Головна

Беззбитковість роботи підприємства ГІ. Точка беззбитковості: поняття, методика розрахунку, застосування

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  3. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. Стандарти роботи комерції
  6. IV. Порядок роботи комісії
  7. IV.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи

Беззбитковість роботи готельного підприємства залежить від багатьох факторів, в тому числі від вибору оптимального обсягу виробництва товарів і надання послуг і доцільних темпів розвитку. Величина виручки повинна покривати всі зроблені витрати і забезпечувати отримання прибутку. Для вирішення цього завдання існує наступний аналітичний інструмент:

сума покриття називається різниця між виручкою і сумарними змінними витратами, тобто сума постійних витрат і прибутку. Для розрахунку суми покриття з виручки віднімають всі змінні витрати (іноді їх називають прямими витратами), а також частина накладних витрат, які залежать від обсягу виробництва і надання послуг і тому відносяться до змінних витрат.

під середньою величиною покриття розуміють різницю між ціною одиниці послуги та середніми змінними витратами. Середня величина покриття відображає внесок одиниці послуги в покриття постійних витрат і в отриманні прибутку.

коефіцієнтом покриття називається частка суми покриття у виручці від реалізації. Для окремої одиниці послуги коефіцієнт покриття - це частка середньої величини покриття в ціні для цієї одиниці послуги.

Точка беззбитковості (Критичний обсяг надання послуг (продаж)) - це такий обсяг реалізації, при якому отримані доходи забезпечують відшкодування всіх витрат і витрат, але не дають можливості отримувати прибуток, інакше кажучи, це нижній граничний обсяг надання послуг, при якому прибуток дорівнює нулю.

Точка беззбитковості готелю, наприклад, характеризується наступними показниками:

1. Граничний (критичний) обсяг продажів - Це виручка, яка відповідає точці беззбитковості. Граничний (критичний) обсяг реалізації номерів / послуг = Постійні витрати на обсяг реалізації / Ціна - Середні змінні витрати на один номер / послугу.

2. Поріг рентабельності - це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не отримує і прибутку. Поріг рентабельності, руб. = Критичний обсяг реалізації номерів / послуг х Ціна.

3. Запас фінансової міцності - це сума, на яку готельне підприємство може собі дозволити знизити виручку, не виходячи із зони прибутків, або відхилення фактичної виручки від порогової. Запас фінансової міцності, руб. = Виручка від реалізації, руб. - Поріг рентабельності, руб. Запас фінансової міцності може обчислюватися і в%, якщо встановлюється процентне відхилення.

4. маржа безпеки - Це різниця між доходом від беззбиткових продажів і доходом від продажів на деякому рівні їх обсягу. Високий рівень маржі безпеки вказує на відносно безпечну позицію бізнесу. Маржа безпеки, шт. = Обсяг реалізації номерів / послуг - Критичний обсяг реалізації номерів / послуг.

Наведемо розрахунок точки беззбитковості на прикладі даних табл. 7.2 і зробимо його на рис. 7.1.

1. Граничний (критичний) обсяг реалізації = 100 000 руб .: (386 - 251) руб. / Номер. = 740 номерів;

2. Поріг рентабельності = 740 номерів х 386 руб. / Номер. = 285 700 руб.

3. Запас фінансової міцності = 386 000 руб. - 285 700 руб. = 100 300 руб.

4. Маржа безпеки = 1000 номерів - 740 номерів = 260 номерів.

Таблиця 7.2

Вихідні дані для розрахунку

 показники  В одиницях виміру
 Виручка від реалізації номерів  386 000 руб.
 Змінні витрати  251 000 руб.
 Постійні витрати  100 000 руб.
 прибуток  35 000 руб.
 Ціна за номер  386 руб.
 Середні змінні витрати на один номер  251 руб.
 Об'єм реалізації  1000 номерів

Таким чином, при обсязі реалізації (продажу) 740 номерів і виручці від реалізації 285 700 руб. готель відшкодовує всі витрати і витрати отриманими доходами, при цьому прибуток підприємства дорівнює нулю. Цей стан називається «точкою беззбитковості» або «мертвою точкою». Запас фінансової міцності при цьому становить 100 300 руб.

Чим більше різниця між фактичним обсягом надання послуг і критичним, тим вище «фінансова міцність» готельного підприємства, а, отже, і його фінансова стійкість.

На величину критичного обсягу реалізації і порога рентабельності впливають зміна суми постійних витрат, величина середніх змінних витрат і рівень ціни. Так, готельне підприємство з малою часткою постійних витрат може виробляти відносно менше послуг, ніж підприємство з більшою часткою постійних витрат, щоб забезпечити беззбитковість і безпеку свого виробництва. Запас фінансової міцності у такого готельного підприємства вище, ніж у підприємства з більшою часткою постійних витрат.

 
 

Виручка від реалізації (тис. Руб.)

Мал. 7.1. Визначення точки беззбитковості

Фінансові результати підприємства з низьким рівнем постійних витрат в меншій мірі залежать від зміни фізичного обсягу послуг, що надаються. Готельне підприємство з високою часткою постійних витрат має в значно більшій мірі побоюватися зниження завантаження номерного фонду.Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю | Показники ефективності використання і оборотних коштів | Витрати і їх класифікація | Калькуляція собівартості продукції та послуг | Методи обліку витрат | Зарубіжний досвід обліку витрат | Роль ціни в економіці підприємства | Цінові стратегії: види, вибір | Ціноутворення на підприємствах ГІ | Особливості ціноутворення в туристичній фірмі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати