Головна

ЫЗМЕТІН РЕТТЕУ

  1. Кәсіпорынның маркетинг қызметін басқару әдістемесі
  2. ЛсарыМұнайГаз" басқармасының маркетинг қызметін ұйымдастыру
  3. Мұнай саласындағы маркетинг қызметінің дамуы мен қалыптасуы
  4. Тақырып. Мемлекеттік реттеу: пайда болуы, мақсаты, құралдары.

МАҚСАТЫ: Студенттерде ҚР дәріхана желісін дамыту, олардың түрлері және мерчандайзинг принциптерін қолдану мақсатымен жұмыс істеу әдістері бойыншак негізгі білімдерді қалыптастыру.

ОҚЫТУ МІНДЕТТЕРІ:

1. ҚР фармацевтикалық нарығының ерекшеліктерімен таныстыру.

2. Дәріханаларда тауарларды жарнамалық-ақпараттық орналастырудың қолданыстағы тәсілдерін талдау.

3. Мерчандайзинг заңын ескере отырып әртүрлі категориядағы дәріханалардың сауда залын безендірудің жалпы принциптеріне үйрету.

4. Тауарларды орналастыру принциптерінің тауарайналымының көлемінің өзгеруіне тигізетін әсерін зерттеу.

5. Дәріхананың жалпы сипаттамасы - мерчандайзинг позициясынан зерттеу базасы.

6. Жарнамалық-ақпараттық орналастыру үшін дәріхана ассортиментіндегі тауарларды таңдау.

7. Тауарларды орналастыру принциптерінің тауарайналымына тигізетін әсерін зерттеу.

8. Тауарлардың жарнамалық-ақпараттық орналастырылуын дәріханаға келушілердің қабылдауын социологиялық зерттеу.

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ:

1. ҚР фармацевтикалық нарығы маркетинг объектісі ретінде, оның ерекшеліктері.

2. Фармацевтикалық нарықтың жағдайы, құрылымы және ұйымдастырылуы.

3. Маркетингтік қызметтің ұйымдастыру құрылымы.

4. Маркетингтіңк зерттеудің мақсаты, объектілері және әдістері.

5. Фармацевтикалық бөлшек сауда желісінің қызметін ұйымдастыру.

6. ДЗ, ММБ және МТ туралы маркетингтік ақпараттың маңызы, тұрғындарды ақпараттаудың ерекшеліктері.

7. Маркетингтік ақпарат жүйесі.

8. ДЗ, ММБ және МТ туралы жарнаманың ерекшелігі.

9. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Фармацевтикалық және дәріханалық кәсіпорындардағы ассортименттік және тауарлық саясат.

10. Тауарлық белгі және тауардың бумасы. Бренд.

ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ:

Ақпараттық материалмен жұмыс істеу, семинар, дәріхананың сауда залын безендіру бойынша практикалық тапсырмаларды орындау, кіші топтардағы жұмыс, карталық сұрақтар бойынша жазбаша сұрау.

ӘДЕБИЕТ:

Негізгі:

1. Багирова В. Л. Управление и экономика фармации.- Москва: Медицина.- 2004.- С.98-105.

2. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Марукетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.- 2008. - 536с.

3. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Маркетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.-2008. - 536с.

4. Юданов А. Ю. Фармацевтический маркетинг.-Издатель: Издательство "Ремедиум".- 2007.- 400 с.

5. Грибкова Е. И. Изучение эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности субъектов фармацевтического рынка.-М.-2004.-300 с.

6. Макашов Д. Мерчандайзинг - искусство сбыта товара. // www.psy-portal.ru

7.Рамазанов И. А. Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе: Учебное пособие. М.- 2003. С. 9-10.

Қосымша:

1. Колборн Р. Мерчандайзинг / Пер. с англ. / Под ред. И. О. Черкасовой. СПб.- 2002. С. 13-27; Канаян К. и Р. Мерчандазинг. М., 2001. С. 9-116.

2. Батра Р., Майерс Дж. Дж., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент / Пер. с англ. 5-е изд. М.; СПб., 2000; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособ. М., 2000; Говард Дж. и Шет Дж. Теория поведения покупателя // Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква. СПб., 2001. С. 175-197; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

3. Паркинсон С. Покупательское поведение организаций // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 150-164; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ

Карта 1

1. «Шығында нарық» түсінігіне анықтама беру.

2. Проблемалы ДЗ негізгі сипаттамаларын көрсетіңдер.

3. Дәрілік заттарды нарықта бақылаусыз жылжытудың салдарлары.

Карта 2

1. «Дәрілік заттардың қауіпсіздігі» түсінігіне анықтама беру.

2. Дәріхананың қызмет көрсету залында тауар топтарын орналастыру тәртібі .

3. Мерчандайзингтегі «алтын үшбұрыш» түсінігіне анықтама беру.

Карта 3

1. Жалған дәрілік заттарға сипаттама беру.  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Пәннің мақсаты | Пәнді оқытудың қорытынды нәтижелері | Постреквизиттері | БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ КРИТЕРИЛЕРІ | Рбір практикалық сабақ, ОЖСӨЖ, СӨЖ, аралық бақылау 100 баллдан есептеледі, ол 100 пайызға сәйкес келеді | Сынылатын әдебиеттер тізімі | ТАҚЫРЫБЫ: МЕНЕДЖМЕНТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ ДАМУЫ | МАҚСАТЫ | ФАРМАЦИЯДАҒЫ МАРКЕТИНГТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЫҢҒАЙЛАРЫ | ЖҮЙЕСІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати