На головну

III. TImageList - сховище зображень

Компонент класу TImageList являє собою контейнер для збереження множини малюнків однакового розміру. Він може бути корисний при програмному створенні набору інструментальних кнопок, секцій керуючого заголовка, при розробці програм, що використовують анімаційні ефекти, і взагалі там, де потрібно індексований доступ до зображень.

Компонент не має власної канви і тому не може самостійно відображати збережені в ньому картинки, що можуть бути растами (BMP) або піктограмами (ICO). Його метод Draw одержує канву від іншого компонента і малює зображення в клієнтській області цього компонента.

IV. TTrackBar - регулятор розміру

Компонент класу TTrackBar призначений для візуального керування числовим розміром. Він багато в чому схожий із стандартним елементом TScrollbar і відрізняється від нього в основному оформленням.

Властивості компонента:

property Frequency: Integer; - Визначає частоту нанесення міток: 1 - кожне значення діапазону зміни має мітку; 2 - кожне 2-ге значення і т.д.

property LineSize: Integer; - Визначає зсув повзунка при натисканні клавіш курсору або при одиничному переміщенні мишею.

property Max: Integer; Визначає максимальне значення діапазону зміни.

property Min:integer; Визначає мінімальне значення діапазону зміни.

property Orientation: TTrackBarOrientation; Визначає орієнтацію компонента: trHorizontal -горизонтальна; trvertical - вертикальна.

property PageSize: Integer; Визначає зсув повзунка при натисканні клавіш Page Up, Page Down або при клацані мишею на кінцях шкали.

property Position: Integer; Визначає поточне положення повзунка.

property SelEnd: Integer; Задає кінцеву позицію виділення

property SelStart: Integer; Задає початкову позицію виділення.

property SliderVisible: Boolean; Визначає, чи буде видимим покажчик компонента.

property ThumbLength: Integer; Визначає довжину покажчика.

TTickMark = (tmBottomRight, tmTopLeft, tmBoth);

property TickMarks: TTickMark;

Визначає засіб нанесення міток: tmBottomRight - внизу або справа; tmTopLeft - вгорі або зліва; tmBottom - по обидва боки.

TTickStyle = (tsNone, tsAuto, tsManual);

property TickStyle: TTickStyle;

Визначає стиль нанесення міток: tsNone - немає міток; tsAuto - мітки завдаються з частотою Frequence; tsManual - завдаються початкова і кінцева мітки, інші завдає програма за допомогою методу SetTick.

За допомогою методу

procedure SetTick(Value: Integer);

встановлюється мітка в позицію, обумовлену значенням value.

V. TProgressBar - індикатор прогресу

Компонент TProgressBar призначений для відображення ходу виконання тривалого за часом процесу. Він має багато загального з TSrollBar і ТTrасkBаr, але на відміну від них у нього немає повзунка, тобто з його поміччю можна тільки відображати числовий розмір, але користувач не може її змінювати.

Властивості компонента:

property Max: Integer; Визначає максимальне значення діапазону зміни властивості Position

property Min: integer; Визначає мінімальне значення діапазону зміни властивості Position

property Position: Integer; Містить поточне значення відображуваного розміру

type TProgressBarOrientation = (pbHorizontal, pbVertical);

property Orientation: TProgressBarOrientation;

Визначає орієнтацію компонента: pbHorizontal -зліва праворуч; pbvertical -знизу нагору

property Smooth: Boolean; Визначає, чи буде смуга суцільною (True) або сегментованою.

property Step: Integer; Крок нарощування властивості Position методом StepIt

Методи компонента:

procedure StepBy (Delta: Integer); Нарощує значення властивості position на розмір Delta

procedure StepIt; Нарощує значення властивості Posotion на розмір, обумовлений властивістю Step

   1   2   3   4   5   6   7   Наступна

TTabControl | VII.THotKey - введення акселератора | IX.TMonthCalendar - календар |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати