На головну

Глава 16. Форми (джерела) права

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  4. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  5. I.4. Джерела римського права
  6. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  7. II. Поняття права, його соціальне призначення.

1. Співвідношення понять «форма права» і «джерело права».

2. Види юридичних джерел права (форми права).

3. Нормативно-правовий акт як основна форма права російської правової системи.

4. Дія нормативно-правових актів в залежності від предмета правового регулювання, по колу осіб, в просторі і в часі.

1. Співвідношення понять «форма права» і «джерело права»

В юридичній літературі поняття «форма права» і «джерело права» нерідко ототожнюються, що хоча і допустимо, однак не цілком коректно. Під джерелом права у власному розумінні слід розуміти коріння, витоки права, то, звідки виходять правові приписи. Форма права, в свою чергу, це засіб вираження, зовнішнього оформлення норм права, форма їх існування в державно-правової дійсності.

Говорячи про джерела права як таких, необхідно відзначити, що існує три їх основні види:

1) матеріальні - Базисні суспільні відносини, що знаходяться в соціальній, економічній і політичній сферах життєдіяльності суспільства;

2) ідеальні джерела - правосвідомість, цінності та установки, а також правові ідеї і юридичні концепції, що знаходяться в духовно-культурній сфері суспільного життя і стосуються питань упорядкування суспільних відносин, їх регулювання за допомогою правових засобів, які виникають як реакція на проблеми реалізації матеріальних джерел права;

3) юридичні джерела права - зафіксовані певним (встановленим) чином правові приписи у вигляді норм права і індивідуально-владних приписів правового характеру, що функціонують в правовій сфері життєдіяльності суспільства; містять варіанти вирішення проблемних суспільних відносин, що лежать в основі матеріальних джерел права.

Власне, тільки третій вид джерел права - юридичні джерела - доречно ототожнювати з поняттям форм права, і то за умови, що ототожнюються поняття «форми права» і «види юридичних джерел права», оскільки самих юридичних джерел права (законів, підзаконних актів, договорів , правових звичаїв і тому подібного) може бути необмежена кількість, а ось їх видів (форм права) завжди лише кілька (обчислюється кількість).

При цьому поняття форми права (як третього елемента системи джерел права) є вторинним по відношенню до поняття джерела права.

За обсягом поняття джерел права також ширше поняття форм права, так як включає в себе окрім юридичних джерел (форм права) ще ідеальні і матеріальні джерела. А також тому, що охоплює не тільки правову сферу життєдіяльності суспільства (що характерно для форм права), а й політичну, соціальну, економічну, духовно-культурну.Попередня   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Наступна

Правова поведінка: поняття та види | Ознаки правомірної поведінки. | правопорушення | ПРАВОПОРУШЕННЯ | Об'єктивно протиправне діяння | зловживання правом | Поняття та ознаки норми права | Структурні елементи норми права | Способи викладу норм права в тексті нормативно-правового акта і форми вираження правових норм | Види норм права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати