На головну

Сім'я соціалістичного права

  1. I. Офіційний статус 2 171 705
  2. I.2.1) Поняття права.
  3. I.2.3) Система римського права.
  4. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  5. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  6. I.4. Джерела римського права
  7. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.

Соціалістична правова сім'я третю правову сім'ю, виділену в основному за ідеологічною ознакою. Правові системи країн, які входять в «соціалістичний табір», раніше належали до романо-германської правової сім'ї. Вони і зараз зберігають ряд її рис. Норма права тут завжди розглядалася і розглядається як загальне правило поведінки. Збереглися в значній мірі і система права, і термінологія юридичної науки, створена європейськими та радянськими вченими і висхідна до римського права. На соціалістичні правові системи Європи, Азії та Латинської Америки, що складали «соціалістичний табір», істотний вплив зробила перша соціалістична правова система - радянська.

При значній схожості з континентальним правом, соціалістична правова сім'я має суттєві особливості. По-перше, основним джерелом соціалістичного права була спочатку «революційна правосвідомість», а потім - нормативно-правові акти, в яких декларувалося, що вони проголошують волю народу, керованого комуністичною партією. Фактично ж вони висловлювали волю і інтереси партійно-державного апарату. У сфері праворозуміння панував вузьконормативного підхід. Право мало імперативний характер, було тісно пов'язане з державною політикою, забезпечувалося партійною владою і примусовою силою правоохоронних (каральних) органів.

По-друге, соціалістичне право не ділиться на приватне і публічне. Це пов'язано з відомою ленінської установкою, висловленої в 20-і рр. при розробці Цивільного кодексу Української РСР про те, що «ми нічого" приватного "не визнаємо, для нас все в галузі господарства є публічно-правове, а не приватна» [15]. Ленін В. І. в своїх роботах категорично вимагав до нових цивільних правовідносин застосовувати «... не corpus juris romani ... а наш революційний правосвідомість». Таким чином, радянська офіційна юридична доктрина негативно ставилася до ідеї поділу права на приватне і публічне, вважаючи його покликаним замаскувати сутність буржуазного ладу, а положення, висловлене В. І. Леніним, тривалий час служило методологічної установкою для юридичної теорії та практики.

Після краху світової системи соціалізму з правової карти світу зникла більшість соціалістичних правових систем. Її сучасними яскравими представниками є Куба, КНДР (Північна Корея), Китай.

Таким чином, можна виділити наступні характерні риси соціалістичного права.

Історично склалося в Радянській Росії в 20-і рр. XX ст.

Основне джерело права - нормативно-правовий акт.

Право ділиться на галузі.

Немає поділу на приватне і публічне право.

Сильний вплив соціалістичної ідеології.Попередня   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Наступна

Обставини, що виключають юридичну відповідальність | Юридична відповідальність і державний примус. Позитивна юридична відповідальність | Поняття і структура правосвідомості | Види і функції правосвідомості | Особливості професійної правосвідомості юристів | Глава 25. Законність і правопорядок | гарантії законності | правопорядок | Основні шляхи забезпечення і зміцнення законності | Романо-германська правова сім'я |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати