На головну

Глава 1. Стратегії виведення нового товару на ринок ................. 7

  1. A) ви питаєте про захоплення та інтереси свого нового друга;
  2. III Вивчення нового матеріалу.
  3. III. Вивчення нового матеріалу
  4. III. Вивчення нового матеріалу
  5. III. Вивчення нового матеріалу
  6. III. Позиціонування товару на ринку.
  7. IV. Основні напрямки реалізації Національної стратегії протидії корупції

1.1. Вибір стратегії виведення товару на ринок ..................... 7

1.2. Фактори успіху нового товару на ринку ...................... 12

Глава 2. Маркетингові комунікації виведення нового

товару на ринок ............................................... .............. 17

2.1. Вибір ефективних маркетингових комунікацій при виведенні нового товару ........................................ 17

2.2. Ефективність використання реклами ....................... 22

Висновок ................................................. ............................. 28

Список використаної літератури ............................................... .30 Приложения...............................................................................32

ВСТУП

Актуальність обраної теми курсової роботи виражається в тому, що, з розвитком і насиченням споживчого ринку різними товарами, що задовольняють найрізноманітніші смаки, запити та пристрасті покупців, вивести новий товар на ринок стає все складніше і вимагає все більше зусиль і нових підходів. А робити це для будь-якої фірми - життєво необхідне завдання, так як в умовах конкурентного оточення її виживання безпосередньо залежить від того, наскільки успішно вона розробляє і впроваджує на ринок нові товари, наскільки своєчасно вона це робить, наскільки вводяться нові товари конкурентоспроможні.

«Конкурентоспроможність - це сукупність споживчих і вартісних характеристик товару, а також ділова репутація постачальника, що визначають успіх на ринку, тобто перевагу саме цього товару над іншими в умовах широкої пропозиції конкуруючих товарів-аналогів». [1, с. 161]

Метою курсової роботи є вивчення і аналіз сучасних маркетингових стратегій та підходів до процесу виведення нових товарів на ринок.

Завдання: простежити зміну обсягів продажів і прибутку протягом ЖЦТ, досліджувати різні фактори успіху виведення нового товару на ринок, ознайомиться з вибором найбільш ефективних маркетингових комунікацій, переглянути цілі маркетингових комунікацій, вивчити структуру ІМК і види ефективності реклами, визначити ефективність використання реклами.

Об'єктами вивчення є різні маркетингові інструменти цих стратегій. В роботі, для вивчення і розгляду, використані прийоми якісного і порівняльного аналізів. Все це показано на прикладі двох компаній «Очаківське» і «Крафт-Фудз». Для сучасного виробника мета його діяльності - це створювати якісні, затребувані, конкурентоспроможні товари. Запити і переваги споживачів постійно змінюються, тому маркетинг, поряд зі збутом товару, займається вивченням того, що виробляти.

Як тільки підприємство, на підставі проведених маркетингових досліджень ринку, визначається з тим, який новий товар з виробленої номенклатури товарів, слід виробляти, починається процес розробки товару. Після закінчення цього процесу починається наступний, дуже важливий, етап - процес виведення нового товару на ринок. Незважаючи на те, що розроблений і вироблений товар з урахуванням потреб ринку, його все одно потрібно грамотно представити споживачеві, розробити правильні маркетингові стратегії з виведення нового товару на ринок.

Предметом вивчення є ефективність застосування маркетингових комунікацій на ринок. Розробку і висновок нового товару на ринок покаже практика компаній «Очаківське» і «Крафт-Фудз».

У науковій та навчальній літературі цього важливого розділу маркетингу приділено багато уваги. Визнаним класиком науки про маркетинг, її засновником, вважається американський вчений Філіп Котлер. Він автор багатьох книг, підручників, статей, має безліч нагород за видатний внесок в маркетинг. Російські вчені також вносили і вносять свій внесок в розвиток цієї науки.

Відомим російським фахівцем в області маркетингу є І. Березін, він також є Головою російської організації маркетологів - Гільдії маркетологів. Члени цієї організації - відомі російські фахівці в області маркетингу, автори багатьох публікацій з різних питань цієї науки.

І класики і сучасні автори відзначають важливість етапу розробки, виведення на ринок і подальшого просування нового товару. Наголошують на важливості розробки нових стратегій і удосконалення старих. Для втілення в життя стратегій вважають дуже важливим моментом ефективне застосування маркетингових комунікацій при виведенні новинок на ринок. При цьому наголошується на нові, сучасні види інструментів комунікацій, в першу чергу Інтернет.

Адже, в разі непродуманого підходу до цих важливих етапів, вихід нового товару на ринок може скінчитися провалом, що спричинить за собою великі фінансові збитки для фірми.

Ця курсова робота має наступну структуру: вступ, два розділи розкривають зміст теми роботи, чотирьох пунктів і висновок за матеріалами теми роботи.

 1. Стратегії виведення нового товару на ринок 1.1. Вибір стратегії виведення товару на ринок Успішно працює на споживчому ринку фірма обов'язково у своїй діяльності керується розробленої товарною політикою фірми. Одна з найважливіших складових товарної політики - це розробка і випуск нових товарів. У сучасних умовах все більш зростаючої конкуренції це для фірми обов'язкова умова виживання в умовах конкуренції, що посилюється на ринку. Адже згідно з прийнятою в маркетингу концепції життєвого циклу товару - майже будь-який товар, в силу різних причин, рано чи пізно «йде» з ринку і з'являються нові товари. Життєві цикли товару і пов'язані з ним прибули і збитки компанії представлена ??на малюнку 1, [11, с. 279]. Малюнок 1. Зміна обсягів продажів і прибутку протягом ЖЦТ  Як видно з наведеного рисунка, фінансові витрати на етапі виведення нового товару на ринок досить значні. Тому, перш, ніж почати виробляти новий товар, компанії потрібно провести всебічні маркетингові дослідження і чітко визначитися з тим, який новий товар буде затребуваний на споживчому ринку в тому його сегменті, де представлена ??вироблена компанією продукція. «В умовах розвинених ринкових відносин необхідно знати заздалегідь потреби і потреби покупця, його орієнтацію на покупку і мотиви». [19, с.152] Зазвичай розглядають п'ять рівнів новизни товару: - абсолютно новий продукт, тобто продукт, який не має аналогів; - продукт, новий для фірми; - продукт нового покоління, покращений продукт з новими властивостями; - розширення товарної групи вже виробленого продукту; - пере позиціонування продукту, уявлення по-новому вже існуючого і виробленого товару.

«Головний критерій новизни полягає, однак, у тому, що нова продукція повинна настільки відрізнятися від існуючої, щоб наявні відмінності могли служити основою для формування кращого ставлення до неї споживачів». [26, www.aup.ru]

Численні маркетингові дослідження по цій темі дали, приблизно такі результати: зазнають невдачі приблизно 27% товарів розширення існуючого асортименту, 31% товарів, отриманих від нововведень в торгових марках і 46% власне нових товарів.

У наведених цифрах міститься чимала частка помилок, допущених при виведенні нових товарів на ринок через недостатню увагу до маркетингових досліджень в цій області і через використання невірної стратегії виведення новинок.

Кожен вид нового товару вимагає свого особливого підходу до цього завдання, своєї індивідуальної стратегії виведення, кожен вид нового товару буде мати свого покупця, і треба точно представляти його характер, щоб запропонована новинка зацікавила споживача і завоювала його довіру.

Як сказав відомий класик маркетингу Ф. Котлера: «Ми сподіваємося, що компанія розглядає своїх споживачів як стратегічний

вихідний пункт, що вона бачить в них не просто покупців або клієнтів, але повноцінних людей з усіма їхніми потребами і бажаннями ». [12, с.5]

Після того як фірма провела всі необхідні товарні маркетингові дослідження споживчого ринку, визначилася з тим, який товар потрібно виробляти і організувала виробництво розробленого нового продукту, настає заключний і дуже важливий етап - висновок нового товару на ринок. Це етап, коли потрібно зробити все, щоб новий продукт був прийнятий споживачами, успішно продавався і мав, можливо, більший життєвий цикл, щоб вкладені в розробку і створення товару кошти не пропали, а фірма отримувала прибуток.

Етап виведення починається з вибору і розробки стратегії цього процесу. Вибір цей дуже важливий, так як пов'язаний з фінансовими витратами, на які компанія буде змушена піти при виведенні нового товару на ринок і подальшого стимулювання збуту.

Вибір можна зробити як з числа вже наявних розроблених стратегій виведення, так і розробити свою, певного виду стратегії безпосередньо пов'язаний з тим, товар якого виду новизни вирішила проводити компанія. При цьому розробники стратегії спираються на ті маркетингові дослідження ринку, які обов'язково проводить компанія перед тим, як почати створення нового товару.

Після того, як компанія зробила певні фінансові вкладення в розробку і виробництво нового продукту, вона визначається з дуже важливим показником будь-якої стратегії - ринкової роздрібною ціною товару, так як ціна розглядається в маркетингу як основний інструмент впливу на покупця.

«Стратегія ціноутворення - можливий рівень, напрямок, швидкість і періодичність зміни цін відповідно до ринкових цілями фірми» [7, ??с.300]

На цій стадії розглядаються наступні основні стратегії виведення і умови застосування цих стратегій, які наведені в таблиці (Додаток 1) [25, www.znaytovar.ru]

Щоб апробувати нову продукцію на ринку, скорегувати обрану стратегію і уникнути можливих фінансових втрат, багато сучасних компанії використовують, в рамках обраної стратегії виведення новинок, пробний маркетинг. Суть його в тому, що, ще до початку комерційного виробництва, виробляють дослідні зразки або дослідну партію продукту і проводять пробну реалізацію цього продукту на деякій частині ринку, але такого масштабу, щоб потім отримані висновки можна було поширити на весь ринок. Це один з найпоширеніших прийомів виведення новинок на ринок, при цьому методи такого «ринкового випробування» новинки варіюються в залежності від виду товару. Найважливішою і відмінною рисою пробного маркетингу є наявність зворотного зв'язку зі споживачами. Він дозволяє отримати відповіді на багато сумнівів і питання, які можна отримати, лише почавши фактичну продаж нового продукту. Пробний маркетинг дає багато додаткової інформації, але, при цьому, має ряд недоліків, основними з яких є: складність організації - не завжди він може повністю уявити основний ринок; досить висока вартість проведення; можливість запозичення ідеї конкурентами. В результаті проведених товарних маркетингових досліджень, виробленої стратегії ціноутворення на нову продукцію, пробного маркетингу, компанія отримує «зворотний» інформацію від споживачів і ринку про свою нову продукцію - сподобався новий продукт чи ні, чи подобається назва, зовнішній вигляд, упаковка, чи влаштовує ціна , чи виділяється новий продукт в загальній масі аналогічних товарів і т.д., тобто виявляється - наскільки попередні прикидки і розрахунки збіглися з реальністю.

Після ретельного аналізу отриманих даних, виробляються або коригування параметрів нового товару, або, незважаючи на вкладені кошти, компанія все-таки вирішує відмовитися від серійного виробництва, щоб уникнути ще більших фінансових втрат.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Наступна

З хроном »- дітей | Вибір найбільш ефективних маркетингових комунікацій | Ефективність використання реклами | ВИСНОВОК | Список використаних джерел | Умови застосування маркетингових стратегій на стадії виведення нового товару на ринок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати