На головну

Типи питань анкети

  1. Анализ результатов анкетирования участников семинара
  2. Анкетирование
  3. Анкетирование в маркетинговом исследовании
  4. Анкетирование учащихся
  5. Анкетирование, интервью, беседа
  6. В чому актуальність питань про кваліфікацію діянь, вчинених спільно з неповнолітніми? Чому на них потрібно зупинятися спеціально?
  7. Вирішення спірних питань на користь особи, дії якої кваліфікуються

1) Відкриті - запитання без варіантів відповідей. Наприклад,

«Чому Ви обрали послуги нашої туристичної фірми?».

Аналіз відповідей на відкриті запитання трудомісткий і потребує застосування спеціальних методів. Цей тип запитань використовується а) у якісних дослідженнях, під час проведення яких збирається значно менший масив даних, ніж у кількісних; б) на етапі пілотажного апробування інструментів кількісного дослідження для уточнення формулювання закритих запитань.

2) Напіввідкриті - запитання з переліком варіантів відповідей, один з яких передбачає будь-яку відповідь респондента. Наприклад,

«Найчастіше Ви їздите до»:

· Криму

· Карпат

· Узбережжя Азовського моря

· Інше (або Ваш варіант)

Напіввідкриті запитання - це «напівфабрикат» закритого запитання, шкалу якого уточнюють під час пілотажного дослідження.

3) Закриті - запитання з переліком конкретних варіантів відповідей без варіанту «Інше». Закриті запитання використовуються у кількісних дослідженнях, оскільки досить легко піддаються аналізу та обробці. Найчастіше використовуються такі види закритих запитань:

3.1. Альтернативне (дихотомічне) - передбачає два варіанти відповіді (Так або Ні).

3.2. З вибірковою відповіддю (див приклад вище).

3.3. Шкала інтервалів - варіанти відповідей розставляються так, щоб, умовна відстань між ними була однаковою.

Приклад: Оцініть такі параметри роботи нашого ресторану:

Чистота залу чисто [....] скоріше чисто, ніж брудно [....] скоріше брудно, ніж чисто [....] брудно [....]
Швидкість обслуговування швидко [....] скоріше швидко[....] скоріше повільно [....] повільно [....]

3.4. Шкала ставлень - використовується, якщо важливим завданням є визначення суб'єктивного ставлення респондента.

Приклад: Визначте своє ставлення до таких параметрів роботи менеджера туристичної фірми:

  Задовольняє Скоріше задовольняє Важко відповісти Скоріше не задовольняє Не задовольняє
швидкість підбору тура [....] [....] [....] [....] [....]
ввічливість [....] [....] [....] [....] [....]
компетентність [....] [....] [....] [....] [....]

3.5. Шкала Лайкерта - визначає ступінь згоди респондента з висловленим твердженням:

Приклад: Визначте ступінь своєї згоди з такими висловлюваннями:

  Цілком згоден Згоден Скоріше згоден, ніж не згоден Важко відповісти Скоріше згоден, ніж не згоден Не згоден Цілком не згоден
Мій номер був чистим [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....]
Інтер'єр номера привабливий [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....]
Персонал рецепції ввічливий [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....]

3.6. Семантичний диференціал - визначає точку між двома протилежними твердженнями, яка відповідає сприйняттю респондента.

Приклад: Інтер'єр нашого офісу

Негативна характеристика Позитивна характеристика
Несучасний                 Сучасний
Незатишний                 Затишний
Некомфортний                 Комфортний

3.7. Оціночна шкала (оцініть за баловою шкалою...).

3.8. Шкала важливості (наскільки для Вас важливо...).

3.9. Шкала значущості (яке значення має для Вас...).  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено | Рецензент: Хахлюк А. М., докт. екон. наук, проф. | | Чинники та передумови розвитку концепції маркетингу в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі | Зміст та особливості маркетингу підприємств туристичної інфраструктури та окремих дестинацій | Ступені використання концепції маркетингу | Дослідження середовища маркетингу підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. | Бланк оцінки внутрішнього середовища | Специфічні моделі сегментації споживачів | Позиціонування туристичного продукту та послуг на ринках В2В і В2С. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати