На головну

Продуктивність праці і трудомісткість.

  1. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  2. Аналіз історичного досвіду еволюції праці і соціальних відносин
  3. Аналіз продуктивності праці
  4. Аналіз стану та ефективності використання праці на підприємстві
  5. Аналіз факторів і резервів зростання продуктивності праці
  6. Аналіз еволюції праці і соціальних відносин
  7. Аналіз ефективності використання фонду оплати праці.

Завдання для вирішення і методичні вказівки до них

Продуктивність праці - Це показник економічної ефективності трудової діяльності працівника. Продуктивність праці вимірюється відношенням кількості випущеної продукції (виконаних робіт, послуг)  до витрат часу на випуск продукції (робіт, послуг)  або до чисельності працівників Ч, що випустили даний обсяг продукції (виконали даний обсяг робіт або послуг), продуктивність праці розраховується за формулами:

(2.7)

 (2.8)

Вироблення визначають за формулою:

 (2.9)

де  - Обсяг вироблюваної продукції або виконуваних робіт, руб., М3, Шт., Т, м2 і т.д.;

 - Витрати праці, люд.-роки, люд.-місяці, люд.-дні, людино-зміни, люд.-години.

Між виробленням і трудомісткістю продукції існує зворотна залежність:

и  . (2.10)

натуральний метод виміру продуктивності праці застосовується в разі виробництва (випуску) однорідної продукції.

При випуску різноманітної продукції і часто мінливому асортименті вироблення визначають в трудовому вимірі - в нормо-годинах або в людино-годинах. Для цього обсяги робіт множаться на відповідні норми часу, і результати підсумовуються. Такий метод визначення обсягу продукції (робіт, послуг) і продуктивності праці називається трудовим методом.

при вартісному методівиміру продуктивності праці обсяг продукції (робіт, послуг) виражається в грошовому вимірі. Метод дозволяє порівнювати внесок кожної категорії працівників у загальний обсяг виробництва (по підприємству, галузі і т.д.) відповідно до питомої ваги кожної категорії.

трудомісткість -це показник,характеризує витрати живого праці, виражені в робочий час, на виробництво продукції, виконання робіт, послуг.

показник трудомісткості робіт - Це показник, зворотний продуктивності праці. Показник трудомісткості розраховують за формулою:

(2.11)

де Т - витрати робочого часу;

Q - кількість виробленої продукції.

Трудомісткість вимірюється або в нормо-годинах (нормо-днях) роботи, або у фактичних годинах (людино-годинах, людино-днях), витрачених на виробництво продукції. У першому випадку буде нормативна трудомісткість, у другому - фактична. Співвідношення між ними визначається ступенем виконання норм:

 , (2.12)

де - відсоток виконання норм виробітку;

- фактична трудомісткість, людино-год .;

- нормативна трудомісткість, нормо-години.

Між показниками продуктивності праці та трудомісткості існує певний зв'язок: чим нижче трудомісткість, тим вища продуктивність праці і відповідно більший обсяг вироблених робіт. Співвідношення між ними визначається за формулами:

 (2.13)

де  - Відсоток зростання продуктивності праці при зниженні трудомісткості на

 - Зниження трудомісткості,%.

 (2.14)

де  - Відсоток зниження трудомісткості при зростанні продуктивності праці на

 - Зростання продуктивності,%.

Приклади РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ

приклад 2.4

Бригада робітників чисельністю 5 чоловік справила за зміну 80 деталей. Розрахуйте вироблення одного робочого бригади в зміну і годинну вироблення.

Рішення.

Вироблення кожного робітника складе:

за зміну - 80: 5 = 16 (деталей);

за годину -16: 8 = 2 (деталі).

приклад 2.5

Бригада робітників з 5 осіб за зміну (8 год.) Справила 20 одиниць продукції А, На які встановлено норму часу 0,6 нормо-години за одиницю, і 120 одиниць продукції В, На які встановлено норму часу 0,25 нормо-години за одиницю. Розрахуйте продуктивність праці (змінне вироблення) одного робітника в трудовому вимірі.

Рішення.

 нормо-години.

приклад 2.6

Якщо бригада в складі п'яти чоловік виконала за зміну обсяг роботи на суму 3 000 руб., Розрахуйте продуктивність праці кожного працівника (вироблення) за зміну і за годину роботи.

Рішення.

Змінна вироблення працівника складе:

Всм= 3 000: 5 = 600 руб.,

відповідно за годину роботи:

ВЧ = 600: 8 = 75 руб.

приклад 2.7

На підприємстві протягом місяця було вироблено 20 одиниць продукції А, Трудомісткість виготовлення якої становить 0,5 людино-години, і 120 одиниць продукції В з трудомісткістю 0,25 людино-години. Визначте середню трудомісткість продукції за зміну.

Рішення.

 людино-години.

приклад 2.8

Якщо нормативна трудомісткість виробництва дорівнює 180 тис. Нормо-годин, а фактична - 150 тис. Людино-годин, визначте середню норму виробітку.

Рішення.

Середня норма вироблення дорівнюватиме:

Нвир= (180 000: 150 000) '100% = 120%.

Норми виконуються в середньому на 120%.

приклад 2.9

В результаті проведених планових організаційно-тех-чеських заходів на підприємстві планується зниження трудомісткості робіт Тр на 20%, на скільки зросте продуктивність праці?

Рішення.

ППТ = (100 х 20) / 100 - 20 = 25%.

ПТ збільшиться на 25%:

якщо продуктивність праці ПТ зросте на 20%, то трудомісткість Тр знизиться на 16,7%:

Птр = (100 х 20) / 100 + 20 = 16,7%.Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Підприємство в умовах ринкової економіки | Оборотні кошти підприємства | Виробнича потужність підприємства | Оплата праці із застосуванням різних форм і систем на підприємстві | Розрахунок районної надбавки. | Виробничий цикл і скорочення тривалості виробничого циклу | Повна величина партії вироби дорівнює | Інфраструктура як підсистема машинобудівного підприємства | Організація матеріально-технічного постачання і складування | Баланс грошових потоків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати