Головна

Мерчандайзинг саймандары.

  1. Дәріхана мерчандайзингі
  2. Жарнама және дәрілер мерчандайзингі
  3. История мерчандайзинга
  4. Мерчандайзинг в аптеке
  5. Мерчандайзинг саймандары
  6. Мерчандайзинг стандарты

2. ДЗ буып-түю ауданы мен көлемін жоғарылату тәсілі маркетингте қандай мақсатпен қолданылады?

3. сыртқы безендірудің POS-материалдарына не жатады.

Карта 7

1. Мерчандайзингтің тарихы.

2. І категориядағы дәріхананың міндеті және функциялары.

3. Сөрелерде безендіру кезінде қандай факторларды ескеру қажет?

Карта 8

1. Мерчандайзингтің қысқаша тарихы.

2. Дәріхананы безендіру кезінде панель-кроншейндер не үшін қолданылады?

3. Дәрілік заттардың бумасына сипаттама беріңдер, түрлері.

Карта № 9

1. ДЗ бумасының маркетингтік құндылығы.

2. Алдыңғы қатарлы елдердегі маркетингтік технологияның даму тенденциялары.

3. Импульстік сұранысқа ие тауарларға түсінік беру.

Карта 10

1. ДЗ бумасының функциялары мен маңызы.

2. Дәрілік заттарды «Lifestyle-products» стилінде безендірудің маңызы.

3. Маркетингтік білімнің негізі болып табылатын бес классикалық маркетингтік мектепті атап шығыңдар.

ТАҚЫРЫП: МЕРЧАНДАЙЗИНГ ТҮСІНІГІ, МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ, ТАУАРДЫ

ОРНАЛАСТЫРУ ЗАҢЫ МЕН ЕРЕЖЕСІ.

МАҚСАТЫ: Студенттерде мерчандайзинг, оның мақсаты мен міндеттері, дәріхана ассортиментіндегі тауарларды орналастыру заңы мен ережесі туралы негізгі білімді қалыптастыру.

ОҚЫТУ МІНДЕТТЕРІ:

1. Кәсіпорынның маркетинг элементі ретінде мерчандайзингпен таныстыру.

2. Мерчандайзингтің даму тарихы және қоғамның қазіргі даму этапындағы жетістіктері туралы мәліметтерді білу.

3. Мерчандайзинг заңын ескере отырып әртүрлі категориядағы дәріханалардың сауда залын безендірудің жалпы принциптеріне үйрету.

4. Дәріхана категориясына байланысты тұрғындарға қызмет көрсету залын безендірудің формалары мен әдістерін таңдауға үйрету.

5. Дәріхана ассортиментінде бар дәрілік заттар, медициналық макқсаттағы бұйымдар және медициналық техникаға талдау жүргізу.

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ:

1. Фармацевтикалық кәсіпорындар маркетингінің құраушысы ретінде мерчандайзингтің міндеті.

2. Фармациядағы мерчандайзингтің қалыптасуы, даму перспективалары және жетістіктері.

3. Мерчандайзингте қолданылатын заңдар.

4. ҚР дәріхана желісінде мерчандайзинг заңдарын қолдану принциптері.

5. Дәріхана мерчандайзинг объектісі ретінде, тұрғындарға қызмет көрсету залын безендірудің нормативті талаптары.

6. Дәріхана ассортиментіндегі тауарларды орналастыру ережесі.

ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ:

Ақпараттық материалмен жұмыс істеу, семинар, дәріхананың сауда залын безендіру бойынша практикалық тапсырмаларды орындау, кіші топтардағы жұмыс, карталық сұрақтар бойынша жазбаша сұрау.

ӘДЕБИЕТ:

Негізгі:

1. Багирова В. Л. Управление и экономика фармации.- Москва: Медицина.- 2004.- С.98-105.

2. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Марукетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.- 2008. - 536с.

3. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Маркетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.-2008. - 536с.

4. Юданов А. Ю. Фармацевтический маркетинг.-Издатель: Издательство "Ремедиум".- 2007.- 400 с.

5. Грибкова Е. И. Изучение эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности субъектов фармацевтического рынка.-М.-2004.-300 с.

6. Макашов Д. Мерчандайзинг - искусство сбыта товара. // www.psy-portal.ru

7.Рамазанов И. А. Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе: Учебное пособие. М.- 2003. С. 9-10.

Қосымша:

1. Колборн Р. Мерчандайзинг / Пер. с англ. / Под ред. И. О. Черкасовой. СПб.- 2002. С. 13-27; Канаян К. и Р. Мерчандазинг. М., 2001. С. 9-116.

2. Батра Р., Майерс Дж. Дж., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент / Пер. с англ. 5-е изд. М.; СПб., 2000; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособ. М., 2000; Говард Дж. и Шет Дж. Теория поведения покупателя // Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква. СПб., 2001. С. 175-197; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

3. Паркинсон С. Покупательское поведение организаций // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 150-164; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ

Карта 1

1. Фармацевтикалық маркетинг, мерчандайзинг концепциялары.  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Кіріспе | Пәннің мақсаты | Пәнді оқытудың қорытынды нәтижелері | Постреквизиттері | БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ КРИТЕРИЛЕРІ | Рбір практикалық сабақ, ОЖСӨЖ, СӨЖ, аралық бақылау 100 баллдан есептеледі, ол 100 пайызға сәйкес келеді | Сынылатын әдебиеттер тізімі | ТАҚЫРЫБЫ: МЕНЕДЖМЕНТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ ДАМУЫ | МАҚСАТЫ | ФАРМАЦИЯДАҒЫ МАРКЕТИНГТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЫҢҒАЙЛАРЫ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати