Головна

Бас векторы мен бас моменті

  1. Бас векторы және бас моменті
  2. ВЕКТОРЫ И ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ
  3. Векторы. Линейные операции над векторами. Понятие векторного пространства, линейной зависимости, базиса, координат вектора.
  4. Их модули и векторы. Связь с полным ускорением
  5. Күштің өске қатысты моменті
  6. Күштің нүктеге (центрге) қатысты моментінің векторы

Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесі үшін де бас вектор барлық күштердің геометриялық қосындысы болады және декарттық координаталар жүйесінің екі өсіне проекцияланады:

. (1.5.3)

Бас вектордың сан шамасы (модулі) мына өрнекпен анықталады:

, (1.5.4)

ал бағыты бағыттаушы косинустардың көмегімен анықталады:

(1.5.5)

Бұл жағдайда да О нүктесіне қатысты бас момент барлық күштердің О нүктесіне қатысты моменттерінің алгебралық қосындысы болады:

. (1.5.6)

Егер денеге күштермен қатар қос күштер әсер етсе, олардың моменттері жүйенің бас моментіне қосылады.  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күші | Жинақталатын күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары | Күштің нүктеге (центрге) қатысты моментінің векторы | Ос күш және оның моментінің векторы | Ос күш туралы теоремалар | Күшті параллель көшіру туралы теорема | Статиканың негізгі теоремасы | Тепе-теңдік шарттары. Вариньон теоремасы | ЖАЗЫҚТЫҚТАҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН КҮШТЕР ЖҮЙЕСІ | Күштің центрге қатысты алгебралық моменті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати