Головна

ШЕКТЕУЛЕРІ

  1. ШЕКТЕУЛЕРІ

МАҚСАТЫ: Студенттерде стандарттар бойынша, олардың қолданылуы, мерчандайзинг ережесі мен шектеулері бойынша негізгі білімдерді қалыптастыру.

ОҚЫТУ МІНДЕТТЕРІ:

1. Мерчандайзинг стандарттарымен таныстыру: залдағы негізгі және қосымша сату орындары.

2. Мерчандайзинг заңын ескере отырып әртүрлі категориядағы дәріханалардың сауда залын безендірудің жалпы принциптеріне үйрету.

3. Тауарларды орналастыру принциптерінің тауарайналымының көлемінің өзгеруіне тигізетін әсерін зерттеу.

4. Сатуды табысты жүргізу үшін тауарларды орналастыру тәртібіне үйрету.

5. Фармацевтикалық тауарлардың ассортиментін білуге үйрету.

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ:

1. Маркетингтік қызметтің ұйымдастыру құрылымы

2. Мерчандайзинг стандарттары: залдағы негізгі және қосымша сату орындары.

3. Тауарларды сатудың негізгі орындары, сипаттамасы, жарақталуы.

4. Дәріханадағы тауарларды сатудың қосымша орындары, олардың сипаттамасы.

5. Сатудың басты орынддарына қатысты тауарларды орналастыру.

6. Дәріханадағы тауарлар ассортименті, сату көлеміне оның әсері.

7. Залдағы клиенттердің қозғалысының жылдамдығының әсері.

8. Әуенді қолдану сауда залында клиентті ұстаудың ең тиімді әдістерінің бірі ретінде, оның дәріхана ұйымдарында қолданылуының маңыздылығы.

ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ:

Ақпараттық материалмен жұмыс істеу, дәріхананың сауда залын безендіру бойынша прак-тикалық тапсырмаларды орындау, кіші топтардағы жұмыс, карталық сұрақтар бойынша жазбаша сұрау.

ӘДЕБИЕТ:

Негізгі:

1. Багирова В. Л. Управление и экономика фармации.- Москва: Медицина.- 2004.- С.98-105.

2. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Марукетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.- 2008. - 536с.

3. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Маркетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.-2008. - 536с.

4. Юданов А. Ю. Фармацевтический маркетинг.-Издатель: Издательство "Ремедиум".- 2007.- 400 с.

5. Грибкова Е. И. Изучение эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности субъектов фармацевтического рынка.-М.-2004.-300 с.

6. Макашов Д. Мерчандайзинг - искусство сбыта товара. // www.psy-portal.ru

7. Рамазанов И. А. Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе: Учебное пособие. М.- 2003. С. 9-10.

Қосымша:

1. Колборн Р. Мерчандайзинг / Пер. с англ. / Под ред. И. О. Черкасовой. СПб.- 2002. С. 13-27; Канаян К. и Р. Мерчандазинг. М., 2001. С. 9-116.

2. Батра Р., Майерс Дж. Дж., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент / Пер. с англ. 5-е изд. М.; СПб., 2000; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособ. М., 2000; Говард Дж. и Шет Дж. Теория поведения покупателя // Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква. СПб., 2001. С. 175-197; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

3. Паркинсон С. Покупательское поведение организаций // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 150-164; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ

Карта 1

1. Мерчандайзинг стандарттарына кіреді ...

2. Импульсті сұраныстағы өнімдерге сипаттама беру.

Карта 2

1. Дәріхана залында тауарларды тиімді орналастыру деген нені білдіреді.

2. Мерчандайзингтегі «алтын үшбұрыш» түсінігіне анықтама беру.

Карта 3

1. Дәріханадағы қосымша сауда нүктелерін орналастыру аймақтарын көрсетіңдер.  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Пәнді оқытудың қорытынды нәтижелері | Постреквизиттері | БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ КРИТЕРИЛЕРІ | Рбір практикалық сабақ, ОЖСӨЖ, СӨЖ, аралық бақылау 100 баллдан есептеледі, ол 100 пайызға сәйкес келеді | Сынылатын әдебиеттер тізімі | ТАҚЫРЫБЫ: МЕНЕДЖМЕНТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ ДАМУЫ | МАҚСАТЫ | ФАРМАЦИЯДАҒЫ МАРКЕТИНГТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЫҢҒАЙЛАРЫ | ЖҮЙЕСІ | Мерчандайзинг саймандары. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати