Головна

Күшті параллель көшіру туралы теорема

  1. Cedil;Параллельная работа скважинных насосов
  2. N - плоскость, проходящая через точку зрения параллельно картине, называется нейтральной плоскостью, N // K.
  3. Аксиома Больцано-Вейерштрасса и теорема о стягивающейся системе отрезков
  4. Без параллельных опытов. Факторы А и В исследуются на 3 уровнях
  5. Биоценоз, биогеоценоз және экожүйе туралы түсінік.
  6. В) Теорема об изменение моментов количества движения для материальной системы (теорема моментов)
  7. Включение генераторов на параллельную работу

Теорема. Дененің бірнүктесіне түскен күшті өзіне параллель етіп басқа нүктеге көшіруге болады. Күштің денеге әсері өзгермеу үшін көшірілген күшке моменті берілген күштің жаңа нүктеге қатысты моментіне тең қос күш қосу керек.

Дәлелдеу. Қатты денеге оныңА нүктесіне түскен күші әсер етсін (1.15 а) сурет). Дененің кез келген В нүктесіне ал болатын және екі теңестірілген күшті түсірейік. Осылайша алынған үш күштің жүйесі В нүктесіне түскен күшіне тең күші мен моменті болатын қос күшті береді (1.15 ә) сурет). Сонымен, теореманың бірінші бөлігі дәлелденді. күшінің В нүктесіне қатысты моментінің векторы былай анықталады:

Анықтама бойынша қос күш моментінің векторын былай жазуға болады:

екенін ескерсек, теореманың екінші бөлігі дәлелденеді, яғни

   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Кіріспе | Күш және күштер жүйесі | Статиканың аксиомалары | Байланыстар және олардың реакциялары | Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күші | Жинақталатын күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары | Күштің нүктеге (центрге) қатысты моментінің векторы | Ос күш және оның моментінің векторы | Тепе-теңдік шарттары. Вариньон теоремасы | ЖАЗЫҚТЫҚТАҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН КҮШТЕР ЖҮЙЕСІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати