На головну

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Обліково-звітна документація та оцінка показників. Кратність захворювань. індекс здоров'я

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. D. Наступні дії і оцінка
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі
  5. III.2. Іншомовних слів В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
  6. III.4. Антоніми В СУЧАСНІЙ МОВИ
  7. IV. Індексація базової частини трудової пенсії

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності (ЗВУТ) займає особливе місце в статистиці захворюваності в зв'язку з високою економічною значимістю. Захворюваність з ВУТ - один з видів захворюваності за зверненнями, є пріоритетною характеристикою стану здоров'я працюючих. Захворюваність з ВУТ характеризує поширеність тих випадків захворюваності працюючих, які спричинили за собою невихід на роботу.

Одиницею спостереження при вивченні захворюваності з ВУТ є кожен випадок тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або травмою в даному році. Обліковим документом служить листок непрацездатності, Який є не тільки медичною статистичними, а й юридичним документом, що засвідчує тимчасове звільнення від роботи, і фінансовим, на підставі якого надається матеріальне забезпечення за рахунок коштів соціального страхування. Крім паспортних даних (прізвище, ім'я, по батькові, стать, вік), в листку непрацездатності є дані про місце роботи хворого, діагноз і тривалості лікування.

Оцінка захворюваності з ВУТ проводиться як за загальноприйнятою методикою на підставі звітів про тимчасову непрацездатність (форма № 16-ВН), так і по поглибленої методиці за допомогою полицевого методу. За загальноприйнятою методикою на основі даних форми № 16-ВН може бути розрахований ряд показників:

1) число випадків тимчасової непрацездатності на 100 працюючих: розраховується як відношення числа випадків захворювань (травм) до середньої чисельності працюючих, помножена на 100 (в середньому близько 80-100випадків на 100 працюючих);

2) число днів ЗВУТ на 100 працюючих: ставлення днів захворюваності (травм) до кількості працюючих, помножена на 100 (близько 800-1200 на 100 працюючих);

3) середня тривалість одного випадку ЗВУТ (Відношення загального числа днів непрацездатності до числа випадків непрацездатності) - близько 10 днів.

Число випадків тимчасової втрати працездатності=

Число випадків тимчасової втрати працездатності х 100

Середня чисельність працюючих

.

Число днів тимчасової втрати працездатності=

Число днів тимчасової втрати працездатності х 100

Середнє число працюючих

Середня тривалість одного випадку непрацездатності=

Число днів тимчасової втрати працездатності

Число випадків тимчасової втрати працездатності.

При аналізі ЗВУТ визначається структура тимчасової непрацездатності у випадках і днях (перше місце - захворювання гострими респіраторними інфекціями, далі - хвороби нервової системи та органів чуття, гіпертонічна хвороба, хвороби кістково-м'язової системи, інфекції шкіри, хвороби органів травлення та ін.). Всі показники захворюваності оцінюються за нозологічними формами (у випадках і в днях на 100 працюючих) та в динаміці за ряд років. При поглибленої методиці вивчення захворюваності з ВУТ полицевий методом на кожного працюючого заповнюється лицьова, або персональна, карта. Одиницею спостереження при цій методиці є працюючий. При полицевий обліку захворюваності оцінюються: індекс здоров'я; кратність захворювань (1, 2, 3 рази); питома вага часто хворіють (4 рази і більше на рік) і тривало хворіють (більше 40 днів).

 Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Методологія вивчення суспільного здоров'я | Використання абсолютних та відносних величин при оцінці здоров'я населення та діяльності закладів охорони здоров'я. Загальні і спеціальні коефіцієнти | Правила оформлення статистичних таблиць | Графічні зображення при статистичному аналізі | Соціальні та біологічні фактори визначають здоров'я | Визначення здоров'я. Основні методи його вивчення. Групи здоров'я | Медико-демографічні показники | Динаміка демографічних показників по Республіці Башкортостан | Показники фізичного розвитку населення | Поняття про захворюваність, поширеність, патологічної ураженості. Джерела і облікові ознаки при вивченні захворюваності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати