На головну

виробничих майстерень

  1. Амортизація основних виробничих фондів
  2. Аналіз роботи ремонтних майстерень
  3. Оренда основних виробничих фондів
  4. Атестація виробничих об'єктів за умовами праці
  5. Аерація виробничих приміщень під дією вітру.
  6. Аерація виробничих приміщень промислових будівель
  7. У навчально-виробничих майстерень, актових і спортивних залах також можливо двостороннє бічне природне і комбіноване (верхнє і бічне) освітлення.

Навчальна практика є першим етапом виробничої підготовки учнів до трудової діяльності.

На практиці для отримання первинних професійних умінь і навичок учні готуються до усвідомленого і поглибленому вивченню дисциплін загальнопрофесійного і спеціального циклу, отримують практичні та професійні знання з обраної спеціальності. У період навчальної практики учні здобувають необхідні знання, вміння та навички по ряду суміжних професій: слюсарі, токарі, свердлувальника, фрезерувальника.

У зв'язку з тим, що учні в процесі навчання в технікумі (коледжі) отримують значно більший обсяг теоретичних знань, ніж це передбачено програмами індивідуально-бригадного навчання на підприємствах і до моменту складання кваліфікаційних іспитів на слюсаря-монтажника промисловість і сільське господарство мають певні навички роботи по суміжних професіями та досвід виконання лабораторних і практичних робіт з загально-професійних і спеціальних дисциплін, час і обсяг навчальної практики, навчальними планами ГОУ СПО кілька скорочені в порівнянні з індивідуально-бригадної підготовкою.

Навчальна практика загальною тривалістю 10-14 тижнів (рекомендації ГОС СПО) проводиться в суворій відповідності з навчальними планами і ділиться на 2 періоди (таблиця 1).

У межах кожного семестру на розсуд керівника навчального закладу навчальна практика може здійснюватися як тривалими концентрованими періодами, що переважно, так і розосереджено, шляхом чергування з теоретичними заняттями по днях і тижнях при обов'язковому збереженні в межах навчального року обсягу годин, встановленого на теоретичні заняття і навчальну практику. Планування навчальної практики повинно проводитися з урахуванням оптимального завантаження навчально-виробничих площ і обладнання, навчально-виробничих майстерень. Тривалість навчального дня для учнів при проведенні навчальної практики не повинно перевищувати 6 навчальних годин (тривалістю 45 хвилин кожен або 36 навчальних годин на тиждень).

Таблиця 1 - Розподіл бюджету часу за розділами та видами

(Професіями) навчальної практики

 семестри  Тривалість практікіУчебние годинник  Набуття практичних навичок
 на базе9 кл.  на базе11 кл.
 4 тижні (144 навчальних години)  Слюсарні роботи 130 часовСверлільние роботи 12 годин
 2 тижні (72 навчальні години)  Токарні роботи 21 часФрезерние роботи 18 часовСверлільние роботи 6 часовСтрогальние роботи 6 часовШліфовальние роботи 9 годин

Навчальна група при виробничому навчанні в навчальних майстернях ділиться на 2 підгрупи (по 12 - 15 чоловік) і до кожної з них прикріплюється майстер виробничого навчання. У приблизний комплект документів майстра виробничого навчання входять:

- Положення про виробничу (професійної) практиці учнів ГОУ СПО, затвердженого керівником даного навчального закладу;

- Рекомендації щодо застосування положення;

- Робоча програма практики:

до тематичного плану, що включає розбивку навчальних годин за розділами і темами;

з вмістом практики за темами 1-го і 2-го розділів, що включає приблизні види робіт і зв'язок з предметами Загальнопрофесійна і спеціальними;

- Календарно-тематичний план;

- План вивчення певної теми і перелік придбаних умінь і навичок.

Практика для отримання первинних професійних навичок проводиться у формі практичних занять або уроків виробничого навчання.

Кожне заняття практики, в залежності від конкретної мети, складається з вступної бесіди або інструктажу, демонстрації прийомів виконання практичного заняття, виконання вправ по освоєнню прийомів робіт або операцій при отриманні нового завдання, поточного інструктажу на робочому місці, перевірки знань з раніше вивченого або пройденого на даному занятті матеріалу, заключного інструктажу, де звертається особлива увага на помилки, характерні для багатьох учнів даної групи, підведення підсумків заняття, прибирання робочих місць, інструментів, заготовок і вологого прибирання навчальної майстерні. Протягом навчальної практики учні знайомляться з типами виробництв, основними завданнями розвитку машинобудування і тієї галузі промисловості, для якої технікум (коледж) готує фахівців. Учні знайомляться з навчальними майстернями та обладнанням, що знаходяться в них, правилами внутрішнього розпорядку і режимом роботи в майстернях, правилами поведінки учнів під час пожежі та інших аварійних випадках, порядком виклику пожежної допомоги, використанням первинних засобів пожежогасіння та їх розташуванням в майстернях, правилами відключення електромережі, наданням першої медичної допомоги та порядком евакуації з приміщення. Далі учні знайомляться з програмою навчальної практики та видами робіт, розподілом і переміщенням на робочих місцях, черговістю роботи на різних ділянках майстерень і різних типах обладнання.

В процесі навчання учень повинен отримати не тільки практичні навички по виконуваних робіт, але також вивчити конструкційні та інструментальні матеріали, геометричні параметри інструменту, який застосовує, кінематичні схеми устаткування, технологічний процес обробки деталей і його елементи, елементи режиму різання при обробці конкретних деталей, методи контролю, допуски і посадки, принципи наукової організації праці робочого місця та інші питання, пов'язані з виконуваними роботами і подальшим вивченням спеціальних предметів.

Учень повинен знати і використовувати вивчені до початку практики теоретичні предмети або окремі теми. Якщо навчальна практика передує вивчення предметів, пов'язаних з утриманням практики, то в процесі практичних занять учні отримують мінімум теоретичного матеріалу, необхідного для відпрацювання заданих вправ або операцій.

З метою ширшого доступу та глибокого вивчення учнями обладнання, ріжучого і контрольно-вимірювального інструмента, а також правильного виконання окремих прийомів обробки навчальні майстерні повинні бути оснащені плакатами, кінематичними схемами, стендами, моделями, довідниками, кресленнями, інструкційно-технологічними картами, наборами інструментів, проекційною апаратурою та іншими технічними засобами навчання. На все виготовлені в майстернях деталі, інструменти якось: комірчики, гайкові ключі, розмічальні циркулі, ручні лещата, плоскогубці, ножівки і т.д. повинні бути робочі креслення із зазначенням допусків, шорсткості поверхні та інших технічних вимог, маршрутні технологічні карти із зазначенням застосовуваного обладнання, пристроїв та інструменту. Протягом всієї навчальної практики учні ведуть щоденник-конспект, де відображають зміст теоретичного матеріалу, поміщають ескізи оброблюваних деталей, технологічний процес обробки деталі для комплексної роботи, кінематичні схеми верстатів, опис обладнання, що або пристосування, креслення (ескіз) ріжучого інструменту. Неодмінною умовою практичного навчання є систематична перевірка знань, умінь і навичок протягом всіх періодів навчальної практики. Застосовують три види перевірки знань, умінь і навичок учнів: поточну, періодичну і підсумкову.

При поточній перевірці на кожному занятті враховують правильність виконання прийомів, якість роботи, організацію робочого місця, вміння користуватися технічною документацією, дотримання правил техніки безпеки і правил внутрішнього розпорядку. Форма перевірки може бути бесіда на робочому місці, усне опитування за матеріалом досліджуваної теми.

Періодичну перевірку проводять після проходження окремих тим або розділів програми практики. Форма перевірки: аналіз виконаних робіт по даній темі, усне опитування або письмово-графічна контрольна робота.

До підсумковій оцінці відносяться комплексні роботи, кваліфікаційні випробування, усні або письмові відповіді на контрольні питання і перегляд щоденників-конспектів. При відсутності або недостатньому обсязі всього обладнання необхідно для проведення навчальної практики відповідно до навчальної програми, практичне навчання за будь-якою розділу програми на договірних засадах можна провести на підприємствах або в інших навчальних закладах, в повній відповідності з навчальною програмою для даної спеціальності.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тема 1 Введення | Загальні відомості про слюсарній справі | Матеріали, що застосовуються в машинобудуванні | При ручному (слюсарної) і механічній обробці металів | Організація робочого місця слюсаря | Наукова організація праці. Охорона праці | Загальні відомості по метрології | Засоби вимірювання кутів і конусів | Набір робочого інструмента слюсаря | Призначення механізованих інструментів і область застосування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати