and its alternative. / In: Reason R. & Rowan J. Human Inquiry: A Sourcebook of New Paradigm Research. - Chichester: Wiley, 1981.

427. Harre R. Varieties of Realism. - Oxford: Basil Blackwell, 1986.

428. Hartmann, H. Comments on the psychoanalytic theory of the ego. // Psychoanalytic Study of the Child, 1950, 5, 74-96.

429. Hartmann, H. Ego psychology and the problem of adaptation. - NY: International University Press, 1959.

430. Hatfield E. & Walster G.W. A New Look at Love. - Reading, Mass .: Addison- Wesley, 1981.

431. Hawes S.E. Positioning a dialogic reflexivity in the practice of feminist supervision / In: B.M. Bayer, J. Shotter (Eds.). Reconstructing the psychological subject: Bodies, practices and technologies. - London: Sage Publications, 1998, pp. 94 - 110.

432. Heather N. Radical Perspectives in Psychology. London: Methuen, 1976.

433. Heidegger, M. Being and Time. - Oxford: Basil Blackwell, 1962.

434. Heider F. The psychology of interpersonal relations. - NY: John Wiley, 1958.

435. Heider, F. The Psychology of Interpersonal Relations. NY: Wiley, 1958.

436. Hergenhahn, B.R. An Introduction to the History of Psychology. Belmont, Calif .: Wudthworth Publishing Company, 1992.

437. Hermans, H.J.M. On the integration of nomothetic and idiographic methods in the study of personal meaning. // Journal of Personality, 1988, 56, 785-812.

438. Hewstone, M. Causal Attribution: From Cognitive Processes to Collective Beliefs. - Oxford: Blackwell, 1989.

439. Hewstone, M., and Jaspars, J.M.F. Covariation and causal attribution: a logical model of the intuitive analysis of variance. // Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 53, pp.663-672.

440. Hewstone, M., and Jaspars, J.M.F. Intergroup Relations and Attribution Processes. / In H. Tajfel (ed.), Social Identity and Intergroup Relations. - Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 99-133.

Hewstone, M., and Jaspars, J.M.F. Social Dimensions of Attribution. / In H. Tajfel (ed.), The Social Dimension. - Cambridge: Cambridge University Press, 1984, pp. 379-404.

Hewstone, M., Stroebe, W., and Stephenson, G.M. (Eds.). Introduction to Social Psychology. - London: Blackwell Publishers, 1996..

Higgins E.T., Tikocinsky, O, & Vookles, J. Patterns of self-beliefs: the psychological significance of relations among the actual, ideal, ought, can, and future selves. / In M. Olson & P.M. Zanna (Eds.), The Ontario Symposium: Vol. 6. Self-inference processes. - Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1990.

Higgins, E.T. Personality, social psychology, and person - situation relations: standards and knowledge activation as a common language. / In Pervin, L.A. (Ed.) Handbook of Personality: Theory and Research. -NY: The Guilford Press, 1990, pp. 303-338.

Higgins, E.T. Self-discrepancy: a theory relating self and affect. // Psychological Review, 1987, 94, 319-340.

Higgins, E.T., Kuipper, N.A. and Olson, J.M. Social cognition: A need to get personal. / In E.T. Higgins, C.P. Herman and M.P. Zanna (Eds.), Social cognition: The Ontario symposium (Vol. 1). - Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1981, pp. 395-420. Hilgard, E.R. Human motives and the concept of the self. // American Psychologist, 1949, 4, 374-382.

Hoffman, M.L. The contribution of empathy to justice and moral judgement. / In N. Eisenberg and J. Strayer (eds), Empathy and in Development. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987

Hofstede, Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions. / In J.B. Deregowski, Dziurawiec, and R.C. Annis (eds), Explications in Cross-cultural Psychology. - Lisse: Swets and Zeitlinger, 1983

Hogg, M.A., and Vaughan, G.M. Social Psychology: An introduction. - London: Prentice Hall, 1995..

Hollis, M. Philosophy of Social Science. / In N. Bunnin and E.P. Tsui-James. The Blackwell Companion to Philosophy. - Oxford: Blackwell Publishers, 1996, pp. 359-387.

Hollway W. Subjectivity and method in social psychology: gender, meaning, and science. - London: Sage Publications, 1989.

Holt, R.R. The current status of psychoanalytic theory. // Psychoanalytic Psychology, 1985, 2, pp.289-315.

Holzman, P. Psychoanalysis: Is the therapy destroying science? // Journal of the American Psychoanalytic Association, 1985, 33, pp. 725-770. Homans, G.C. Social Behavior: In Elementary Forms. - NY: Harcourt, Brace & World, 1961.

Hoover K.R. The Elements of Social Scientific Thinking. 2nd ed. - NY: St. Martin's, 1980.

Horney, K. Neurosis and human growth. - NY: Norton, 1950. Hothersall, D. History of Psychology. - NY: McGraw-Hill, 1995..

459. House, J.S. "The Three Faces of Social Psychology," // Sociometry, 1977, 40, no. 2, pp. 161-177.

460. Hothersall D. History of psychology. - NY: McGraw-Hill, 1995..

461. House, R.J. & Mitchell, T.R. Path-goal theory of leadership. // Journal of Contemporary Business, 1974, 3, pp. 81-97.

462. Husserl, E. Phenomenological Psychology. - The Hague: Nyhoff, 1977.

463. Hyman I.E. Jr. Multiple approaches to remembering. // The Psychologist, 1992, 5, 10 (October).

464. Ickes W., Tooke W., Stinson L., Baker V.L., Bissonnett V. Naturalistic social cognition: Intersubjectivity in same-sex dyads // Journal of Nonverbal Behavior, 1988, 12, pp. 58-84.

465. Isen, A.M., Clark, M., Schwartz, M. duration of the effects of good mood on helping generosity // Journal of Personality and Social Psychology. 1976. V. 34, pp. 385-393.

466. Jahoda-Lazarsfeld M. & Zeisl H. Die Arbeitslosen von Marienthal. - Leipzig: Hirzel, 1932.

467. James, W. The Principles of Psychology. Reprint - NY: Dover, 1950.

468. Jodelet D. Representation sociales: un domain en expansion // Les representations sociales / D. Jodelet (ed.). Paris, 1989.

469. Jones F. & Fletcher C.B. Transmission of occupational stress: a study of daily fluctuations in work stressors and strains and their impact on marital partners. VI-the European Health Psychology Society Conference (presented as poster) - University of Leipzig (August), 1992.

470. Jones, E.E., & Davis, K.E. From Acts to Dispositions: the Attributions process in Person Perception. / In L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 2. - NY: Academic Press, 1965, pp. 219-266.

471. Jones, E.E., & Pittman, T.S. Toward a general theory of strategic self-presentation. / In J. Suls (Ed.), Psychological Perspectives on the Self. Vol. 1. - Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1982, pp. 231-262.

472. Judd, C.M. and Park, B. Out-group homogenity: judgements of variability at the individual and group levels. // Journal of Personality and Social psychology, 1988, 54, 778-788.

473. Kagan J., Kearsley R.B. & Zelazo, P.R. Infancy - Its Place in Human Development. - Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1980.

474. Kaplan, A. The Conduct of Inquiry. - San Francisco: Chandler, 1964.

475. Katovich M.A., Couch C.J. The nature of social past and their use as foundations for situated action // Symbolic Interaction, 1992, 15, pp. 25-47.

476. Katz D., Maccoby N., Morse N.C. Productivity, supervision, and moralling in office situation. - An Arbour, Survey Research Center, University of Michigan, 1951.

477. Katzenbach G., Smith, D. The discipline of team // Harvard Business Review, 1993. Vol. 71.

Keeley M., Hart A. Nonverbal behavior in interaction / In S.W. Duck (Ed.), Dynamics of interaction Understanding Relationships Processes Series, Vol. 4, pp. 135-162. - Thousands Oaks, CA ,: Sage, 1994..

Kelley, H.H. Attribution Theory in Social Psychology. / In D. Levine (ed.), Nebraska Symposium on Motivation. - Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1967, pp. 192-238.

Kelly G.A. Brief introduction to personality construct theory / In D. Bannister (Ed.), Perspectives in personal construct theory. - London: Academic Press, 1970, pp. 1-26.

Kelly G.A. The psychology of personal constructs. - NY: Norton, 1955. Kelly, G.A. The Psychology of Personal Constructs. -NY: Norton, 1955. Kendler H.H. Historical foundations of modern psychology. - Pacific Grove, Calif .: Brooks-Cole, 1987.

Kenny D.A. The analysis of data from two persons relationships / In. S.W. Duck, D.F. Hay, S.E. Hobfoll, W. Ickes, & B. Montgomery (Eds.), Handbook of personal relationships: Theory, research and interventions. - NY: John Wiley, 1988, pp. 57-77.

Kenny, D.A. A general model of consensus and accuracy in interpersonal perception. // Psychological Review, 1991, 98, 155-163.

Kernberg, O. Object relations theory and clinical psychoanalysis. - NY: Jason Aronson, 1976.

Kernberg, O. Severe personality disorders: Psychotherapeutic strategies. - New Haven, CT: Yale University Press, 1984.

Kidder L.N. Selltiz Wrightsman and Cook's Research Methods in Social Relations, 4th ed. - NY: Holt, Rinehart and Winston, 1981.

Kiesler С. A. In Experimental Social Psychology. Ed. by Mills J. L., 1971.

Klein, M. Contributions to psycho-analysis, 1921-1945. - London: Hogarth Press,

1 948.

Klinger, E. Current concerns and disengagement from incentives. / In F. Halish & J. Kuhl (Eds.), Motivation, intention and volition. - NY: Springer-Verlag, 1987, pp. 337-347.

Kohlberg L. Essays on Moral Development. - NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1981.

Kohlberg, L. Moral stages and moralization. / In T. Lickona (Ed.), Moral development and behavior. - NY: Holt, Rinehart & Winston, 1976. Kohler, W. Gestalt Psychology. - NY: Liveright Press, 1947. Kohut, H. How does analysis cure? (A. Goldberg, Ed., With collaboration of P.E. Stepansky). - Chicago: University of Chicago Press, 1984.

Kohut, H. The analysis of the self: A systematic psychoanalytic approach to the treatment of narcissistic personality disorders. - NY: International University Press, 1971.

Kohut, H. The restoration of the self. NY: International University Press, 1977.

Kopel, S., and Arkowitz, H. The role of attribution and self-perception in behavior change: Implication for behavior therapy.// Genetic Psychology Monographs, 1975, 92, pp.175-212.

Korn, J.H. Illusions of reality: A history of deception in social psychology. - NY: State University of New York Press, 1997..

Kotter, J.R. A force for change: How leadership differs from management. - NY: Free Press, 1990.

Krahe B. Personality and social psychology: Toward synthesis

Попередня   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59

Вставка № Х Аутокінетіческій експеримент М. Шерифа: експериментальне формування групових норм Формування норм | Вставка № Х Дослідження конформного поведінки під впливом групового тиску | глосарій | Основне джерело | ЧАСТИНА VII. СОЦІАЛЬНЕ ПОВЕДІНКА | глосарій | Основне джерело | глосарій | соціальні упередження | глосарій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати