На головну

TTabControl

У версіях Delphi 4. .6 у клас Tcontrol введена властивість

property Anchors: TAnchors;

type TAnchors =set of TAnchorKind;

type TAnchorKind=(akTop, akLeft, akRight, akBottom);

визначальний засіб фіксування дочірнього компонента щодо меж Контейнера, у якому він розміщений. По умовчанню ця властивість має значення [akTop, akLeft], що означає фіксацію компонента щодо лівого верхнього кута контейнера. У результаті можливі зміни розмірів контейнера ніяк не позначаться на зміні положення і/або розмірів компонента. Якщо встановити значення [akRight, akBottom], права і нижня крайки компонента завжди будуть розташовуватися на тому самому відстані від відповідних крайок контейнера. Тому що положення лівого верхнього кута компонента при цьому не фіксується, він буде «плавати» усередині контейнера, завжди розташовуючись на тому самому відстані від його правої і нижньої крайки. Проте, якщо встановлене значення [akTop, akLeft,akRight, akBottom],лівий верхній кут буде зафіксований, і компонент буде намагатися відслідковувати відстань до правого нижнього кута контейнера за допомогою зміни своїх розмірів.

У Delphi 4...6 уведена властивість

property Constraints: TSizeConstraints;

Вона використовується для обмеження максимальних і мінімальних розмірів керуючих елементів по висоті і ширині. Об'єкт Класу TSizeConstraintмає чотиритаківластивості: MaxHeight, MaxWidth, MinHeight, MinWidthтипу 0-MaxInt, що і визначають граничні значення зазначених параметрів. По умовчанню ці властивості мають нульові значення, що еквівалентно зняттю яких би то не було обмежень.

Властивість

property AutoSize: Boolean;

також вперше введено в Delphi 4. Воно пов'язано, в основному, з інтерфейсом Drag&Dock і дозволяє (True) або забороняє (False) віконному компоненту автоматично змінювати свої розміри в залежності від кількості і розмірів невіконних компонентів, що утримуються в ньому.

TTabControl  1   2   3   4   5   6   7   Наступна

III. TImageList - сховище зображень | VI. TUpDown - спарена кнопка | VII.THotKey - введення акселератора | IX.TMonthCalendar - календар |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати