Головна

Урок-лекція

дисципліни «Антикризове управління"

викладачід.е.н., профессорМінаева Е. В., д.е.н., професор Рябова Т. Ф.,к.е.н., доцент Юткіна О. В.

 Названіемодуля  Назва теми  Лекції (тема)  бал  Практичні заняття (індивідуальні заняття)  бал  Рубіжний контроль  Максимальний бал модуль / мінімальний бал модуля
 Теорія антикризового управління  Потреба і необхідність в антикризовому управлінні  Теорія криз і державне регулювання кризових ситуацій  Тестування студентів і рішення задач.    50/20
 Основи антикризового управління, стратегія і тактика антикризового управління
 Банкрутство підприємств і банків.  Неспроможність і неплатоспроможність: причини, визначення та попередження.
 Банкрутство підприємств і банків.
 Діагностика банкрутства.  Інформаційна база фінансово-економічного аналізу.
 Методики прогнозування банкрутства
 Напрямки оздоровлення економіки організації  Фінансове оздоровлення підприємств  санація підприємств  Тестування студентів і рішення задач.      50/20
 Стабілізація фінансового стану організації  
 Інвестиції та інновації в антикризовому управлінні  Інвестиції та інновації
 Управління ризиками
 Людський фактор антикризового управління  Антикризове управління персоналом  
 Взаємодія з профспілками в процесах антикризового управління  
 РАЗОМ        100/60
 ІТОГОВИЙКОНТРОЛЬ              20/10

Прийнято на засіданні кафедри від 26.03.2008 року, протокол № 33

Зав. кафедрою «Економіка

організація і управління підприємствами »Е. В. Мінаєва


Урок-лекція1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

моделювання | Чотиривимірний простір і середовища тривимірного моделювання | Організація вікна за замовчуванням | Зміна позиції, розміру, і кута повороту об'єктів | інструкційна карта | види об'єктів | Додавання об'єктів. Режими об'єктний і редагування | об'єднання об'єктів | Екструдування (видавлювання) в Blender. урок 7 | Підрозділ (subdivide) в Blender. урок 8 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати