Головна

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

  1. БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
  2. ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ
  3. ЕМТИХАНҒА ДАЙЫНДАЛУҒА АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
  4. ЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ

Вариант 1

1. Мерчандайзер - оң жақтары және жұмыстағы шектеулер, мерчандайзерлердің жіктелуі.

2. ДЗ туралы ақпаратты презентациялау тәсілдері мен құралдары.

3. Дәріханадағы тиімді сату стратегиясы дегеніміз не?

Вариант 2

1. ДЗ, ММБ және МТ сатып алу туралы шешім қабылдау процесіне, тұтынылуына ДЗ жарнамасының әсері.

2. Сауда өкілі, оның функциялары.

3. Мерчандайзинг технологиясын қолданудағы шектеулер.

Вариант 3

1. Мерчандайзингтің мүмкіндіктері және шектеулері.

2. Мерчандайзердің жұмысындағы кездесетін қателіктер.

3. «Дәріханада клиентпен қарым-қатынасты орнату» - осы түсініктің маңынасы қандай?

Вариант 4

1. Бағалық саясаттың дәріхананың сату көлеміне тигізетін әсері.

2. Дәріханадағы мерчандайзинг элементтері.

3. Сатып алушылардың физиологиялық көрсеткіштерінің сатып алу процесіне тигізетін әсері.

Вариант 5

1. Маркетингтің дамуының заман талабына сай ерекшеліктері.

2. Сатып алушылар психологиясының сатып алу процесіне тигізетін әсері.

3. Сауда залына келуші жеке тұлғаларға көңіл аудару әдістері.

Вариант 6

1. Психологиялық зерттеулер нәтижесін мерчандайзингте қолдану.

2. «Тауарды кешенді орналастыру» деген нені білдіреді?

3. Дәріханадағы мерчандайзингтің басты принципі.

Вариант 7

1. Сатып алушы-адамның іс-әрекет тенденциясын пайдаланудың моральды-этикалық мәселесі.

2. Маркетингтік коммуникацияның құралы ретіндегі мерчандайзингтің маңызы және оны компанияда ұйымдастыру.

3. Мерчандайзинг заңдарын дәріханада қолдану.

Вариант 8

1. Іс-әрекет теориясын практикада қолданудың дәстгрлі ыңғайларының әдістері.

2. Компаниядағы мерчандайзинг функцияларын ұйымдастыру тәсілдері.

3. Дәріханадағы мерчандайзинг стратегиясы.

Вариант 9

1. Маркетингтеі іс-әрекет теориясын қолдану.

2. Мерчандайзер - оң жақтары және жұмыстағы шектеулер, мерчандайзерлердің жіктелуі.

3. Сауда өкілі, оның функциялары.

Вариант 10

1. Сатып алушылар психологиясының сатып алу процесіне тигізетін әсері.

2. Дәріханаішілік ақпараттық қызметтің ерекшеліктері.

3. Мерчандайзердің міндеті және функциялары. Міндеттемелері.

ӘДЕБИЕТ:

Негізгі:

1. Багирова В. Л. Управление и экономика фармации.- Москва: Медицина.- 2004.- С.98-105.

2. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Марукетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.- 2008. - 536с.

3. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Маркетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.-2008. - 536с.

4. Юданов А. Ю. Фармацевтический маркетинг.-Издатель: Издательство "Ремедиум".- 2007.- 400 с.

5. Грибкова Е. И. Изучение эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности субъектов фармацевтического рынка.-М.-2004.-300 с.

6. Макашов Д. Мерчандайзинг - искусство сбыта товара. // www.psy-portal.ru

7. Рамазанов И. А. Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе: Учебное пособие. М.- 2003. С. 9-10.

Қосымша:

1. Колборн Р. Мерчандайзинг / Пер. с англ. / Под ред. И. О. Черкасовой. СПб.- 2002. С. 13-27; Канаян К. и Р. Мерчандазинг. М., 2001. С. 9-116.

2. Батра Р., Майерс Дж. Дж., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент / Пер. с англ. 5-е изд. М.; СПб., 2000; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособ. М., 2000; Говард Дж. и Шет Дж. Теория поведения покупателя // Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква. СПб., 2001. С. 175-197; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

3. Паркинсон С. Покупательское поведение организаций // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 150-164; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   Наступна

Жылжытылатын тауарлардың жарнамасы | Тауар топтарының ұтымды орналасуы. | Негізгі және қосымша сату нүктелерінің орналасуы | Мерчандайзинг стандарты | МЕРЧАНДАЙЗИНГ СТАНДАРТЫНЫҢ БӨЛІМДЕРІ | ТАРАТУ МАТЕРИАЛЫ | Дәріхананың сыртқы безендірілуі, маңызы. | ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ | Дәріхана мерчандайзингі | Жарнама және дәрілер мерчандайзингі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати