Головна

Ос күштің алгебралық моменті

  1. Бас векторы және бас моменті
  2. Бас векторы мен бас моменті
  3. Күштің өске қатысты моменті
  4. Күштің нүктеге (центрге) қатысты моментінің векторы
  5. Күштің центрге қатысты алгебралық моменті
  6. Мінімальні значення діаметра менших шківів для передачі найбільших моментів
  7. Ос күш және оның моментінің векторы

Қос күштің моменті оны құрайтын күштердің біреуінен екіншісінің түсу нүктесіне қатысты алынған моментке тең болғандықтан, бір жазықтықта жатқан қос күштер үшін қос күш моментін де алгебралық шама ретінде қарастыруға болады. Бұл шаманы немесе деп белгілейміз.

Қос күштің алгебралық моменті плюс немесе минус таңбасымен алынған оны құрайтын күштердің біреуінің модулі мен қос күш иінінің көбейтіндісіне тең:

. (1.5.2)

Егер қос күш денені сағат тіліне қарсы бағытта бұруға тырысса қос күш моментінің таңбасы оң, ал сағат тілімен бағыттас бұруға тырысса - теріс болады (1.18 сурет).

1.18 суретте бейнеленген ( ) және ( ) қос күштер үшін:

,

Қос күштің моменті оның денеге әсерін толық сипаттайды. Сондықтан, кейде қос күшті оның моментінің айналдыратын бағытын көрсететін доғалық тіл ретінде бейнелейді (1.19 сурет) ( ).

1.5.3 Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесінің  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Байланыстар және олардың реакциялары | Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күші | Жинақталатын күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары | Күштің нүктеге (центрге) қатысты моментінің векторы | Ос күш және оның моментінің векторы | Ос күш туралы теоремалар | Күшті параллель көшіру туралы теорема | Статиканың негізгі теоремасы | Тепе-теңдік шарттары. Вариньон теоремасы | ЖАЗЫҚТЫҚТАҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН КҮШТЕР ЖҮЙЕСІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати