Головна

Дәріханада қандай тауарларды қосымша сату орындарына орналастырады.

  1. Жылжытылатын тауарлардың жарнамасы
  2. Негізгі және қосымша сату нүктелерінің орналасуы

2. Сыртқы безендіруге арналған POS-материалдарға не жатады?

Карта 7

1. Дәріхананың сауда залының қолданылуы.

2. ҚР дәріханаларында сөрелерді безендіру кезінде қандай факторлар ескеріледі?

Карта 8

1. Дәрілік заттардың бумасына сипаттама беріңдер, олардың түрлері.

2. Мерчандайзинг стандарттарында қандай шектеулер қолданылады?

Карта 9

1. Дәріханада қандай факторлар тауарлардың көрінуін нашарлатады?

2. ҚР фармация саласындағы арнайыландырылған ақпараттық басылымдарды атаңдар.

Карта 10

1. Дәріхана ассортиентіндегі тауарларды орналастыру орындарының маңызы.

2. мерчандайзинг стандарттарына сәйкес дәріхананың сауда залындағы әуне қалай әсер етеді?

ТАҚЫРЫП: МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЗАҢДАРЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

МАҚСАТЫ: Студенттерде мерчандайзингте қолданылатын заңдар, оларды қолдану технологиялары бойынша негізгі білімдерді қалыптастыру.

ОҚЫТУ МІНДЕТТЕРІ:

1. Мерчандайзинг заңдарымен таныстыру: қор, орналастыру, көрсету, ұтымдылық принциптері.

2. Сауда қорын басқаруға үйрету.

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ:

1. Мерчандайзинг заңдары. Қор заңы. Қоймада және сату орнында тиімді қорды қалай құру керек? Ассортимент ережесі. Сауда қорының ережесі.

2. Орналастыру ережесі. Орналастыру түрлері. Басым сату орныдарының ережесі. Сауда залындағы қосымша сату орындары. Негізгі сату орындары, сипаттамасы, жарақталуы.

3. Ұсыну заңы. Ұтымдылық приницпі. Тұтиынушыға көмектесу принципі. KISS принципі. Бағаларды орналастыру ережесі.

4. Сауда қорын басқарудың мақсаты. Айналыс. Рентабельділік. Қамтамасыз ету. Басқару.

ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ:

Ақпараттық материалмен жұмыс істеу, дәріхананың сауда залын безендіру бойынша прак-тикалық тапсырмаларды орындау, кіші топтардағы жұмыс, карталық сұрақтар бойынша жазбаша сұрау.

ӘДЕБИЕТ:

Негізгі:

1. Багирова В. Л. Управление и экономика фармации.- Москва: Медицина.- 2004.- С.98-105.

2. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Марукетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.- 2008. - 536с.

3. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Маркетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.-2008. - 536с.

4. Юданов А. Ю. Фармацевтический маркетинг.-Издатель: Издательство "Ремедиум".- 2007.- 400 с.

5. Грибкова Е. И. Изучение эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности субъектов фармацевтического рынка.-М.-2004.-300 с.

6. Макашов Д. Мерчандайзинг - искусство сбыта товара. // www.psy-portal.ru

7. Рамазанов И. А. Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе: Учебное пособие. М.- 2003. С. 9-10.

Қосымша:

1. Колборн Р. Мерчандайзинг / Пер. с англ. / Под ред. И. О. Черкасовой. СПб.- 2002. С. 13-27; Канаян К. и Р. Мерчандазинг. М., 2001. С. 9-116.

2. Батра Р., Майерс Дж. Дж., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент / Пер. с англ. 5-е изд. М.; СПб., 2000; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособ. М., 2000; Говард Дж. и Шет Дж. Теория поведения покупателя // Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква. СПб., 2001. С. 175-197; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

3. Паркинсон С. Покупательское поведение организаций // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 150-164; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ

Карта 1

1. Мерчадайзингтің негізгі мақсаты.

2. Әрбір сауда каналында сөрелік кеңістік және ассортимент бойынша мақсатты қалай қоюға болады.

Карта 2

1. Дәріхананың сауда залында тауарды тиімді орналастыру деген нені білдіреді.

2. Қоймада және сату орнында өнімнің тиімді қорын қалай құруға болады?

Карта 3

1. «Тауардың дұрыс экспозициясы» деген нені білдіреді?

2. Ассортимент ережесі.

Карта 4

1. Сауда қорының ережесі.

2. Дәріханадағы мерчандайзердің функциясы.

Карта 5

1. Қатысу ережесі. Сөреде ротациялау ережесі.

2. Сауда нүктелерінде сатып алушыларға экспресс сұрау қандай мақсатпен жүргізіледі?

Карта 6

1.Мерчандайзинг технологиясы. Профильдеу. Ассортимент

2. Сыртқы безендіруге арналған POS-материалдарға не жатады?

Карта 7

1. Мерчандайзинг технологиясы. Панельдері, ассортиментті таңдау критериі.

2. Сөрелерді безендіруде дәріханаларда қандай факторларды ескеру қажет?

Карта 8

1. Мерчандайзинг технологиясы. Сөредегі тауарларды қабылдауға әсерін тигізетін факторлар.

2. Сату көлеміне сатып алушылар контингентінің және дәріхананың безендірілуінің тигізетін әсері.

Карта 9

1. Орналастыру ережесі. Орналастыру түрлері. Ұсыну ережесі. «сатып алушыға қарау» ережесі. Сөредегі орында анықтау ережесі.

2. Дәрілік заттардың айналым сферасчындағы кез келген сауда нүктесінің басты мақсатын көрсетіңдер .

Карта 10

1. Ұсыну заңы. Ұтымдылық принципі. Сатып алушыға көмектесу принципі. Жарнама материалдарын орналастыру ережесі.

2. Сауда қорын басқару мақсаты. Айналыс. Рентабельділік.

ТАҚЫРЫП: МЕРЧАНДАЙЗИНГ ПРАКТИКАСЫ. ДӘРІХАНАДАҒЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГ,  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Постреквизиттері | БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ КРИТЕРИЛЕРІ | Рбір практикалық сабақ, ОЖСӨЖ, СӨЖ, аралық бақылау 100 баллдан есептеледі, ол 100 пайызға сәйкес келеді | Сынылатын әдебиеттер тізімі | ТАҚЫРЫБЫ: МЕНЕДЖМЕНТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ ДАМУЫ | МАҚСАТЫ | ФАРМАЦИЯДАҒЫ МАРКЕТИНГТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЫҢҒАЙЛАРЫ | ЖҮЙЕСІ | Мерчандайзинг саймандары. | ЫЗМЕТІН РЕТТЕУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати