Головна

Күштің центрге қатысты алгебралық моменті

  1. Бас векторы және бас моменті
  2. Бас векторы мен бас моменті
  3. Күштің өске қатысты моменті
  4. Күштің нүктеге (центрге) қатысты моментінің векторы
  5. Мінімальні значення діаметра менших шківів для передачі найбільших моментів
  6. Ос күш және оның моментінің векторы

күшінің О центріне қатысты алгебралық моменті плюс немесе минус таңбасымен алынған күш модулі мен күштің нүктеге қатысты иінінің көбейтіндісіне тең:

(1.5.1)

Механикада қабылданған оң координата- лар жүйесінде күш денені Оцентріне қатыстысағат тіліне қарсы бағытта бұруға тырысса күш моментінің таңбасы оң, сағат тілімен бағыттас бұруға тырысса - теріс болады. Егер күштің әсер ету сызығы центрден өтсе оның моменті нөлге тең болады (1.17 сурет).

Осы суретте бейнеленген күштер үшін:

, ,  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Статиканың аксиомалары | Байланыстар және олардың реакциялары | Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күші | Жинақталатын күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары | Күштің нүктеге (центрге) қатысты моментінің векторы | Ос күш және оның моментінің векторы | Ос күш туралы теоремалар | Күшті параллель көшіру туралы теорема | Статиканың негізгі теоремасы | Тепе-теңдік шарттары. Вариньон теоремасы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати