Ograve; ainu?ia.

  1. Ograve; ainu?ia.
  2. Ograve; ainu?ia.
  3. Ograve; ainu?ia.
  4. Ograve; ainu?ia.
  5. Ograve; ainu?ia. 1
  6. Ograve; ainu?ia. 2

?a??u iaiaa?iaioi iaioie noauaeoiea?iii - e?niii?ui?a ??ia eii-ia?oeyeu? ?euiaa??a ?aounoouea? ??ia oa?aeuiaaoouea?au - iiiaaooi ???oa?ui ia?ou ca iai ?aniiaaoai oaeai aoaoii ?aea iaioie e?eaiiiaa ??caaa anu?ueaau; oa?aeuiaao ???aooa?uiaa aaeioieaai e?niii?uiaa? iai eiiia?oeyeu? ?euiaa?au ?euiaanou?o-???u?ou? oi?ianuiai ou?aoui a?aeoaeieoa?i aa?.

Iaioieoi ??o??ei oi?iaea?uiaa?u - iaieaeaooie, ?aea, ioieoeiaeuau - a??ioaiaeu? iaeaiaea?aa ?a??u iaiaa?iaioiii ??iun inoao ?a?aaeea?ui ai?aae aai anaioaoaa aieaau ia? ?a??u iaiaa?iaioiii ??iun inoaoiia ?a?aooi ?a?aaeea?au aoa aa?.  34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  

? | ? ? : ? ? ?, ? , ? | | ' | ? ? | | ? ? | ? ?. ?IJв | ? ?. . . | Aring; nai. |

© um.co.ua -